Darmowa przesyłka przy zamówieniu złożonym jeszcze dziś.
 

Wykorzystywanie umiejętności Bose SoundTouch Control Skill dla usługi Amazon Alexa (dostępne wideo).

Dotyczy:

więcej...

Uwaga: Bose SoundTouch Control Skill dla asystenta Amazon Alexa jest dostępny tylko dla kont używających języka US English (angielski). Inne języki nie są obsługiwane. Asystent Amazon Alexa nie jest dostępny we wszystkich wersjach językowych i krajach.

Dodawanie konta SoundTouch do aplikacji Alexa

Zaloguj się do konta SoundTouch w aplikacji Alexa. Jeśli nie masz aplikacji Alexa, zainstaluj ją, korzystając ze sklepu z aplikacjami dostępnego na urządzeniu mobilnym. Następnie zaloguj się do aplikacji przy użyciu konta Amazon:

 1. Na urządzeniu przenośnym, otwórz aplikację Amazon Alexa.
 2. W menu aplikacji wybierz opcję „Skills” (Umiejętności).
 3. W polu wyszukiwania wpisz „Bose”, następnie wybierz ikonę wyszukiwania.
 4. Z listy wyników wyszukiwania wybierz Bose SoundTouch Control Skill.
 5. Wybierz opcję „Enable” (Uruchom).
 6. Po wyświetleniu monitu wprowadź nazwę użytkownika i hasło do konta SoundTouch.

Sterowanie systemem SoundTouch przy pomocy asystenta Alexa

Asystent Alexa może sterować odtwarzaniem, głośnością i zasilaniem systemów SoundTouch, zapewnia także pomoc i informacje o tym, co jest odtwarzane.

 • Aby sterować systemem, powiedz słowa „Alexa, ask Bose to” (Alexa, poproś Bose), a następnie swoje polecenie.

Uwaga: jeśli masz więcej niż jeden system, możesz sterować wybranym urządzeniem, wypowiadając słowa „in the [system name]” (na głośniku [nazwa systemu]) po poleceniu (np. „Alexa, ask Bose to play preset 1 in the Living room” (Alexa, poproś Bose o odtworzenie ustawienia zaprogramowanego 1 na głośniku Salon)).

Przykłady typowych poleceń:

Alexa może rozmaicie interpretować Twoje polecenia. Poniżej przedstawiono niektóre typowe zwroty sterujące systemem:

 • Alexa, ask Bose to turn on (or off) the Bedroom (Alexa, poproś Bose o włączenie lub wyłączenie głośnika Sypialnia)
 • Alexa, ask Bose to turn up (or down) the volume in the Dining room (Alexa, poproś Bose o zwiększenie lub zmniejszenie głośności na głośniku Jadalnia)
 • Alexa, ask Bose to play (or pause, skip forward, skip backward) in the Living room (Alexa, poproś Bose o odtworzenie lub przerwanie odtwarzania, przejście do następnego lub poprzedniego utworu na głośniku Salon).
 • Alexa, ask Bose to play preset 3 in the Bedroom (Alexa, poproś Bose o odtworzenie ustawienia zaprogramowanego 2 na głośniku Sypialnia).
 • Alexa, ask Bose what's playing in the Dining room (Alexa, poproś Bose o informację, co jest odtwarzane na głośniku Jadalnia),
 • Alexa, ask Bose to play jazz on all speakers (Alexa, poproś Bose o odtworzenie jazzu na wszystkich głośnikach).

Proszenie asystenta Alexa o pomoc z poleceniami dla systemów SoundTouch

Możesz poprosić asystenta Alexa o pomoc z poleceniami. Aby uzyskać pomoc, powiedz „Alexa, ask Bose for help” (Alexa, poproś Bose o pomoc).

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.