90-dniowy okres próbny bez ryzyka, 2-letnia gwarancja i bezpłatna dostawa standardowa dla zamówień powyżej 200 PLN

POLITYKA PRYWATNOŚCI BOSE

Data wejścia w życie: 28 kwietnia 2020 r.

Ochrona prywatności użytkowników jest dla Bose ważna, dlatego opracowaliśmy Politykę prywatności, która obejmuje sposób gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania, przesyłania i przechowywania danych osobowych użytkowników.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje praktyki ochrony danych stosowane przez Bose („Bose”, „my”, „nas” lub „nasze”). Bose świadczy usługi na rzecz użytkowników na całym świecie.

 • Jeśli użytkownik mieszka w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej lub Kanadzie, administratorem jego danych będzie firma Bose Corporation (z siedzibą w The Mountain, Framingham, MA 01701).
 • Jeśli użytkownik mieszka w Chinach, Bose Electronics (Shanghai) Company Limited (z siedzibą w części C, zakładzie nr 9, North Riying nr 353, Chiny (Szanghaj) Pilotażowa Strefa Wolnego Handlu) jest administratorem jego danych.
 • Jeśli użytkownik mieszka gdziekolwiek indziej, administratorem danych będzie firma Bose Products B.V. (z siedzibą w Gorslaan 60, Purmerend, Holandia), z wyjątkiem działań związanych z przetwarzaniem dotyczących wsparcia produktu, analizy produktu i prac rozwojowych, dla których administratorem danych jest firma Bose Corp.

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI, ABY ZROZUMIEĆ, W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z INFORMACJI UŻYTKOWNIKA. W RAZIE NIEZAKCEPTOWANIA NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI, NIE NALEŻY KORZYSTAĆ Z TYCH USŁUG. JEŚLI UŻYTKOWNIK ZAKUPIŁ USŁUGI OBJĘTE NINIEJSZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI, PROSIMY O ZAPRZESTANIE KONFIGUROWANIA USŁUG I SKONTAKTOWANIE SIĘ Z FIRMĄ BOSE PRZY UŻYCIU DANYCH KONTAKTOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PONIŻEJ.

Niniejsza Polityka prywatności zawiera następujące sekcje:

 • Dane osobowe gromadzone przez Bose
 • Sposób wykorzystywania danych użytkownika
 • Podstawy prawne wykorzystania danych użytkownika
 • Pliki cookie i podobne technologie
 • Analizy i reklama online
 • Sposób udostępniania i ujawniania danych użytkownika
 • Przechowywanie danych użytkownika
 • Prawa osób, których dotyczą dane i wybory użytkownika
 • Łącza i funkcje zewnętrzne
 • Prywatność nieletnich i dzieci
 • Informacje dla mieszkańców stanu Kalifornia
 • Informacje dla mieszkańców stanu Nevada
 • Informacje dla mieszkańców innych krajów
 • Informacje dla osób ubiegających się o zatrudnienie
 • Sposób ochrony danych użytkownika
 • Wnioski o zatrudnienie
 • Zmiany w naszej Polityce prywatności
 • Informacje kontaktowe Bose

DANE OSOBOWE GROMADZONE PRZEZ BOSE

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do informacji na temat użytkownika, które gromadzimy i wykorzystujemy w momencie, gdy użytkownik:

 • uzyskuje dostęp lub korzysta z dowolnej strony internetowej Bose (w tym podczas dokonywania zakupów w sklepach internetowych Bose na całym świecie), aplikacji mobilnych, sprzętu komputerowego (np. produktów Bose, które zapewniają bezpośrednie lub pośrednie połączenie z Internetem, w tym słuchawki i głośniki bezprzewodowe), oprogramowania lub innych usług online lub mobilnych, które łączą się z niniejszą Polityką prywatności lub w inny sposób przedstawiają ją użytkownikowi;
 • odwiedza sklep detaliczny Bose;
 • łączy się z cyfrowym wyświetlaczem Bose w sklepie detalicznym; lub
 • uczestniczy w ankiecie lub badaniu Bose.

Produkty i usługi te nazywamy zbiorczo „Usługami”.

W toku świadczenia Usług w sposób opisany poniżej uzyskujemy informacje o użytkowniku. Należy zauważyć, że pewne rodzaje informacji są niezbędne, aby móc świadczyć usługi na rzecz użytkownika. Jeśli użytkownik nie dostarczy nam takich informacji lub poprosi nas o ich usunięcie, może utracić dostęp do naszych Usług lub możliwość ich wykorzystywania.
 

1. Dane przekazane Bose przez Użytkownika

Bose zbiera różnorodne informacje, które użytkownik podaje nam bezpośrednio. Na przykład informacje:

 • pochodzące z przetwarzania zamówień użytkownika;
 • pochodzące z próśb lub zapytań przesłanych do Bose za pośrednictwem formularzy lub wiadomości e-mail;
 • z treści komunikacji użytkownika z firmą Bose (w tym na naszych stronach internetowych, w sklepach, w ramach wydarzeń specjalnych, podczas rozmów telefonicznych, w serwisach społecznościowych stron trzecich oraz w korespondencji pocztowej i e-mail);
 • z wykorzystywanych przez użytkownika usług;
 • z udziału użytkownika w loteriach, konkursach i badaniach;
 • z wszelkich przesłanych przez użytkownika opinii na temat usług i produktów Bose;
 • Wnioski o zatrudnienie
 • z rejestracji konta i zarządzania produktami i kontem;
 • z przesyłanych danych lub opublikowanych w usługach postów;
 • z wniosków o wsparcie klienta i pomoc techniczną.

Chociaż inne podmioty Bose również będą gromadzić i przetwarzać te informacje, jak opisano na początku Polityki prywatności, administratorami danych w odniesieniu do takiego przetwarzania będą zawsze Bose Corporation, Bose Electronics (Shanghai) Company Limited lub Bose Products B.V.

Informacje na temat użytkownika. Niektóre z Usług mogą nie wymagać od użytkownika podawania jakichkolwiek informacji, które mogą bezpośrednio identyfikować go z imienia i nazwiska, jednak rodzaje zbieranych przez Bose informacji będą zależeć od wykorzystywanych przez użytkownika Usług, sposobu posługiwania się nimi oraz rodzaju informacji, które użytkownik postanowi podać. Rodzaje danych gromadzonych bezpośrednio od użytkownika obejmują:

 • nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail (oraz nazwę firmy, adres, dane kontaktowe i inne dane firmy w przypadku korzystania ze strony internetowej lub produktu biznesowego Bose);
 • poświadczenia logowania, jeśli użytkownik utworzy konto Bose;
 • dane rozliczeniowe, takie jak adres korespondencyjny, numer karty kredytowej lub debetowej, numer weryfikacyjny i data ważności;
 • informacje o zakupach lub innych transakcjach z nami;
 • informacje dotyczące współpracy z Bose w zakresie obsługi klienta i konserwacji;
 • informacje, które użytkownik wybiera w związku z urządzeniami (np. nazwa lokalu muzycznego przesłanego w aplikacji Bose i udostępnionego innym użytkownikom lub nazwa nadana przez użytkownika produktowi Bose);
 • informacje demograficzne, takie jak płeć użytkownika;
 • informacje dostarczane w związku z badaniu dotyczącymi produktów i usług Bose, jeśli użytkownik zgodzi się na wzięcie udziału w takich badaniach;
 • Generowane przez użytkownika treści zamieszczane na publicznych forach internetowych Bose (np. Bose Community);
 • wszelkie inne informacje, które użytkownik postanowi przekazać Bose bezpośrednio w związku z korzystaniem z Usług.

