90-dniowy okres próbny bez ryzyka, 2-letnia gwarancja i bezpłatna dostawa standardowa dla zamówień powyżej 200 PLN

Polityka prywatności firmy Bose

Data rozpoczęcia obowiązywania: 13 lipca 2021 r.

Aby ułatwić zrozumienie naszych praktyk związanych z gromadzeniem danych udostępniliśmy kilka szybkich łączy i krótkich podsumowań naszej Polityki prywatności. Prosimy o zapoznanie się z całą naszą Polityką prywatności, aby w pełni zrozumieć nasze praktyki i sposób, w jaki traktujemy dane użytkowników. Streszczenia te nie mają na celu zastąpienia naszej Polityki prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności zawiera następujące sekcje:


Wprowadzenie

Wiemy, że prywatność jest dla użytkowników ważna. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą Polityką prywatności w celu zrozumienia, jakie informacje gromadzimy, jak je wykorzystujemy oraz jakie możliwości wyboru ma użytkownik.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy informacji użytkownika, które gromadzimy w trakcie naszej działalności, w tym za pośrednictwem stron internetowych i forów internetowych firmy Bose, produktów, aplikacji mobilnych, usług, działań marketingowych, badań, punktów sprzedaży detalicznej oraz innych ofert online lub offline obsługiwanych przez firmę Bose lub w jej imieniu. Produkty, usługi i oferty te nazywamy zbiorczo „Usługami”.

Korzystając z Usług, użytkownik zgadza się na niniejszą Politykę prywatności oraz na to, że możemy przetwarzać, przekazywać i przechowywać jego informacje w Stanach Zjednoczonych.

Kiedy w niniejszej Polityce prywatności używamy terminów „Bose”, „my” lub „nas”, odnosimy się do rodziny firm Bose, co oznacza firmę Bose Corporation i jej podmioty stowarzyszone będące wspólną własnością i znajdujące się pod wspólną kontrolą. Danymi użytkownika administruje jeden z tych podmiotów. Listę naszych administratorów danych można znaleźć w sekcji „Informacje kontaktowe firmy Bose” poniżej.


Dane osobowe gromadzone przez Bose

Gromadzone przez nas informacje o użytkowniku zależą od Usług, z których korzysta, sposobu korzystania z nich oraz informacji, które nam przekazuje.

Zbieramy informacje na trzy główne sposoby: (1) informacje, które użytkownik zdecyduje się nam przekazać; (2) informacje, które zbieramy automatycznie za pośrednictwem technologii podczas korzystania przez użytkownika z Usług; oraz (3) informacje, które zbieramy z innych źródeł.

Dane przekazane nam przez użytkownika

Korzystając z naszych Usług, użytkownik może zdecydować się na przekazanie nam pewnych informacji. Na przykład gromadzimy informacje bezpośrednio od użytkownika podczas składania zamówienia i dokonywania zakupu w naszej firmie, tworzenia lub używania konta Bose, rejestrowania produktu, publikowania komentarzy, zdjęć lub filmów wideo w Usługach, uczestniczenia w ankietach lub badaniach firmy Bose bądź komunikowania się z nami i wchodzenia w interakcje z nami.

Niektóre z najczęstszych kategorii informacji, które zbieramy bezpośrednio od użytkownika, obejmują:

Dane kontaktowe i informacje o koncie, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i dane uwierzytelniające logowania, w tym informacje o koncie Moje konto Bose.

Informacje finansowe i transakcyjne, takie jak informacje o kartach kredytowych oraz historia zakupów i transakcji.

Informacje o interakcjach z obsługą klienta, takie jak wiadomości przesłane do nas za pośrednictwem formularzy online lub poczty elektronicznej oraz streszczenia lub nagrania głosowe lub wideo interakcji z naszym personelem obsługi klienta.

Informacje, które użytkownik podaje w związku z ankietami i loteriami, takie jak jego zainteresowania, preferencje, dane demograficzne (np. płeć), zdjęcia i filmy oraz informacje niezbędne do udziału w nich oraz do realizacji nagród lub zachęt do udziału (jeśli takie istnieją).

Informacje o podaniu o pracę. Jeśli użytkownik ubiega się o pracę w firmie Bose, możemy gromadzić takie informacje, jak dane kontaktowe, informacje ogólne oraz kwalifikacje i historia zatrudnienia.

Informacje zgromadzone przez nas automatycznie za pośrednictwem technologii podczas korzystania przez użytkownika z Usług

Gdy użytkownik korzysta z naszych Usług, możemy automatycznie gromadzić pewne informacje. Korzystamy z różnych technologii podmiotów zewnętrznych, w tym plików cookie i podobnych narzędzi, aby pomóc w gromadzeniu tych informacji. W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z naszym Oświadczeniem dotyczącym plików cookie oraz sekcją „Analityka internetowa i reklama” poniżej.

