Betsy Atkins

Betsy Atkins

Dyrektor

Betsy Atkins zasiada w zarządzie firmy Bose od 2021 roku. Jest trzykrotnym dyrektorem generalnym i przedsiębiorcą. W trakcie swojej kariery Betsy była współzałożycielką firm zajmujących się oprogramowaniem dla przedsiębiorstw w wielu branżach, w tym w energetyce, opiece zdrowotnej i sieciach komputerowych.

Betsy napisała trzy książki na temat ładu korporacyjnego. Jej najnowsza książka nosi tytuł „Be Board Ready: The Secrets to Landing a Board Seat and Being a Great Director”.

Betsy ma duże doświadczenie w pracy w zarządach przedsiębiorstw w różnych branżach, w tym w branży technologicznej, usług finansowych, opieki zdrowotnej, handlu detalicznego, motoryzacyjnej, produkcyjnej i logistycznej. Do firmy wnosi perspektywę operacyjną, która skupia się na wyeliminowaniu trudności z doświadczeń klientów.