Informacje o innych osobach. Jeśli użytkownik zażąda, aby zakup od Bose został wysłany do osoby innej niż użytkownik (np. odbiorcy prezentu), Bose wykorzysta podane przez użytkownika informacje o tej drugiej osobie w celu zrealizowania przesyłki.

Identyfikator Bose. Niektóre z produktów i funkcji Bose umożliwiają lub wymagają utworzenia konta i ustanowienia identyfikatora Bose. Identyfikator może umożliwić zalogowanie się do różnych usług Bose. Umożliwia również Bose konsolidację informacji gromadzonych w ramach szeregu produktów i usług Bose, co pomaga nam zapewnić użytkownikowi bezproblemowe korzystanie z naszych usług.
 

2. Informacje zbierane w sposób automatyczny

W toku korzystania z Usług Bose gromadzimy określone informacje zgodnie z opisem w niniejszej sekcji. Jak zostało wyjaśnione poniżej, Bose oraz jej dostawcy usług (którzy są firmami zewnętrznymi pracującymi w imieniu firmy Bose), mogą korzystać z różnych technologii, w tym plików cookie i podobnych narzędzi, w celu gromadzenia tych informacji.

Strony internetowe. Podczas korzystania ze stron internetowych Bose zbieramy i analizujemy informacje takie jak adres IP, typy przeglądarek, język przeglądarki, system operacyjny, stan lub kraj, z którego użytkownik uzyskał dostęp do Usług, atrybuty oprogramowania i sprzętu (w tym identyfikatory urządzeń), strony i adresy URL odsyłające i na które następuje wyjście ze strony, typ platformy, liczba kliknięć, pliki pobrane przez użytkownika, nazwy domen, strony docelowe, przeglądane strony oraz kolejność tych stron, ilość czasu spędzanego na poszczególnych stronach, terminy używane podczas wyszukiwania na naszych stronach, data i godzina korzystania przez użytkownika z Usług oraz treści przesyłane lub publikowane, dzienniki błędów, a także inne podobne informacje.

Podłączone produkty BoseW przypadku podłączenia produktu Bose (takiego jak słuchawki lub głośniki) do Internetu czy do aplikacji mobilnej lub oprogramowania mobilnego Bose, możemy automatycznie otrzymywać od produktu Bose informacje na temat sposobu jego wykorzystania. Informacje te obejmują między innymi:

 • dane techniczne, takie jak numer seryjny lub model produktu, wersja systemu operacyjnego urządzenia, adres(y) MAC, siła sygnału Wi-Fi®, wersja oprogramowania układowego, adres IP, identyfikatory SSID, pliki dziennika, czas trwania, tokeny serwisowe, typ połączenia internetowego i nośnik oraz unikalne identyfikatory związane z komputerem, tabletem lub urządzeniem przenośnym używanym w połączeniu z produktem Bose;
 • dane użytkowe, takie jak czas spędzony na korzystaniu z różnych funkcji/ustawień produktu, dzień i godzinę korzystania z produktu, dane z czujników (np. dotyczące ustawienia głowy i ruszania nią), naciśnięcia przycisków, nośniki i inne zewnętrzne źródła, do których podłączono produkt, a także, w stosownych przypadkach, spektrum mocy produktu, poziom ciśnienia akustycznego, poziomy głośności oraz informacje z zakresu strumieniowania (w tym zawartość zapisana na zaprogramowanych ustawieniach systemowych, odtwarzane stacje, listy odtwarzania, artyści, albumy, utwory muzyczne lub podcasty), strefa czasowa i dane transakcyjne umożliwiające zarządzanie prawami cyfrowymi (np. umożliwiające dostawcom treści muzycznych przyznawanie artystom odpowiednich gratyfikacji w zależności od częstotliwości odtwarzania ich treści);
 • „tokeny” usługowe zawierające informacje uwierzytelniające, które umożliwiają dostarczenie zawartości stron trzecich do produktu Bose (np. synchronizacja podłączonych produktów z kontem Spotify przy każdym ich użyciu);
 • dane diagnostyczne, takie jak czas pracy baterii, jakość połączenia bezprzewodowego i dzienniki błędów; oraz
 • dane środowiskowe (np. poziom hałasu i częstotliwości dźwięku).

Aplikacje mobilne i oprogramowanie Bose. Kiedy użytkownik używa aplikacji lub oprogramowania mobilnego Bose, Bose automatycznie otrzymuje pewne informacje o telefonie komórkowym, tablecie lub komputerze używanym do uzyskania dostępu do aplikacji lub oprogramowania, w tym identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP, system operacyjny, wersję, dostawcę usług internetowych, typ przeglądarki, nazwę domeny i inne podobne informacje, czy i kiedy użytkownik aktualizuje aplikację oraz podłączone produkty Bose, datę i godzinę używania oraz sposób korzystania z aplikacji, w tym czas spędzony w różnych częściach aplikacji, zawartość, do której uzyskano dostęp lub którą pobrano (w tym słuchane stacje, listy odtwarzania, artyści, albumy, utwory lub podcasty) oraz listę systemów i aplikacji.

Specjalna uwaga dotycząca aplikacji Bose Connect. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik korzysta z aplikacji Bose Connect, może zrezygnować z gromadzenia danych diagnostycznych i użytkowych, odwiedzając menu Polityka prywatności i Ustawienia w aplikacji Bose Connect.

Informacje o lokalizacji. Podczas korzystania z Usług, firma Bose i jej dostawcy usług mogą automatycznie zbierać ogólne informacje o lokalizacji (np. adres IP, miasto/stan i/lub kod pocztowy powiązany z adresem IP) z komputera lub urządzenia przenośnego użytkownika. Informacje te pozwalają nam udzielać dostępu do treści, które różnią się w zależności od ogólnego położenia użytkownika (np. zapewnienie dostępu do lokalnych stacji radiowych).

Przed zebraniem dokładnych informacji o lokalizacji GPS, Bose poprosi o zgodę użytkownika. W takich przypadkach wykorzystamy dokładne informacje o lokalizacji geograficznej użytkownika w celu dostarczania spersonalizowanych usług, treści, ofert promocyjnych i innych informacji, które mogą zainteresować użytkownika. Bose może również wykorzystać te informacje do zlokalizowania zagubionego lub skradzionego urządzenia. Jeśli użytkownik nie życzy sobie, by Bose i jej dostawcy usług gromadzili dalej i wykorzystywali informacje o lokalizacji GPS, może wyłączyć funkcje lokalizacji w urządzeniu. W tym celu należy zapoznać się z ustawieniami producenta urządzenia. Należy pamiętać, że w przypadku wyłączenia tych funkcji użytkownik nie będzie mógł uzyskać dostępu do niektórych lub wszystkich usług, treści, funkcji i/lub produktów udostępnionych za pośrednictwem Usług.