Niektóre z informacji, które gromadzimy automatycznie podczas korzystania z naszych Usług, obejmują:

Informacje dotyczące dostępu i korzystania przez użytkownika ze stron internetowych i wiadomości e-mail firmy Bosetakie jak adres IP użytkownika, język przeglądarki, stan lub kraj, z którego uzyskano dostęp do Usług, atrybuty oprogramowania i sprzętu (w tym identyfikatory urządzeń, system operacyjny i typ przeglądarki), adresy URL odsyłające i wyjściowe, kliknięte łącza i pobrane pliki, przeglądane strony i kolejność tych stron, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, terminy używane w wyszukiwaniach na naszych stronach internetowych, data i godzina uzyskania dostępu do naszych stron internetowych lub data i godzina otwarcia naszych wiadomości e-mail oraz inne podobne informacje.

Informacje o korzystaniu przez użytkownika z produktów firmy Bose, aplikacji mobilnych i innego oprogramowania, w tym:

Informacje o produkcie lub oprogramowaniu firmy Bose, takie jak numer seryjny produktu, wersja systemu operacyjnego, adres MAC, wersja oprogramowania, stopień naładowania baterii, dzienniki błędów, aktualizacje systemu oraz nazwa przypisana do produktu.

Informacje o urządzeniach i sieciach połączonych z produktem lub oprogramowaniem firmy Bose, takie jak typ połączenia internetowego i dostawca usług, adres IP, identyfikator SSID, jakość połączenia bezprzewodowego/siła sygnału, dzienniki błędów, unikatowe identyfikatory powiązane z komputerem, tabletem lub urządzeniem przenośnym używanym z produktem lub oprogramowaniem firmy Bose oraz system operacyjny urządzenia i typ przeglądarki.

Informacje o usługach i zawartości, do których użytkownik uzyskuje dostęp za pośrednictwem produktu lub oprogramowania firmy Bose, takich jak multimedia, źródła zewnętrzne i usługi innych firm podłączone do produktu lub oprogramowania firmy Bose, identyfikatory użytkownika, tokeny usług umożliwiające dostęp i synchronizację z kontami innych firm oraz zawartość, do której użytkownik uzyskuje dostęp za pośrednictwem produktu lub oprogramowania (np. utwory, stacje, listy odtwarzania, wykonawcy, albumy, utwory lub podcasty).

Informacje o użytkowaniu i interakcjach, takie jak data i czas korzystania z różnych funkcji produktu lub oprogramowania, dane z czujników (np. orientacja i ruch głowy), naciśnięcia przycisków, poziomy głośności, ustawienia systemowe oraz dane środowiskowe (np. poziomy hałasu i częstotliwości dźwięków wokół użytkownika).

Informacje o lokalizacji. Oprócz ogólnych informacji o lokalizacji (np. miasto/stan), które mogą być gromadzone lub uzyskiwane na podstawie adresu IP użytkownika, niektóre z naszych aplikacji mobilnych wymagają podania dokładnych informacji o lokalizacji użytkownika za pośrednictwem funkcji opartych na GPS, aby umożliwić działanie niektórych funkcji (np. umożliwienie zlokalizowania zgubionego lub skradzionego produktu, zapewnienie dostępu do lokalnych stacji radiowych). Zanim zaczniemy gromadzić lub wykorzystywać informacje o dokładnej lokalizacji, zawsze zapytamy o zgodę użytkownika zgodnie z ustawieniami jego urządzenia mobilnego.

Informacje zbierane przez nas w punktach sprzedaży detalicznej, takie jak informacje o urządzeniu mobilnym lub sieci, gdy użytkownik zdecyduje się podłączyć urządzenie do cyfrowych wyświetlaczy firmy Bose lub skanować kody QR w punktach sprzedaży detalicznej (np. typ urządzenia, system operacyjny, nazwa przypisana do urządzenia, adres IP).

Informacje, które zbieramy z innych źródeł

Możemy otrzymywać informacje na temat użytkownika z innych źródeł, takich jak partnerzy biznesowi, dystrybutorzy, badacze, analitycy, serwisy społecznościowe i inne strony, aby pomóc nam w uzupełnieniu naszych rejestrów.

Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do naszych Usług za pośrednictwem strony internetowej, aplikacji lub platformy mediów społecznościowych innej firmy (takiej jak Amazon Alexa, Google Assistant lub Facebook), możemy otrzymywać informacje o użytkowniku z tej strony internetowej, aplikacji lub platformy innej firmy, w zależności od praktyk dotyczących danych stosowanych przez tę firmę oraz ustawień użytkownika (na przykład imię i nazwisko, nazwę użytkownika, adres e-mail oraz komentarze lub treści publikowane przez użytkownika). Firma Bose nie odpowiada za zawartość stron, aplikacji czy platform firm zewnętrznych ani za ich działania. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności i bezpieczeństwa wszystkich stron internetowych, aplikacji i platform mediów społecznościowych innych firm, z których użytkownik zdecyduje się korzystać.

