NOWE PRODUKTY JUŻ TU SĄ! ZAPOZNAJ SIĘ Z NIMI.
Sklepy Koszyk

Zasady firmy Bose dotyczące praw autorskich

Data ostatniej modyfikacji: 25 maja 2022 r.

Firma Bose przestrzega praw autorskich i praw własności intelektualnej, a także oczekuje i zachęca naszych użytkowników do tego samego. Zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act z 1998 roku („DMCA”), której pełny tekst można znaleźć na stronie internetowej Urzędu ds. praw autorskich w USA, firma Bose dołoży wszelkich starań, aby z należytą starannością reagować na roszczenia dotyczące naruszeń praw autorskich, jeśli takie roszczenia zostaną zgłoszone przy użyciu poniższego przykładowego formularza.

Jeśli użytkownik uważa, że jego praca została skopiowana w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich i jest zawarta w usługach firmy Bose, powinien przekazać naszemu agentowi ds. praw autorskich zasadniczo następujące informacje:

ZAWIADOMIENIE DMCA O DOMNIEMANYM NARUSZENIU („ZAWIADOMIENIE”)

  • Określ pracę chronioną prawem autorskim, która Twoim zdaniem został naruszona, lub listę prac chronionych prawem autorskim, które Twoim zdaniem zostały naruszone.
  • Wskaż materiał lub link, który według Ciebie narusza prawo i do którego dostęp powinien zostać zablokowany, w tym adres URL łącza widocznego na Stronie lub dokładną lokalizację, w której materiał ten można znaleźć.
  • Podaj swoje imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail.
  • W treści zawiadomienia należy zamieścić oświadczenie, że w dobrej wierze uważasz, iż kwestionowane wykorzystanie materiału chronionego prawem autorskim nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, agenta lub prawo.
  • Ponadto oświadczenie, że informacje zawarte w tym zawiadomieniu są zgodne z prawdą oraz że pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo Ty — jako strona zawiadamiająca — jesteś właścicielem lub masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela.

Z agentem firmy Bose ds. praw autorskich można skontaktować się w następujący sposób:

Bose Corporation
Adres: Copyright Agent
100 Mountain Road, Framingham, MA 01701-9168 USA
(508) 879-7330
copyright@bose.com