Zbieranie informacji o produktach Bose, urządzeniach osobistych i aplikacjach. Czasami firma Bose (lub jej dostawcy usług) może korzystać ze zgromadzonych przez nią informacji (np. nazw użytkowników, adresów IP i unikalnych identyfikatorów urządzeń mobilnych), aby zlokalizować albo spróbować zlokalizować tych samych użytkowników w wielu przeglądarkach lub urządzeniach (takich jak smartfony, tablety lub podłączone produkty Bose) albo współpracować z dostawcami, którzy to robią, w celu lepszego dostosowania zawartości i funkcji oraz zapewnienia bezproblemowego działania wszystkich urządzeń. Jeśli użytkownik zechce zrezygnować z funkcji śledzenia przez różne urządzenia w celu uzyskiwania reklam opartych na zainteresowaniach, może to uczynić za pośrednictwem ustawień urządzenia z systemem Android lub urządzenia Apple.

3. Informacje zbierane przez lokalizacje detaliczne Bose

Bose wykorzystuje zewnętrznego dostawcę usług – firmę RetailNext – do gromadzenia analiz mobilnych i wideo w sklepach detalicznych Bose. Usługodawca ten dostarcza informacji na temat zachowań konsumentów w sklepach Bose i okolicach sklepów detalicznych w oparciu informacje zebrane z urządzeń konsumentów obsługujących Wi-Fi® i Bluetooth oraz kamer wideo znajdujących się w sklepach. Zebrane informacje są przetwarzane przez Bose zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Informacje o tym, w jaki sposób firma RetailNext przetwarza takie informacje, można znaleźć w jej polityce prywatności Więcej informacji na temat danych gromadzonych przez firmę RetailNext.

W punktach sprzedaży detalicznej Bose lub zewnętrznych punktach sprzedaży detalicznej sprzedających produkty Bose użytkownik może dodatkowo podłączyć urządzenia osobiste do wyświetlaczy cyfrowych Bose lub przekazać informacje o sobie za pośrednictwem takich wyświetlaczy. Jeśli użytkownik zdecyduje się połączyć z takimi wyświetlaczami lub w ten sposób przekazać Bose informacje na swój temat, rodzaje zbieranych przez nas informacji obejmować będą rodzaj telefonu używanego do zainicjowania połączenia (np. iOS7) oraz nazwę przypisaną do tego telefonu (jeśli takowa istnieje).

4. Informacje zbierane przez Bose z mediów społecznościowych i innych platform

Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Usług za pośrednictwem połączenia lub logowania firm zewnętrznych (np. poprzez sieć społecznościową), może zezwolić Bose na dostęp i przechowywanie pewnych informacji pochodzących z profilu sieci społecznościowej użytkownika. Obejmują one imię i nazwisko użytkownika, jego płeć, zdjęcie profilowe, polubienia i zameldowania, a także listę znajomych, w zależności od ustawień tych usług. Jeśli użytkownik nie chce, aby te informacje były udostępniane, nie powinien korzystać z połączenia społecznościowego w celu uzyskania dostępu do Usług. Aby uzyskać opis sposobu, w jaki portale społecznościowe przetwarzają informacje użytkownika, należy zapoznać się z ich politykami prywatności i warunkami użytkowania, co może umożliwić modyfikację ustawień prywatności.

Podobnie w przypadku podłączenia urządzenia Bose do platform bazowych lub dostawców treści (np. Spotify, Amazon Alexa i Asystent Google) tacy dostawcy umożliwiają firmie Bose i jej dostawcom usług dostęp do dodatkowych informacji na temat interakcji użytkownika z tymi dostawcami w zakresie korzystania z Usług (np. w celu wyświetlania niedawno odtwarzanej listy odtwarzania Spotify w połączonych produktach i aplikacjach mobilnych Bose, uzyskania informacji na temat częstotliwości korzystania z asystenta Alexa do odtwarzania muzyki itp.). Jeśli użytkownik nie chce, aby dane te były udostępniane, nie powinien nawiązywać tego rodzaju połączeń.

Gdy użytkownik „polubi” lub „śledzi” nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub w innych portalach społecznościowych, możemy zebrać pewne informacje od użytkownika, w tym jego imię i nazwisko, adres e-mail oraz wszelkie komentarze lub treści zamieszczane przez niego, a mające znaczenie dla Bose. Bose gromadzi również informacje o użytkowniku, który zapisuje się na jedną z promocji firmy lub przekazuje Bose informacje za pośrednictwem portali społecznościowych.

5. Informacje zbierane od innych osób

Bose może otrzymywać dodatkowe informacje – takie jak informacje demograficzne i statystyczne od osób trzecich, takich jak partnerzy biznesowi, marketerzy, badacze, analitycy i inne osoby – które możemy przypisać do użytkownika w oparciu o jego przynależność do określonych grup statystycznych. Bose wykorzystuje te informacje do uzupełnienia danych zebranych bezpośrednio od użytkownika w celu poznania na tej podstawie jego ewentualnych zainteresowań i zapewnienia mu bardziej adekwatnych treści związanych z marką Bose i udoskonalenia analityki, reklamy i produktów Bose.

KORZYSTANIE Z DANYCH UŻYTKOWNIKÓW

Firma Bose lub jej dostawcy usług wykorzystują informacje o użytkowniku (w tym wszelkie informacje, które gromadzimy w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności) do różnych celów operacyjnych i biznesowych, w zależności od rodzaju informacji zebranych od użytkownika i na jego temat oraz poszczególnych Usług Bose, z których użytkownik korzysta, w celu:

 • realizacji zakupu lub świadczenia zamówionych Usług, w tym na potrzeby fakturowania i księgowości;
 • udzielenia odpowiedzi na prośby użytkownika o informacje oraz zapewnienia bardziej wydajnej i skutecznej obsługi klienta;
 • dostarczania informacji o aktualizacji zakupionych u nas produktów;
 • przeglądania i przetwarzania wniosków o zatrudnienie zgodnie z poniższym opisem w sekcji „Wnioski o zatrudnienie”;
 • kontaktowania się z użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub telefonicznie w sprawie produktów, usług, ankiet, badań, promocji, wydarzeń specjalnych Bose i firm zewnętrznych, a także innych tematów, które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika;
 • W Usługach użytkownik może dopasować reklamy i materiały do swoich potrzeb.
 • umożliwienia nam lepszego zrozumienia zainteresowań i potrzeb użytkownika oraz ulepszenia naszych Usług;
 • zaangażowania się w analizy, badania i raporty dotyczące wykorzystania Usług Bose;
 • wypracowania i wyciągnięcia wniosków na temat wykorzystania przez użytkownika poszczególnych Usług;
 • dostarczenia, zarządzania i doskonalenia Usług oraz ich wydajności, a także testowania i tworzenia nowych produktów, funkcji i usług;
 • zabezpieczenia stron internetowych, produktów, oprogramowania, aplikacji lub sklepów detalicznych Bose;
 • zrozumienia i usuwania awarii i problemów z aplikacją oraz innych zgłaszanych problemów;
 • przestrzegania wszelkich obowiązujących nas procedur, przepisów i regulacji tam, gdzie jest to konieczne, ze względu na uzasadnione interesy Bose lub innych osób;
 • ustanowienia, egzekwowania lub obrony praw Bose w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla uzasadnionych interesów Bose lub innych osób.