Fora publiczne

Niektóre funkcje naszych Usług umożliwiają użytkownikowi publiczne udostępnianie komentarzy, zdjęć lub innej zawartości innym użytkownikom, na przykład na forum firmy Bose lub w sieci społecznościowej. Żadne podawane w ten sposób informacje nie mogą zostać uznane za poufne, a Bose może je wykorzystywać wedle własnego uznania (w tym w formie cytatu i do innych celów marketingowych). Jeżeli na przykład użytkownik napisze recenzję na jednej z naszych stron internetowych, będziemy ją mogli wyświetlić wraz z ewentualnie podaną nazwą użytkownika w innych serwisach internetowych Bose lub firm zewnętrznych. Wszystkie otwarcie udostępniane w ten sposób informacje będą ogólnodostępne i mogą potencjalnie być przetwarzane przez wyszukiwarki firm zewnętrznych. W związku z tym należy zachować ostrożność podczas korzystania z tych funkcji.

Dane pozbawione elementów umożliwiających identyfikację

Możemy usunąć elementy umożliwiające identyfikację z gromadzonych informacji, tak aby nie można było zidentyfikować użytkownika lub jego urządzenia, lub możemy gromadzić informacje już w formie pozbawionej elementów umożliwiających identyfikację użytkownika. Nasze wykorzystanie i ujawnianie informacji pozbawionych elementów umożliwiających identyfikację użytkownika nie podlega żadnym ograniczeniom wynikającym z niniejszej Polityki prywatności i możemy je wykorzystywać i ujawniać innym podmiotom w dowolnym celu, bez ograniczeń.


Pliki cookie i podobne technologie

Gromadzimy informacje za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii, w tym podczas odwiedzania naszych stron internetowych i korzystania z naszych aplikacji. Aby dowiedzieć się więcej, należy zapoznać się z naszym Oświadczeniem dotyczącym plików cookie.


Analizy i reklama online

Analityka internetowa

W naszych Usługach możemy korzystać z usług analitycznych innych firm (np. Google Analytics, Adobe Analytics). Usługodawcy ci mogą ustawiać i uzyskiwać dostęp do własnych plików cookie, znaczników pikselowych i podobnych technologii w naszych Usługach i w usługach innych firm w celu gromadzenia informacji, które mogą być wykorzystywane do śledzenia użytkowników w czasie i w różnych usługach. Te usługi analityczne pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy docierają do naszych Usług i z nich korzystają.

Jeśli użytkownik nie chce, aby usługa Google Analytics zbierała i wykorzystywała informacje o jego korzystaniu z naszych stron internetowych, może zainstalować narzędzie rezygnacji w swojej przeglądarce. Użytkownik może również zrezygnować z korzystania z usługi Google Analytics w odniesieniu do wyświetlanych reklam lub z sieci Google Display Network, korzystając z ustawień reklam Google.

Aby dowiedzieć się więcej o praktykach Adobe w zakresie ochrony prywatności i dokonać wyboru w odniesieniu do działań związanych z monitorowaniem, użytkownik może odwiedzić stronę internetową firmy Adobe.

Reklama online

Firma Bose dąży do zapewnienia użytkownikowi odpowiedniej, wartościowej zawartości w naszych reklamach online. Podczas korzystania z naszych Usług nie prezentujemy użytkownikowi reklam podmiotów zewnętrznych. Współpracujemy jednak z partnerami zajmującymi się analizą online i reklamą w celu dostarczania reklam firmy Bose na stronach internetowych innych firm oraz lepszego dostosowywania naszych własnych reklam i komunikacji w naszych Usługach.

Nasi partnerzy mogą również umieszczać pliki cookie, znaczniki pikselowe i podobne technologie w wielu usługach online, w tym na naszej stronie internetowej. Technologie te są wykorzystywane do gromadzenia informacji o działaniach użytkownika w tych serwisach w celu dostarczania mu bardziej dopasowanych reklam. Na przykład mogą one używać informacji zgromadzonych w plikach cookie w naszych Usługach do identyfikowania produktów i usług firmy Bose, którymi użytkownik może być zainteresowany, a także do rozpoznawania urządzenia użytkownika, aby móc wyświetlać odpowiednie reklamy firmy Bose podczas korzystania z naszych Usług i innych usług. Ponadto czasami firma Bose przekazuje podstawowe zgromadzone informacje (takie jak adresy e-mail) usługodawcom, którzy mogą „dopasowywać” te informacje w postaci uniemożliwiającej identyfikację do plików cookie, identyfikatorów reklam mobilnych i innych zastrzeżonych identyfikatorów, aby dostarczyć użytkownikowi bardziej odpowiednie reklamy podczas odwiedzania przez niego innych usług internetowych.

