Darmowa przesyłka przy zamówieniu złożonym jeszcze dziś.
 

Parowanie i łączenie urządzenia z głośnikiem

Już przy pierwszym uruchomieniu głośnika można sparować z nim i połączyć pierwsze urządzenie. Aby sparować i połączyć z głośnikiem urządzenie, wykonaj następujące czynności:

Naciśnij przycisk ZASILANIA na głośniku. Niebieski wskaźnik Bluetooth® na głośniku będzie migać, sygnalizując, że głośnik działa w trybie umożliwiającym jego wykrycie.

Zasilanie

Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu.

Z listy połączeń Bluetooth w urządzeniu wybierz pozycję „Bose SLIII”. Jeżeli urządzenie wyświetla monit o podanie hasła, wpisz „0000” (cztery zera).

Po zakończeniu parowania i nawiązaniu połączenia między urządzeniem a głośnikiem niebieski wskaźnik stanu Bluetooth na głośniku przestanie migać, zaświeci się na stałe biały wskaźnik i zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.

Aby dowiedzieć się, jak sparować dodatkowe urządzenia, zapoznaj się z tematem Dodawanie urządzenia do głośnika.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.