Uwaga dla użytkowników w Meksyku: należy pamiętać, że zgodnie z prawem meksykańskim użytkownik ma 5 dni od daty przekazania swoich danych firmie Bose na poinformowanie naszego dyrektora ds. ochrony danych przy użyciu poniżej wskazanych danych kontaktowych o braku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych do niektórych celów. Jeśli użytkownik pragnie złożyć taki wniosek, prosimy o kontakt, a my zajmiemy się tą sprawą, zachowując zgodność z odpowiednimi wymogami prawnymi. W przypadku braku złożenia takiego wniosku w ciągu 5 dni przyjmuje się, że użytkownik niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych, tak jak wskazano wyżej.

Połączone dane. Ze względów omówionych w niniejszej Polityce, Bose może łączyć dane zebrane za pośrednictwem Usług z danymi, które otrzymujemy z innych źródeł, zarówno online, jak i offline, i wykorzystywać je zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Dane zagregowane/anonimowe. Bose może agregować i/lub anonimizować wszelkie informacje zebrane za pośrednictwem Usług, tak aby takie informacje nie mogły być dłużej łączone z użytkownikiem lub urządzeniem użytkownika („Informacje zagregowane/anonimowe”). Bose może wykorzystywać informacje zagregowane/anonimowe do dowolnych celów, w tym bez ograniczeń w celach badawczych i marketingowych, a także może udostępniać takie dane osobom trzecim, w tym reklamodawcom, partnerom promocyjnym i sponsorom.

PODSTAWY PRAWNE WYKORZYSTANIA DANYCH UŻYTKOWNIKA

Podstawy prawne wykorzystania informacji o użytkowniku zgodnie z niniejszą Polityką prywatności są następujące:

 • w przypadku gdy wykorzystanie informacji o użytkowniku jest niezbędne do wykonania zobowiązań Bose wynikających z umowy z użytkownikiem (np. w celu przestrzegania: warunków obsługi naszych stron internetowych, które użytkownik akceptuje, przeglądając nasze strony internetowe/rejestrując się; i/lub umowy o świadczenie naszych Usług dla użytkownika); lub
 • w przypadkach, w których wykorzystanie informacji o użytkowniku jest konieczne ze względu na uzasadnione interesy Bose lub innych osób (np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych witryn internetowych, produktów, oprogramowania, aplikacji lub sklepów detalicznych Bose; prowadzenia działalności gospodarczej i świadczenia Usług; zapewnienia bezpiecznego środowiska dla pracowników Bose i odwiedzających; dokonywania i otrzymywania płatności; przestrzegania wymogów prawnych i ochrony naszych praw, zapobiegania oszustwom i poznania klienta, któremu świadczymy Usługi).
 • w przypadku gdy uzyskujemy zgodę użytkownika na wykorzystanie jego danych w określonym celu, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi;
 • w przypadku gdy wykorzystujemy informacje o użytkownikach w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi (np. śledzenie transakcji w celach podatkowych i kontrolnych).

PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNOLOGIE

W celu zebrania informacji w sekcji „Informacje zbierane w sposób automatyczny” powyżej, Bose i jej dostawcy usług korzystają z logów serwerów internetowych, plików cookie, znaczników, SDK, pikseli śledzących i innych podobnych technologii śledzenia. Korzystamy z tych technologii, aby zaoferować użytkownikowi w przyszłości bardziej dostosowane doświadczenie, rozumiejąc i pamiętając o jego preferencjach przeglądania.

 • Dziennik serwera WWW to plik, w którym zapisywana jest aktywność witryny.
 • SDK to zestaw narzędzi i/lub kod, który wbudowaliśmy w nasze aplikacje i oprogramowanie, aby umożliwić osobom trzecim zbieranie informacji na temat sposobu interakcji użytkowników z Usługami.
 • Plik cookie to mały plik tekstowy, umieszczany na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika podczas odwiedzania witryny, który umożliwia Bose: (i) rozpoznanie komputera użytkownika; (ii) przechowywanie preferencji i ustawień użytkownika; (iii) rozumienie stron internetowych odwiedzanych przez użytkownika Usług; (iv) poprawianie wrażeń użytkownika poprzez dostarczanie i mierzenie skuteczności treści i reklam dostosowanych do jego zainteresowań; (v) wyszukiwanie i analizowanie oraz (vi) wspomaganie funkcji związanych z bezpieczeństwem i administracją. Niektóre pliki cookie umieszczane są w pamięci podręcznej przeglądarki, natomiast pliki powiązane z technologią Flash zapisywane są w plikach Adobe Flash Player.
 • Piksele śledzące (czasami zwane web beaconami lub przezroczystymi plikami GIF) to małe znaczniki elektroniczne z identyfikatorem, wbudowane w strony internetowe, reklamy online i/lub wiadomość e-mail, które mają na celu: (1) zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu, takich jak wyświetlanie reklam lub kliknięć oraz otwarcia wiadomości e-mail; (2) pomiar popularności Usług i związanych z nimi reklam; oraz (3) dostęp do plików cookie użytkowników.

Wraz z wdrażaniem dodatkowych technologii możemy również gromadzić informacje za pomocą innych metod.

Więcej informacji na temat zmiany ustawień plików cookie, używanych przez Bose plików cookie oraz celów, w jakich są one wykorzystywane, można znaleźć w naszych Zasadach dotyczących plików cookie.

ANALIZY I REKLAMA ONLINE

1. Analizy

Bose może korzystać z usług innych firm dotyczących analizy danych internetowych oraz podchodzących z aplikacji mobilnych (takich jak Google Analytics, Segment, Crashlytics, Firebase, Kinesis, Localytics i Bazaarvoice) na potrzeby swoich Usług w celu gromadzenia i analizowania informacji o użytkowaniu za pomocą plików cookie i podobnych narzędzi; angażować się w audyty, badania lub raportowanie; pomagać w zapobieganiu oszustwom i udostępniać użytkownikom określone funkcje. Żeby uniemożliwić Google Analytics wykorzystanie danych użytkownika w celach statystycznych, użytkownik może zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Firma Bose może również korzystać z usługi Adobe Analytics w celu analizowania i optymalizowania wydajności witryn internetowych, reklam i zawartości. Dowiedz się więcej o zasadach zachowania poufności informacji firmy Adobe w celu podejmowania decyzji dotyczących śledzenia aktywności przez firmę Adobe.

Jeśli użytkownik otrzyma od Bose wiadomość e-mail, Bose może korzystać z pewnych narzędzi analitycznych, takich jak przezroczyste pliki GIF do przechwytywania danych, takich jak informacje na temat otwierania naszej wiadomości lub klikania w łącza czy banery, jakie zawiera nasza wiadomość e-mail. Dane te pozwalają Bose mierzyć efektywność działań komunikacyjnych i marketingowych.

2. Reklama online

Usługi mogą integrować technologie reklamowe innych firm, które umożliwiają dostarczanie odpowiednich treści i reklam w Usługach, jak również na innych odwiedzanych przez użytkownika witrynach internetowych i innych aplikacjach, z których użytkownik korzysta. Reklamy mogą być oparte na różnych czynnikach, takich jak zawartość odwiedzanej przez użytkownika strony, informacje, takie jak wiek i płeć, wyniki wyszukiwania, dane demograficzne, treści generowane przez użytkowników i inne informacje zbierane od użytkownika. Reklamy te mogą być oparte na bieżącej działalności użytkownika lub jego aktywności w czasie i w innych witrynach internetowych i usługach online, i mogą one być dostosowane do jego zainteresowań.