O tym, jak zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanych reklam online od naszych partnerów reklamowych, można dowiedzieć się, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w naszym Oświadczeniu dotyczącym plików cookie w sekcji „Zarządzanie plikami cookie”.


Korzystanie z danych użytkowników

Firma Bose może wykorzystywać gromadzone przez nas informacje w następujący sposób:

W celu świadczenia usług, o które użytkownik prosił, takich jak finalizacja zakupu, zapewnienie obsługi klienta lub integracja z wybranymi przez użytkownika usługami przesyłania strumieniowego.

W celu komunikowania się z użytkownikiem, na przykład na potrzeby informowania go o zakupach, przesyłkach, aktualizacjach produktów/oprogramowania oraz zmianach w naszych warunkach, zasadach i politykach.

W celach marketingowych i reklamowych, w tym do przekazywania użytkownikowi najnowszych informacji o produktach, promocjach i nadchodzących wydarzeniach.

W celu spersonalizowania doświadczeń użytkownika i dostosowania Usługi do jego potrzeb, na przykład poprzez dostarczanie odpowiednich treści i polecanie funkcji w ramach Usług.

W celu doskonalenia naszych Usług, w tym wykrywania błędów i raportowania o błędach, w celu zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcje z naszymi Usługami i reklamami, poprawienia użyteczności i skuteczności naszych produktów, prowadzenia badań i analiz oraz testowania i tworzenia nowych produktów, funkcji i usług.

Na potrzeby naszych działań biznesowych, w tym utrzymania konta, przeglądania i przetwarzania podań o pracę oraz dla zachowania bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i utrzymania zgodności z prawem, np. wykrywania incydentów bezpieczeństwa i ochrony przed złośliwą, zwodniczą, oszukańczą lub nielegalną działalnością.

W celu rozpoznawania użytkowników w usługach firmy Bose, urządzeniach osobistych i przeglądarkach. Czasami my lub nasi usługodawcy możemy używać zgromadzonych przez nas informacji (na przykład nazwy użytkownika, adresu IP i unikatowych identyfikatorów urządzenia), aby spróbować zidentyfikować tego samego unikatowego użytkownika w wielu usługach firmy Bose, urządzeniach osobistych (takich jak smartfony, tablety) i przeglądarkach (takich jak Safari i Chrome) w celu zapewnienia użytkownikowi bardziej płynnego i spersonalizowanego doświadczenia w tych różnych usługach, urządzeniach i przeglądarkach.

Inne cele, dla których staramy się o zgodę użytkownika. Możemy również wykorzystać informacje o użytkowniku w określonym celu, o którym użytkownika poinformujemy. Będziemy prosić o zgodę na przetwarzanie danych w tym celu zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.

Prawo w niektórych jurysdykcjach wymaga, aby firmy informowały o podstawach prawnych, na których opierają się przy przetwarzaniu informacji o użytkowniku. Podstawy prawne przetwarzania informacji o użytkowniku zgodnie z niniejszą Polityką prywatności są następujące:

 • Gdy wykorzystanie informacji użytkownika jest niezbędne do wykonania naszych obowiązków wynikających z umowy lub zobowiązania wobec użytkownika. Na przykład w celu świadczenia usług, o które użytkownik poprosił lub w celu przestrzegania warunków korzystania z naszej strony internetowej.
 • Gdy wykorzystanie informacji o użytkowniku służy naszym uzasadnionym interesom lub uzasadnionym interesom innych podmiotów. Na przykład w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych Usług, prowadzenia naszej działalności i naszych Usług, dokonywania i otrzymywania płatności, obrony naszych praw i zapobiegania oszustwom.
 • Gdy wykorzystujemy informacje o użytkowniku w celu spełnienia stosownych zobowiązań prawnych. Na przykład w celu śledzenia zakupów dla celów podatkowych i audytu.
 • W przypadku gdy użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie przez nas jego danych w określonym celu.

Ze względów omówionych w niniejszej Polityce, Bose może łączyć dane zebrane za pośrednictwem Usług z danymi, które otrzymujemy z innych źródeł, zarówno online, jak i offline, i wykorzystywać je zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.


Jak udostępniamy i ujawniamy informacje użytkownika?

Bose może udostępniać dane użytkowników na następujące sposoby:

Podmioty powiązane

Możemy udostępniać informacje w obrębie rodziny firm Bose w celu świadczenia Usług, prowadzenia działalności biznesowej i ulepszania Usług oraz doświadczeń użytkownika.

