Darmowa przesyłka przy zamówieniu złożonym jeszcze dziś.
 

Parowanie z urządzeniem Bluetooth® (dołączony film)

parowanie ma miejsce, gdy dwa urządzenia bluetooth® komunikują się ze sobą i nawiązują połączenie. następnie w pamięci obu urządzeń jest zapisywana informacja o tym połączeniu. wystarczy raz sparować dane urządzenie z głośnikiem soundlink®. głośnik soundlink® można sparować z maksymalnie sześcioma urządzeniami bluetooth®. jednocześnie można jednak połączyć się tylko z jednym urządzeniem — i tylko z jednego urządzenia odtwarzać dźwięk.

aby sparować głośnik z urządzeniem bluetooth®, wykonaj następujące czynności:

  • Po włączeniu urządzenia Bluetooth® i głośnika SoundLink® naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Bluetooth® na głośniku, aby umożliwić jego wykrycie. Wskaźnik Bluetooth® będzie powoli zapalał się i gasł co około sekundę, sygnalizując że głośnik jest widoczny dla innych urządzeń.
  • W zewnętrznym urządzeniu Bluetooth® wybierz opcję „Widoczne” (lub podobną). Umożliwi to urządzeniu wykrycie głośnika SoundLink®.
  • W urządzeniu znajdź listę urządzeń Bluetooth®. Wybierz z listy pozycję „Bose SoundLink”.
  • Jeżeli urządzenie zapyta o hasło, wpisz cyfry 0000 i naciśnij przycisk OK. Niektóre urządzenia proszą również o zaakceptowanie połączenia. Urządzenie Bluetooth® poinformuje Cię o zakończeniu parowania. Kiedy wskaźnik Bluetooth® na głośniku SoundLink® przestanie powoli migać i zacznie świecić w sposób ciągły, procedura parowania zostanie zakończona.

Nawiązywanie połączenia

Aby połączyć się ze sparowanym wcześniej urządzeniem, naciśnij przycisk Bluetooth® na głośniku SoundLink®. Wskaźnik Bluetooth® na głośniku będzie migać dwa razy na sekundę do momentu nawiązania połączenia. Po połączeniu głośnika z urządzeniem wskaźnik przestanie migać i będzie świecić w sposób ciągły.

Parowanie z dodatkowymi urządzeniami

Po włączeniu dodatkowego urządzenia Bluetooth® i głośnika SoundLink® naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Bluetooth® na głośniku, aby umożliwić jego wykrycie. Następnie wykonaj powyższe kroki 2–4.

Uwaga: w pamięci głośnika SoundLink® mieszczą się informacje o maksymalnie sześciu sparowanych urządzeniach. Można sparować więcej urządzeń, ale w pamięci nigdy nie będzie ich więcej niż sześć. Po sparowaniu kolejnego urządzenia, gdy pamięć będzie już pełna, najrzadziej używane urządzenie zostanie usunięte i zastąpione nowym.

Usuwanie zawartości pamięci

Wciśnij na ok. 10 sekund przycisk Bluetooth® na głośniku SoundLink®; rozlegnie się dźwięk. Z pamięci głośnika SoundLink® zostaną usunięte wszystkie urządzenia Bluetooth®, a następnie głośnik stanie się widoczny dla innych urządzeń.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.