Podmioty trzecie, których produkty lub usługi są dostępne lub reklamowane za pośrednictwem Usług, również mogą umieszczać pliki cookie lub inne technologie śledzenia na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu użytkownika w celu zbierania informacji o użytkowniku, jak opisano powyżej. Bose pozwala również innym podmiotom trzecim (np. sieciom i serwerom reklamowym, takim jak Google Analytics, DoubleClick i innym) na obsługę dostosowanych do potrzeb użytkownika reklam w Usługach, innych witrynach i innych aplikacjach oraz na uzyskiwanie dostępu do ich własnych plików cookie lub innych technologii śledzenia na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu użytkownika używanym do uzyskania dostępu do Usług. Czasami Bose przekazuje informacje o swoich klientach (takie jak adresy e-mail) usługodawcom, którzy mogą „dopasowywać” te informacje w postaci spseudozanonimizowanej do plików cookie (lub identyfikatorów reklam mobilnych) i innych zastrzeżonych identyfikatorów, aby dostarczyć użytkownikowi bardziej odpowiednie reklamy podczas odwiedzania przez niego innych stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Bose nie posiada dostępu do plików cookie czy innych technologii śledzenia, które mogą być umieszczane na urządzeniu użytkownika wykorzystywanym w celu uzyskania dostępu do Usług, przez niepowiązane z Bose strony trzecie, ani też niniejsza Polityka prywatności nie reguluje kwestii wykorzystania takich plików i technologii. Dodatkowe informacje na temat indywidualnie dopasowanych reklam w przeglądarce internetowej oraz sposobów kontrolowania plików cookie umieszczanych na komputerze użytkownika w celu dostarczania indywidualnie dopasowanych reklam użytkownik może uzyskać, odwiedzając łącze rezygnacji konsumenta Network Advertising Initiative, łącze rezygnacji konsumenta Digital Advertising Alliance lub skorzystać ze strony Your Online Choices w celu rezygnacji z otrzymywania indywidualnie dopasowanych reklam od firm, które uczestniczą w tych programach. Aby zrezygnować z korzystania z Google Analytics w zakresie wyświetlania reklam lub dostosować reklamy sieciowe Google do własnych potrzeb, należy odwiedzić stronę Ustawienia reklam Google. Bose nie kontroluje tych umożliwiających rezygnację łączy ani tego, czy konkretna firma postanowi uczestniczyć w takich programach rezygnacji. Bose nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podejmowane przez użytkownika w zakresie korzystania z tych mechanizmów ani za stałą dostępność lub dokładność tych mechanizmów.

Należy pamiętać, że jeśli użytkownik skorzysta z powyższej opcji rezygnacji, nadal będzie widzieć reklamy podczas korzystania z Usług, choć nie będą one spersonalizowane na podstawie zachowań online użytkownika na przestrzeni czasu.

3. Reklama mobilna

Podczas korzystania z aplikacji mobilnych Bose lub innych, można również otrzymywać spersonalizowane reklamy wewnątrz aplikacji. Bose może korzystać z usług zewnętrznych usługodawców w celu dostarczania reklam w aplikacjach mobilnych. Każdy system operacyjny, np. iOS dla telefonów firmy Apple oraz Android dla urządzeń pracujących na tym systemie, dostarcza własne instrukcje w zakresie sposobów zapobiegania dostarczaniu spersonalizowanych reklam w aplikacji. Bose nie kontroluje, w jaki sposób dany operator platformy pozwala użytkownikowi kontrolować otrzymywanie spersonalizowanych reklam w aplikacji. Z tego też powodu w celu uzyskania dalszych szczegółów na temat rezygnacji ze spersonalizowanych reklam w aplikacji należy skontaktować się z dostawcą platformy. Użytkownik może zapoznać się z materiałami pomocniczymi i/lub ustawieniami urządzeń dla poszczególnych systemów operacyjnych, aby zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanych reklam w aplikacji.

4. Powiadomienie dotyczące zakazu śledzenia.

Zakaz śledzenia („Do Not Track, DNT”) jest jedną z opcji prywatności, które użytkownicy mogą ustawić w niektórych przeglądarkach internetowych. Bose zobowiązuje się do zapewnienia użytkownikowi istotnych wyborów w zakresie informacji gromadzonych na stronie internetowej Bose na potrzeby osób trzecich, dlatego też Bose zapewnia różnorodne, wymienione powyżej, mechanizmy rezygnacji. Obecnie jednak nie rozpoznajemy sygnałów DNT inicjowanych przez przeglądarkę i nie reagujemy na takie sygnały. Dowiedz się więcej o funkcji Do Not Track.

JAK UDOSTĘPNIAMY I UJAWNIAMY INFORMACJE UŻYTKOWNIKA

Bose będzie udostępniać dane użytkowników na następujące sposoby:

 • Filie i podmioty zależne. Bose może udostępniać informacje zgromadzone w ramach rodziny firm Bose (np. firmy produkcyjne, dystrybucyjne i firmy Bose zajmujące się rozwojem produktów) w celu dostarczania produktów i usług, zapewnienia spójnego poziomu obsługi we wszystkich produktach i usługach Bose, a także udoskonalania naszych produktów i usług oraz podnoszenia poziomu zadowolenia klientów.
 • Usługodawcy. Zapewniamy dostęp do informacji o Użytkowniku lub udostępniamy takie informacje wybranym podmiotom trzecim świadczącym usługi w naszym imieniu. Posiadają one dostęp do informacji użytkownika w celu realizacji tych usług, lecz nie mogą wykorzystywać ich do innych celów. Świadczą one dla nas różnorodne usługi, w tym rozliczenia, sprzedaż, marketing, treści i funkcje produktów (np. usługi aktywacji głosowej/rozpoznawania głosu), reklamę, analitykę, badania, obsługę klienta, wysyłkę i realizację, przechowywanie danych, bezpieczeństwo, zapobieganie oszustwom, przetwarzanie płatności i usługi prawne.  Takie podmioty to między innymi dostawcy usług analitycznych dotyczących awarii i błędów, np. Crashlytics, oraz dostawcy usług, tacy jak firma Segment, dzięki którym firma Bose może łączyć produkty Bose użytkownika z jego urządzeniem oraz uzyskiwać dane analityczne do celów wewnętrznych.
 • Usługi strumieniowego odtwarzania muzyki i inne usługi firm zewnętrznych. Podczas inicjowania połączenia z usługą odtwarzania strumieniowego firmy zewnętrznej za pośrednictwem Usług będziemy udostępniać informacje o użytkowniku wymagane do udostępnienia treści firmy zewnętrznej (np. informacje uwierzytelniające użytkownika usługi odtwarzania strumieniowego). Podobnie w przypadku korzystania z usług firmy zewnętrznej w połączeniu z produktem firmy Bose użytkownik przyjmuje do wiadomości, że informacje (np. te dotyczące sposobu korzystania z produktu firmy Bose) mogą być udostępniane firmie zewnętrznej podczas trwania połączenia. Jeśli użytkownik zdecyduje się zainicjować takie połączenia, wyraża on zgodę na to, że połączenia te podlegają zasadom i warunkom firmy zewnętrznej, a nie firmy Bose. Zalecamy uważne przeczytanie zasad ochrony prywatności takich osób trzecich.
 • Ochrona Bose i innych. Korzystając z Usług, użytkownik potwierdza i wyraża zgodę na dostęp, przechowywanie i ujawnianie jego zebranych i przechowywanych danych, jeśli wymaga tego prawo lub w dobrej wierze, że taki dostęp, przechowywanie lub ujawnianie są uzasadnione i konieczne w związku z następującymi działaniami: (a) zapewnienie zgodności z postępowaniem prawnym (np. wezwaniem lub nakazem sądowym); (b) egzekwowanie Warunków Świadczenia Usługi lub innych umów z użytkownikiem, w tym dochodzenie potencjalnych naruszeń tych dokumentów; (c) reakcja na skargi dotyczące treści łamiących prawa podmiotów trzecich (d) reakcja na żądania użytkownika dotyczące obsługi klienta; i/lub (e) ochrona praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego Bose, przedstawicieli Bose, spółek powiązanych, użytkowników i/lub społeczności. Powyższe obejmuje wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami na potrzeby ochrony przed oszustwem, podejmowanie działań w celu zapobiegania rozsyłaniu spamu i złośliwego oprogramowania oraz podobne cele.
 • Przeniesienia pomiędzy firmami. W miarę rozwijania naszej działalności, firma Bose może nabyć, dokonać fuzji lub wejść w układ partnerski z innymi spółkami. Przy takich transakcjach (w tym w trakcie ich rozważania) dane użytkownika mogą znaleźć się wśród przeniesionych składników majątku. Jeżeli aktywa firmy Bose (wszystkie lub ich część) zostałyby sprzedane lub przekazane podmiotowi trzeciemu, informacje o klientach (w tym adresy e-mail) byłyby zapewne składnikiem przeniesionego majątku. Jeśli takie przeniesienie podlega dodatkowym obowiązkowym ograniczeniom wynikającym z obowiązujących przepisów, Bose zastosuje się do takich ograniczeń.
 • Centrum szkoleniowe Bose. Jeśli użytkownik korzysta z Centrum szkoleniowego Bose w związku z jego zatrudnieniem, możemy udostępniać informacje o modułach szkoleniowych i innych zajęciach, w których użytkownik bierze udział i które realizuje za pośrednictwem Centrum szkoleniowego oraz na podstawie stosownej umowy z pracodawcą użytkownika.
 • Bose Ventures. W przypadku przesłania informacji do Bose Ventures w związku z poszukiwaniem potencjalnego finansowania koncepcji biznesowej użytkownika, Bose może udostępniać te informacje innym inwestorom, funduszom i grupom aniołów biznesu wedle własnego uznania w związku z ułatwianiem ewentualnych inwestycji w firmę użytkownika.
 • Fora publiczne. Niektóre funkcje naszych Usług pozwalają na publiczne udostępnianie komentarzy innym użytkownikom. Żadne podawane w ten sposób informacje nie mogą zostać uznane za poufne, a Bose może je wykorzystywać wedle własnego uznania (w tym w formie cytatu i do innych celów marketingowych). Jeżeli na przykład użytkownik napisze recenzję na jednej z naszych stron internetowych, będziemy ją mogli wyświetlić wraz z ewentualnie podaną nazwą użytkownika w innych serwisach internetowych Bose lub firm zewnętrznych. Ponadto niektóre Usługi mogą umożliwiać użytkownikowi publiczne udostępnianie informacji innym użytkownikom w celu umożliwienia im czerpania z nich korzyści (np. Udostępnianie częstotliwości dźwięku w sali muzycznej). Wszystkie otwarcie udostępniane w ten sposób informacje będą ogólnodostępne i mogą potencjalnie być przetwarzane przez wyszukiwarki firm zewnętrznych. W związku z tym należy zachować ostrożność podczas korzystania z tych funkcji.
 • Informacje zagregowane/anonimowe. Firma Bose może co pewien czas udostępniać zagregowane/anonimowe informacje na temat korzystania z Usług, na przykład poprzez publikowanie raportu na temat trendów korzystania z Usług. Udostępnianie takich danych jest nieograniczone.

Uwaga dla użytkowników w Meksyku: zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych, tak jak opisano w niniejszym dokumencie, o ile użytkownik nie sprzeciwi się temu transferowi, kontaktując się z firmą Bose za pomocą informacji kontaktowych podanych poniżej.

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU

Informacje użytkowników przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne w celach, dla których są one przetwarzane. Długość okresu przechowywania informacji zależy od celów, dla których są one gromadzone i wykorzystywane i/lub wymogu zachowania zgodności z obowiązującym prawem.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE I WYBORY UŻYTKOWNIKA

Użytkownik posiada pewne prawa w odniesieniu do swoich informacji zgodnie z dalszym opisem w niniejszej sekcji.

1. Prawa użytkownika

W przypadku chęci uzyskania dalszych informacji na temat praw użytkownika wynikających z obowiązującego prawa prosimy o kontakt w dowolnym momencie z naszym inspektorem ochrony danych za pomocą informacji podanych poniżej w sekcji „Dane kontaktowe firmy Bose”. W celu skorzystania z któregokolwiek z wymienionych praw wypełnij nasz formularz zgłoszenia lub wyślij do nas wiadomość e-mail pod adres privacyandsecurity@bose.com. Osoby mieszkające w Kalifornii lub Nevadzie powinny zapoznać się z sekcją polityki prywatności zatytułowaną „Informacje dla mieszkańców stanu Kalifornia” lub „Informacje dla mieszkańców stanu Nevada” w celu uzyskania informacji o prawach związanych z danymi mających zastosowanie dla tych użytkowników. Prawo lokalne może zezwalać użytkownikowi na zażądanie od Bose:

 • zapewnienia dostępu do i/lub kopii pewnych posiadanych przez Bose informacji na temat użytkownika;
 • zapobieżenia przetwarzaniu informacji użytkownika do celów marketingu bezpośredniego (włączając w to wszelkie dane przetwarzane w związku z marketingiem bezpośrednim oparte na profilowaniu);
 • aktualizacji lub skorygowania informacji, które są nieaktualne lub nieprawidłowe;
 • usunięcia określonych informacji na temat użytkownika, będących w posiadaniu Bose;
 • nieprzetwarzania i nieujawniania określonych informacji o użytkowniku, zaprzestania podejmowania tych czynności lub ich ograniczenia;
 • przekazania danych użytkownika zewnętrznemu dostawcy usług;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika.

Bose rozpatrzy wszystkie prośby i udzieli odpowiedzi w terminie określonym przez obowiązujące prawo. Należy jednak pamiętać, że niektóre informacje mogą być zwolnione z takich próśb w pewnych okolicznościach, co może dotyczyć również sytuacji, gdy będziemy musieli nadal przetwarzać informacje użytkownika dla naszych uzasadnionych interesów lub w celu wypełnienia obowiązku prawnego. Przed udzieleniem odpowiedzi na prośbę użytkownika możemy poprosić go o dostarczenie informacji niezbędnych do potwierdzenia jego tożsamości w sposób dozwolony lub zgodnie z wymaganymi prawami.