Dostawcy usług

Korzystamy z usług wybranych zewnętrznych dostawców, aby pomóc nam w świadczeniu Usług i prowadzeniu naszej działalności. Możemy tym dostawom zapewnić dostęp do informacji o użytkowniku lub im je udostępniać. Świadczą oni na naszą rzecz różne usługi, w tym obsługę klienta, przetwarzanie płatności, wysyłkę, sprzedaż i marketing, projektowanie i rozwój produktów, przechowywanie danych, zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom, badania i usługi prawne. Tacy dostawcy usług mogą uzyskiwać dostęp do informacji użytkownika i wykorzystywać je w celu świadczenia usług dla firmy Bose lub w celu spełnienia obowiązujących wymagań prawnych.

Platformy, strony internetowe, aplikacje i usługi podmiotów zewnętrznych

Podczas inicjowania połączenia z platformą, stroną internetową, aplikacją lub usługą podmiotu zewnętrznego za pośrednictwem naszych Usług, udostępniamy informacje o użytkowniku, które są wymagane, aby umożliwić dostarczenie treści lub usługi podmiotu zewnętrznego (np. dane uwierzytelniające do logowania do usługi transmisji strumieniowej lub polecenie Amazon Alexa do odtwarzania muzyki użytkownika). Jeśli użytkownik zdecyduje się na zainicjowanie takich połączeń, zgadza się on, aby obowiązywały go zasady i warunki korzystania z platform, stron internetowych, aplikacji i usług podmiotów zewnętrznych, a nie zasady i warunki firmy Bose. Zalecamy uważne przeczytanie zasad ochrony prywatności takich osób trzecich.

Ochrona Bose i innych

Możemy ujawnić informacje, które gromadzimy na temat użytkownika, jeśli wymaga tego prawo lub w dobrej wierze, że takie ujawnienie jest w uzasadniony sposób konieczne w celu: (a) zapewnienia zgodności z postępowaniem prawnym (np. wezwaniem lub nakazem sądowym); (b) egzekwowanie Warunków świadczenia Usługi lub sprzedaży, lub innych niniejszej Polityki prywatności, lub innych umów z użytkownikiem, w tym dochodzenie potencjalnych naruszeń tych dokumentów; (c) reakcja na skargi dotyczące treści łamiących prawa podmiotów trzecich; i/lub (d) ochrona praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego Bose lub innych.

Przeniesienie działalności

W miarę rozwijania naszej działalności, firma Bose może nabyć, dokonać fuzji lub wejść w układ partnerski z innymi spółkami. Przy takich transakcjach, w tym w trakcie ich rozważania, dane użytkownika mogą znaleźć się wśród przeniesionych składników majątku. Jeśli część lub całość aktywów firmy Bose zostanie sprzedana lub przekazana podmiotowi zewnętrznemu, możemy udostępnić lub przekazać informacje o użytkowniku jako część transakcji.


Prywatność nieletnich i dzieci

Nasze Usługi są przeznaczone dla ogółu odbiorców i nie są skierowane do dzieci. Jeśli dowiemy się, że zgromadziliśmy bez ważnej prawnie zgody rodziców dane od dzieci poniżej wieku, w którym taka zgoda jest wymagana, podejmiemy uzasadnione kroki w celu jak najszybszego ich usunięcia.


Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji o użytkowniku

Bezpieczeństwo informacji o użytkowniku

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane użytkowników. Stosujemy różnorodne techniczne, fizyczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem informacji. Jednak żadne środki bezpieczeństwa nie są doskonałe ani nieprzeniknione. W związku z tym nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji użytkownika.

W przypadku korzystania z konta Moje konto Bose ważne jest wybranie silnego hasła i nieudostępnianie go innym osobom. Niezwłocznie należy poinformować nas w przypadku wystąpienia jakichkolwiek obaw związanych z nieautoryzowanym użyciem konta użytkownika.

Regularnie monitorujemy nasze Usługi pod kątem ewentualnych słabych punktów i ataków. Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek obawy dotyczące bezpieczeństwa naszych Usług, powinien skontaktować się z nami w sposób opisany w sekcji „Informacje kontaktowe firmy Bose” poniżej, abyśmy mogli się nimi zająć i rozwiązać je w sposób szybki i skuteczny.

Przechowywanie informacji o użytkowniku

Przechowujemy informacje przez różne okresy czasu w zależności od celów, dla których je gromadzimy i wykorzystujemy, jak opisano w niniejszej Polityce prywatności. Usuniemy lub pozbawimy elementów identyfikujących informacje, gdy nie będą one już potrzebne do realizacji tych celów, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem. Mogą istnieć techniczne lub inne operacyjne powody, dla których nie jesteśmy w stanie w pełni usunąć informacji użytkownika lub pozbawić ich elementów umożliwiających identyfikację. W takim przypadku podejmiemy uzasadnione środki, aby zapobiec dalszemu przetwarzaniu danych użytkownika.


Środki kontrolne i wybory użytkownika

Zapewniamy użytkownikowi możliwość korzystania z pewnych mechanizmów kontroli i wyboru w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania jego informacji. Prawa użytkownika do korzystania z takich środków kontroli i możliwości wyboru różnią się w zależności od prawa obowiązującego w jego jurysdykcji.

Użytkownik może zażądać wykonania swoich następujących praw, wypełniając nasz formularz online lub kontaktując się z nami w sposób opisany w sekcji „Informacje kontaktowe firmy Bose” poniżej:

 • do dostępu do swoich informacji lub ich kopii,
 • do sprostowania lub zmiany informacji o użytkowniku,
 • do usunięcia danych użytkownika,
 • do przekazania danych użytkownika podmiotowi zewnętrznemu,
 • do ograniczenie lub sprzeciw wobec niektórych sposobów wykorzystania informacji o użytkowniku

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na wykorzystywanie przez nas jego danych w określonym celu, może również poprosić o wycofanie tej zgody.

Przed udzieleniem odpowiedzi na prośbę użytkownika możemy poprosić go o podanie informacji niezbędnych do uzasadnionej weryfikacji jego tożsamości. Bose rozpatrzy wszystkie prośby i udzieli odpowiedzi w terminie wymaganym przez obowiązujące prawo. Należy pamiętać, jednakże, że niektóre informacje mogą być wyłączone z zakresu takich żądań.

Użytkownik ma również możliwość skorzystania z następujących środków kontroli w odniesieniu do swoich informacji:

Ograniczenie informacji, które nam przekazuje. Podczas interakcji z nami, można zdecydować o ograniczeniu przekazywania nam informacji. Jeśli jednak użytkownik zdecyduje się to uczynić, może nie być w stanie korzystać z wielu naszych Usług, a my możemy nie być w stanie spełnić jego żądań.

Aktualizacja lub zamknięcie swojego konta Moje konto Bose. Dane logowania do konta i informacje profilowe można zaktualizować po zalogowaniu się na konto Moje konto Bose. Aby zamknąć konto, należy wypełnić nasz formularz zgłoszenia online lub skontaktować się z nami w sposób opisany w sekcji „Informacje kontaktowe firmy Bose” poniżej. Uwaga: jeśli użytkownik zdecyduje się usunąć swoje konto, nie będzie mógł uzyskać dostępu do żadnych Usług, w których zalogował się przy użyciu tego konta, a także może utracić niektóre funkcje produktów i usług firmy Bose powiązanych z tym kontem.

Dostosowanie swoich preferencji marketingowych i komunikacyjnych:

Rezygnacja z usług marketingowych firmy Bose poprzez postąpienie zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w dolnej części naszych marketingowych wiadomości e-mail lub, jeśli to możliwe, logując się na koncie Moje konto Bose i dostosowując preferencje komunikacji marketingowej. Należy pamiętać, że rezygnacja lub wypisanie się nie uniemożliwi otrzymywania wiadomości dotyczących zamówień, aktualizacji produktów/oprogramowania lub innych ważnych informacji, takich jak zmiany w naszych warunkach i zasadach, które nie mają charakteru marketingowego.

Rezygnacja z otrzymywania powiadomień typu push od firmy Bose w menu ustawień naszych aplikacji mobilnych lub w swoim urządzeniu mobilnym.

Rezygnacja z otrzymywania plików cookie służących do kierowania reklam poprzez postąpienie zgodnie z instrukcjami zawartymi w naszym Oświadczeniu dotyczącym plików cookie w sekcji „Zarządzanie plikami cookie”.

Rezygnacja ze śledzenia przez różne urządzenia w celach reklamowych poprzez dostosowanie preferencji w ustawieniach prywatności urządzenia mobilnego. Ta funkcja może się różnić w zależności od urządzenia mobilnego; aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z ustawieniami urządzenia lub skontaktować się z jego producentem.

Dostosowanie preferencji dotyczących analizy:

Dostosowanie swoich preferencji dotyczących analizy w aplikacjach mobilnych firmy Bose. Niektóre z naszych aplikacji mobilnych dają możliwość wyboru w zakresie gromadzenia i wykorzystywania przez nas informacji związanych z aplikacją mobilną do celów analitycznych. Preferencje te można dostosować za pomocą menu ustawień w aplikacji.

Wyłączenie analitycznych plików cookie zarządzanych przez naszych zewnętrznych partnerów analitycznych poprzez postąpienie zgodnie z instrukcjami zawartymi w naszym Oświadczeniu dotyczącym plików cookie w sekcji „Zarządzanie plikami cookie”.

Dostosowanie ustawień udostępniania lokalizacji w aplikacjach mobilnych firmy Bose, wyłączając funkcje lokalizacji w urządzeniu mobilnym. Ta funkcja może się różnić w zależności od urządzenia mobilnego; aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z ustawieniami urządzenia lub skontaktować się z jego producentem.