2. Komunikacja marketingowa i udostępnianie informacji

Użytkownik może poinstruować nas, byśmy nie wykorzystywali jego danych kontaktowych do kontaktowania się z nim za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub telefonicznie w odniesieniu do produktów, usług, promocji i wydarzeń specjalnych, które mogą być dla niego interesujące, kontaktując się z Bose przy użyciu poniższych informacji. Użytkownik może również zrezygnować z otrzymywania komercyjnych wiadomości e-mail, postępując zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na dole takich wiadomości. Należy zauważyć, że pomimo prośby użytkownika firma Bose może w dalszym ciągu wykorzystywać i udostępniać pewne informacje w sposób dozwolony przez niniejszą Politykę prywatności lub zgodnie z wymaganiami prawnymi. Na przykład, użytkownik nie może zrezygnować z otrzymywania niektórych operacyjnych wiadomości, np. opisujących relacje lub transakcje Bose z użytkownikiem.

3. Składanie zamówienia na produkty Bose

Aby złożyć zamówienie na naszych stronach internetowych, użytkownik musi mieć włączoną obsługę plików cookie. W przypadku chęci złożenia zamówienia na produkty lub usługi Bose w sytuacji zablokowania plików cookie prosimy o kontakt pod numerem telefonu 1-800-999-2673 w celu telefonicznego złożenia zamówienia lub wejście na stronę Kontakt, gdzie można znaleźć dodatkowe dane kontaktowe firmy Bose.

4. Rezygnacja z gromadzenia danych przez aplikację Bose Connect

Jeśli użytkownik korzysta z aplikacji Bose Connect, może zrezygnować z gromadzenia danych diagnostycznych i użytkowych, odwiedzając menu Polityka prywatności i Ustawienia w aplikacji Bose Connect.

5. Rezygnacja ze śledzenia różnych urządzeń

Jeśli użytkownik zechce zrezygnować z funkcji śledzenia przez różne urządzenia w celu uzyskiwania reklam opartych na zainteresowaniach, może to uczynić za pośrednictwem ustawień urządzenia z systemem Android lub urządzenia Apple.

ŁĄCZA I FUNKCJE ZEWNĘTRZNE

Usługi mogą łączyć się ze stronami internetowymi firm zewnętrznych (np. portalami społecznościowymi, takimi jak Facebook i Twitter), a także wtyczkami zewnętrznymi (takimi jak przycisk „Lubię to!” w serwisie Facebook czy „Obserwuj” w serwisie Twitter) oraz funkcjonalnościami (np. Alexa). Jeśli użytkownik zdecyduje się korzystać z tych witryn lub funkcji, może ujawnić swoje informacje nie tylko tym podmiotom trzecim, ale również ich użytkownikom i szerszej publiczności, w zależności od sposobu funkcjonowania ich usług. Firma Bose nie odpowiada za zawartość stron czy serwisów firm zewnętrznych ani za ich działania. Zbieranie, wykorzystywanie oraz ujawnianie danych użytkownika będzie podlegać zasadom polityk prywatności stron lub usług osób trzecich, nie zaś zasadom niniejszej Polityki prywatności. Zalecamy uważne przeczytanie zasad ochrony prywatności takich osób trzecich.

PRYWATNOŚĆ NIELETNICH I DZIECI

Usługi przeznaczone są dla szerokiej grupy odbiorców, ale nie dla dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli dowiemy się, że bez ważnej prawnie zgody rodziców zbieramy „dane osobowe” (zgodnie z definicją zawartą w amerykańskiej ustawie o ochronie prywatności dzieci w Internecie) od dzieci poniżej 13 roku życia, podejmiemy odpowiednie kroki w celu jak najszybszego usunięcia tych danych. Nie przetwarzamy świadomie danych mieszkańców UE poniżej 16 roku życia bez zgody ich rodziców. Jeżeli dowiemy się, że bez zgody rodziców zebraliśmy dane od mieszkańców UE w wieku poniżej 16 lat, podejmiemy uzasadnione kroki w celu ich jak najszybszego usunięcia. Przestrzegamy również innych ograniczeń wiekowych i wymogów dotyczących wieku zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym.

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW STANU KALIFORNIA

Jeśli użytkownik jest mieszkańcem stanu Kalifornia, prawo stanu Kalifornia wymaga od nas dostarczenia mu dodatkowych informacji dotyczących jego praw w odniesieniu do danych osobowych (zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o ochronie prywatności konsumentów w Kalifornii (CCPA)). W Informacji o polityce prywatności dla stanu Kalifornia opisujemy kategorie gromadzonych przez nas danych osobowych, źródła i sposoby wykorzystania tych informacji oraz podmioty, którym udostępniamy te informacje.

A. Prawa do dostępu do danych i ich usuwania w Kalifornii

Na podstawie CCPA mieszkańcy stanu Kalifornia mogą składać określone wnioski dotyczące danych osobowych. CCPA umożliwia użytkownikom kierowanie do firmy Bose wniosków dotyczących:

 • informowania użytkowników o kategoriach gromadzonych lub ujawnianych przez nas danych osobowych, rodzajach źródeł takich informacji, celach biznesowych lub komercyjnych gromadzenia danych osobowych oraz kategoriach stron trzecich, którym udostępniamy/ujawniamy dane osobowe;
 • zapewniania dostępu do posiadanych przez Bose informacji na temat użytkownika lub ich kopii;
 • usuwania określonych danych osobowych dotyczących użytkownika, które znajdują się w naszym posiadaniu;
 • przekazania informacji o oferowanych przez nas zachętach finansowych, jeśli takie istnieją.

Ponadto CCPA zapewnia użytkownikom prawo do niedyskryminacji (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) w zakresie egzekwowania praw związanych z uzyskiwaniem dostępu do danych, usuwaniem ich lub niewyrażeniem zgody na ich sprzedaż.

Należy pamiętać, że zgodnie z prawem stanu Kalifornia niektóre informacje mogą być wyłączone z takich żądań. Na przykład niektóre informacje są nam potrzebne w celu świadczenia Usług.

Weryfikacja: przed udzieleniem odpowiedzi na wniosek podejmiemy odpowiednie kroki w celu zweryfikowania tożsamości użytkownika, co może obejmować co najmniej, w zależności od wrażliwości żądanych informacji oraz rodzaju wniosku, weryfikację imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.

Użytkownik ma również prawo wyznaczyć osobę upoważnioną do wysyłania określonych wniosków w jego imieniu. Aby upoważniona osoba mogła zostać zweryfikowana, należy przekazać jej podpisane pisemne pozwolenie na składanie takich wniosków lub pełnomocnictwo. Możemy również skontaktować się z użytkownikiem w celu zweryfikowania jego tożsamości przed przetworzeniem żądania przedkładanego przez osobę upoważnioną.

Aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw wynikających z prawa stanu Kalifornia lub skorzystać z nich, wypełnij formularz zgłoszenia lub zadzwoń pod numer 1-800-379-2073 Dodatkowe zapytania można wysyłać pod adres privacyandsecurity@bose.com.

Należy pamiętać, że CCPA nakłada pewne obowiązki na firmy, które „sprzedają” dane osobowe stronom trzecim. Nie angażujemy się w takie działania i nie angażowaliśmy się w nie w ciągu dwunastu miesięcy przed datą wejścia w życie niniejszej Polityki prywatności.

B. Ujawnienie informacji na podstawie prawa stanu Kalifornia o nazwie „Shine the Light”

Przyjęte przez stan Kalifornia prawo „Shine the Light” w określonych okolicznościach daje jego mieszkańcom prawo do niewyrażenia zgody na udostępnianie stronom trzecim określonych kategorii danych osobowych (zgodnie z definicją zawartą w prawie „Shine the Light”) w celach marketingu bezpośredniego. Bose nie udostępnia jednak danych osobowych użytkowników firmom zewnętrznym do celów marketingu bezpośredniego.