Dodatkowe informacje dotyczące niektórych jurysdykcji

Informacje dla mieszkańców stanu Kalifornia

Jeśli użytkownik jest mieszkańcem stanu Kalifornia, prawo kalifornijskie wymaga od nas dostarczenia mu następujących dodatkowych informacji o celu, dla którego wykorzystujemy każdą kategorię „danych osobowych” (zgodnie z definicją w ustawie California Consumer Privacy Act („CCPA”)), które gromadzimy. Więcej informacji na temat każdej kategorii i celu użycia można znaleźć w sekcjach „Gromadzone przez nas informacje” i „W jaki sposób wykorzystujemy informacje o użytkowniku” powyżej.

comparisonTableText.adaFeaturesKey1

comparisonTableText.adaFeaturesKey2

Kategoria danych osobowych

Dane kontaktowe i informacje o koncie

Informacje finansowe i transakcyjne

Informacje o interakcjach z obsługą klienta

Zawartość przesłana na forach internetowych firmy Bose

Informacje o ankietach i loteriach

Informacje o wnioskach o zatrudnienie

Informacje zbierane z wykorzystaniem technologii zautomatyzowanych

Cele stosowania

Świadczenie Usług; Komunikacja z użytkownikiem; Marketing i reklama; Personalizacja Usług; Ulepszanie Usług; Operacje biznesowe; Za zgodą użytkownika

Świadczenie Usług; Komunikacja z użytkownikiem; Marketing i reklama; Personalizacja Usług; Ulepszanie Usług; Operacje biznesowe; Za zgodą użytkownika

Komunikacja z użytkownikiem; Ulepszanie Usług; Operacje biznesowe; Za zgodą użytkownika

Komunikacja z użytkownikiem; Marketing i reklama; Personalizacja Usług; Ulepszanie Usług; Operacje biznesowe; Za zgodą użytkownika

Komunikacja z użytkownikiem; Marketing i reklama; Personalizacja Usług; Ulepszanie Usług; Operacje biznesowe; Za zgodą użytkownika

W celu przetworzenia podania o pracę użytkownika i dla naszych celów prawnych

Świadczenie Usług; Marketing i reklama; Personalizacja Usług; Ulepszanie Usług; Operacje biznesowe; Rozpoznawanie użytkowników w ramach Usług; Za zgodą użytkownika

CCPA nakłada pewne obowiązki na firmy, które „sprzedają” dane osobowe podmiotom trzecim. W oparciu o definicję sprzedaży w ramach CCPA oraz zgodnie z aktualnymi wytycznymi regulacyjnymi, nie uważamy, abyśmy angażowali się w taką działalność i nie angażowaliśmy się w taką działalność w ciągu ostatnich 12 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej Polityki. Jeśli kiedykolwiek zaoferujemy jakiekolwiek zachęty finansowe w zamian za dane osobowe użytkownika, przekażemy mu odpowiednie informacje o takich zachętach.

Aby skorzystać z wszelkich praw, jakie mogą przysługiwać użytkownikowi w odniesieniu do jego danych osobowych zgodnie z prawem stanu Kalifornia, należy zapoznać się z sekcją „Środki kontrolne i wybory użytkownika” powyżej. Nie będziemy dyskryminować użytkownika w odpowiedzi na jego skorzystanie z tych praw.

Powiadomienie dotyczące zakazu śledzenia

Zakaz śledzenia („Do Not Track, DNT”) jest jedną z opcji prywatności, które użytkownicy mogą ustawić w niektórych przeglądarkach internetowych. Bose zobowiązuje się do zapewnienia użytkownikowi istotnych wyborów w zakresie informacji gromadzonych na stronach internetowych Bose na potrzeby osób trzecich, dlatego też Bose zapewnia różnorodne możliwości rezygnacji, wymienione powyżej, a także w naszym Oświadczeniu dotyczącym plików cookie. Niektóre przeglądarki internetowe oferują użytkownikom ustawienie preferencji prywatności zakazu śledzenia w przeglądarce internetowej. Obecnie nie rozpoznajemy sygnałów DNT inicjowanych przez przeglądarkę i nie reagujemy na takie sygnały. Dowiedz się więcej o funkcji Do Not Track.

Ujawnienie informacji na podstawie prawa stanu Kalifornia o nazwie „Shine the Light”

Kalifornijska ustawa „Shine the Light” daje mieszkańcom Kalifornii prawo, w pewnych okolicznościach, do rezygnacji z udostępniania pewnych kategorii danych osobowych (zgodnie z definicją w ustawie „Shine the Light”) osobom trzecim dla ich bezpośrednich celów marketingowych, lub alternatywnie, do zapewnienia konsumentom bezkosztowego sposobu rezygnacji z takiego udostępniania. Bose nie udostępnia obecnie jednak danych osobowych użytkowników firmom zewnętrznym do celów marketingu bezpośredniego.