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW STANU NEVADA

Zgodnie z prawem stanu Nevada jego mieszkańcy, którzy zakupili od nas towary lub usługi, mogą nie wyrazić zgody na „sprzedaż” „informacji objętych umową” (definicje zgodne z prawem stanu Nevada). W skład „informacji objętych umową” wchodzą m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu. Jeśli jesteś mieszkańcem Nevady, który zakupił od nas towary lub usługi, możesz złożyć wniosek o wyłączenie danych ze sprzedaży w przyszłości zgodnie z prawem stanu Nevada. W celu złożenia wniosku skontaktuj się z nami pod adresem privacyandsecurity@bose.com. Informujemy, że możemy podjąć odpowiednie kroki w celu zweryfikowania tożsamości nadawcy i autentyczności wniosku.

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW Z INNYCH KRAJÓW

Należy pamiętać, że w ramach procesu dostarczania usług użytkownikowi firma Bose może również zlecić przetwarzanie danych użytkownika lub udostępnić te dane innym członkom grupy Bose, zaufanym usługodawcom oraz zaufanym partnerom biznesowym w krajach innych niż kraj zamieszkania użytkownika, w tym w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z obowiązującym prawem. Takie podmioty trzecie mogą być zaangażowane m.in. w świadczenie Usług na rzecz użytkownika, przetwarzanie transakcji i/lub świadczenie usług wsparcia. Przekazując Bose informacje, użytkownik potwierdza wszelkie takie przekazanie, przechowywanie lub wykorzystywanie.

Użytkownicy mieszkający na terenie EOG powinni pamiętać, że jeśli Bose przekaże jakiekolwiek informacje na ich temat członkom naszej grupy spoza EOG lub osobom trzecim przetwarzającym informacje, to podejmie odpowiednie środki zmierzające do tego, aby takie firmy odpowiednio chroniły informacje użytkownika zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Środki te obejmują między innymi podpisanie standardowych klauzul umownych zgodnie z unijnymi i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, które regulują przekazywanie takich danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych mechanizmów, należy skontaktować się z Bose, jak opisano w poniższej sekcji „Informacje kontaktowe Bose”.

W stosownych przypadkach użytkownik może złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych w kraju, w którym ma swoją siedzibę. Jeśli użytkownik uważa, że jego prawa zostały naruszone, może również ubiegać się o zadośćuczynienie przed lokalnymi sądami.

Uwaga dla użytkowników z Argentyny. Zgodnie z Rozporządzeniem Krajowej Dyrekcji Ochrony Danych Osobowych 10/2008 zostałem/-am poinformowany/-a, że: „Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do bezpłatnego dostępu do swoich danych w odstępach czasu nie krótszych niż 6 miesięcy, chyba że zostanie udowodniony uzasadniony interes w tym zakresie, zgodnie z sekcją 14 ust. 3 ustawy 25,326. Krajowa Dyrekcja Ochrony Danych Osobowych, będąca organem kontrolnym wskazanym w ustawie 25,326, jest uprawniona do rozpatrywania wszystkich roszczeń dotyczących nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych”. W przypadku chęci uzyskania dostępu do danych, użytkownik powinien skontaktować się z Bose przy użyciu poniżej wskazanych danych kontaktowych.

OCHRONA INFORMACJI UŻYTKOWNIKA

Bose stosuje środki techniczne i organizacyjne, żeby chronić dane użytkownika przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przed przypadkową utratą lub zmianą, przed nieupoważnionym ujawnieniem lub dostępem. Żaden sposób przesyłania danych przez Internet i żaden sposób elektronicznego lub fizycznego przechowywania nie jest jednak całkowicie bezpieczny. W związku z tym użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji użytkownika przesyłanych do naszych serwisów, za ich pośrednictwem lub przy ich użyciu lub przez Internet oraz że takie przekazywanie informacji odbywa się na jego własne ryzyko.

W przypadku przekazania przez Bose użytkownikowi (lub do wybranej przez niego lokalizacji) hasła, które umożliwia uzyskanie dostępu do konta Bose, użytkownik pozostaje odpowiedzialny za utrzymanie tego hasła w tajemnicy. Prosimy nie udostępniać nikomu hasła.

WNIOSKI O ZATRUDNIENIE

Usługi mogą zawierać sekcje kariery, które prowadzą do stron internetowych, na których można ubiegać się o zatrudnienie w firmie Bose. Te powiązane strony internetowe nie są prowadzone przez firmę Bose. Są one zarządzane przez naszego usługodawcę – firmę Workday. Strony te gromadzą różnorodne informacje, w tym dane kontaktowe i kwalifikacje zawodowe użytkownika. Wykorzystują one również pliki cookie i inne sposoby gromadzenia informacji. Informacje takie są jednak wykorzystywane wyłącznie do celów analitycznych i w celu umożliwienia skompletowania aplikacji. Wszelkie informacje otrzymywane przez firmę Bose od firmy Workday w związku ze stronami internetowymi dotyczącymi zatrudnienia traktowane są zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Bose będzie wykorzystywać i udostępniać informacje użytkownika wyłącznie w celach związanych z zatrudnieniem, takich jak ocena użytkownika pod kątem możliwości podjęcia pracy lub komunikowanie się z nim na temat jego zainteresowań, a także w przypadkach, gdy dzielenie się nimi jest wymagane przez prawo. Firma Bose zawarła z firmą Workday umowę regulującą przetwarzanie informacji o zatrudnieniu, a firma Workday uprawniona jest do uzyskiwania dostępu, wykorzystywania i udostępniania informacji użytkownika tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania funkcji, jakich realizację zleci jej Bose. Umowa ta wymaga również, aby firma Workday przestrzegała warunków zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych dla podmiotów przetwarzających dane w odniesieniu do danych dotyczących aplikujących pochodzących od rezydentów UE. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych dotyczących zatrudnienia prosimy o kontakt z nami za pomocą jednej z metod opisanych poniżej.

ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Bose zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w każdej chwili, zgodnie ze zmianami przepisów prawa, praktykami firmy Bose w zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych, funkcjami produktów i Usług firmy Bose oraz postępów w technologii. Bose udostępni zmienioną wersję Polityki prywatności za pośrednictwem Usług. Z tego względu użytkownik powinien okresowo przeglądać Politykę prywatności. O zmianie Polityki prywatności od czasu jej ostatniego przeglądania użytkownik może dowiedzieć się, sprawdzając pole „Data rozpoczęcia obowiązywania” znajdujące się na początku dokumentu. W przypadku wprowadzenia do Polityki istotnych zmian, użytkownicy otrzymają stosowne powiadomienia zgodnie z wymaganiami prawnymi. Kontynuując korzystanie z Usług użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał najnowszą wersję niniejszej Polityki prywatności.

INFORMACJE KONTAKTOWE BOSE

W przypadku chęci skontaktowania się z Bose lub wystosowania jakichkolwiek pytań czy roszczeń związanych z niniejszą Polityką prywatności, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres privacyandsecurity@bose.com lub wejście na stronę Kontakt, gdzie znajdują się dodatkowe dane kontaktowe firmy Bose.

Dodatkowych informacji udziela Dyrektor ds. ochrony danych, z którym można się skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na powyższy adres lub list na poniższy adres pocztowy: Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701.