Informacje dla mieszkańców stanu Nevada

Zgodnie z prawem stanu Nevada, niektórzy konsumenci ze stanu Nevada mogą zrezygnować ze sprzedaży „informacji umożliwiających identyfikację osoby” za „wynagrodzenie pieniężne” (zgodnie z definicją tych terminów w prawie stanu Nevada) osobie w celu udzielenia przez nią licencji na takie informacje albo sprzedaży takich informacji innym osobom. Nie angażujemy się w takie działania; jednak jeśli użytkownik jest mieszkańcem stanu Nevada, który zakupił od nas towary lub usługi, może złożyć wniosek o rezygnację z wszelkiej przyszłej sprzedaży zgodnie z prawem stanu Nevada, kontaktując się z nami w sposób opisany w sekcji „Informacje kontaktowe firmy Bose” poniżej. Informujemy, że możemy podjąć odpowiednie kroki w celu zweryfikowania tożsamości nadawcy i autentyczności wniosku.

Informacje dla użytkowników z innych krajów

Działamy globalnie i możemy przesyłać, przechowywać i/lub przetwarzać informacje użytkownika z innymi podmiotami lub do innych podmiotów w rodzinie firm Bose lub innymi podmiotami zewnętrznymi, takimi jak zaufani dostawcy usług i partnerzy w lokalizacjach na całym świecie (w tym w Stanach Zjednoczonych) w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Gdziekolwiek informacje użytkownika są przez nas przekazywane, przechowywane lub przetwarzane, podejmujemy uzasadnione kroki w celu ochrony tych informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i obowiązującymi przepisami prawa. Środki te mogą obejmować wdrożenie Standardowych klauzul umownych regulujących przekazywanie informacji o użytkowniku lub innych środków uznanych przez obowiązujące prawo. Przekazując Bose informacje, użytkownik potwierdza wszelkie takie przekazanie, przechowywanie lub przetwarzanie.

W przypadku jakiejkolwiek obawy lub skargi dotyczącej naszych działań związanych z przetwarzaniem danych, nalegamy, aby najpierw spróbować rozwiązać takie kwestie bezpośrednio z nami. W stosownych przypadkach użytkownik może jednak złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych w kraju, w którym przebywa, lub dochodzić zadośćuczynienia na drodze sądowej, jeśli uważa, że jego prawa zostały naruszone.


Zmiany w naszej Polityce prywatności

Okresowo możemy zmieniać lub aktualizować niniejszą Politykę prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w prawie, nasze praktyki gromadzenia i wykorzystywania danych, funkcje naszych Usług lub postępy w technologii. Należy okresowo przeglądać Politykę prywatności, aby wiedzieć, czy Polityka prywatności zmieniła się od czasu ostatniego przeglądu, sprawdzając „Datę wejścia w życie” na początku dokumentu. Kontynuując korzystanie z Usług użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał najnowszą wersję niniejszej Polityki prywatności. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w Polityce, powiadomimy o nich za pośrednictwem naszych Usług lub w inny sposób, aby zapewnić użytkownikowi możliwość zapoznania się ze zmianami przed ich wejściem w życie, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.


Informacje kontaktowe Bose

W przypadku chęci skontaktowania się z Bose lub wystosowania jakichkolwiek pytań czy roszczeń związanych z niniejszą Polityką prywatności, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres privacyandsecurity@bose.com lub wejście na stronę Kontakt, gdzie znajdują się dodatkowe dane kontaktowe firmy Bose.

Inspektor ochrony danych

Dodatkowych informacji udziela Inspektor. ochrony danych, z którym można się skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na powyższy adres lub list na poniższy adres pocztowy: Bose Corporation, The Mountain Road, Framingham, MA 01701.

Administratorzy danych

Administrator danych to jednostka zależna lub stowarzyszona z firmą Bose, która jest głównie odpowiedzialna za informacje gromadzone i wykorzystywane w ramach niniejszej Polityki prywatności. Administratorem danych firmy Bose odpowiedzialnym za informacje o użytkowniku jest następująca firma:

 • Jeśli użytkownik mieszka w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej lub Kanadzie, administratorem jego danych będzie firma Bose Corporation (z siedzibą w The Mountain Road, Framingham, MA 01701).
 • Jeśli użytkownik mieszka w Chinach, Bose Electronics (Shanghai) Company Limited (z siedzibą w części C, zakładzie nr 9, North Riying nr 353, Chiny (Szanghaj) Pilotażowa Strefa Wolnego Handlu) jest administratorem jego danych.
 • Jeśli użytkownik mieszka gdziekolwiek indziej, administratorem danych będzie firma Bose Products B.V. (z siedzibą w Gorslaan 60, Purmerend, Holandia) z wyjątkiem działań związanych z przetwarzaniem dotyczących wsparcia i analizy produktu oraz prac rozwojowych, dla których administratorem danych jest firma Bose Corporation.