NOWE PRODUKTY JUŻ TU SĄ! ZAPOZNAJ SIĘ Z NIMI.
Sklepy Koszyk

Warunki użytkowania usługi SMS firmy Bose

Ostania aktualizacja: 6 czerwca 2024 r.

Zgadzając się w dowolny sposób na otrzymywanie wiadomości tekstowych od lub wysłanych w imieniu firmy Bose, lub w inny sposób udostępniając swój numer telefonu firmie Bose, użytkownik akceptuje niniejsze Warunki usługi SMS („Warunki usługi SMS”) oraz Warunki użytkowania i Politykę prywatności firmy Bose, które są włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie i można je przeczytać, otwierając zawarte tu linki. Warunki usługi SMS określają sposób świadczenia usługi i dostarczania wiadomości tekstowych przez firmę Bose (łącznie „Bose”, „my”, „nas” lub „nasz”) oraz naszych dostawców usług wiadomości tekstowych.


Oświadczenie i zgoda dotycząca podpisu elektronicznego

Wyrażenie zgody przez użytkownika jest równoznaczne z jego akceptacją wykorzystania zapisu elektronicznego w celu udokumentowania tejże zgody. Zgodę na wykorzystanie zapisu elektronicznego można wycofać, wysyłając e-mail na adres privacyandsecurity@bose.com z adnotacją „Revoke Electronic Consent” w tytule wiadomości. Niniejsze Warunki użytkowania usługi SMS będą wciąż obowiązywać, nawet jeśli użytkownik wycofa zgodę na korzystanie z zapisu elektronicznego. Aby zobaczyć i zachować kopię niniejszego oświadczenia lub jakichkolwiek informacji dotyczących rejestracji w tym programie, użytkownik będzie potrzebował urządzenia (np. komputera lub telefonu komórkowego) z przeglądarką internetową i dostępem do Internetu oraz (ii) drukarki lub przestrzeni na dysku na takim urządzeniu. Aby uzyskać bezpłatną kopię drukowaną lub zaktualizować swoje informacje kontaktowe w naszej bazie danych, prosimy o e-mail na adres privacyandsecurity@bose.com ze swoimi danymi kontaktowymi i adresem dostawy.


Wyrażanie zgody

Wyrażając zgodę na udział w programie wiadomości tekstowych Bose, użytkownik zgadza się na otrzymywanie transakcyjnych, operacyjnych, informacyjnych i cyklicznych marketingowych wiadomości tekstowych, które mogą być wysyłane za pomocą automatycznego systemu wybierania numerów telefonicznych przez firmę Bose lub w jej imieniu na podany przez użytkownika numer telefonu. Liczba wysyłanych do użytkownika wiadomości tekstowych będzie się różnić w zależności od tego, do których programów wiadomości tekstowych Bose się zapisze. Wyrażenie zgody na otrzymywanie marketingowych wiadomości tekstowych nie jest warunkiem zakupu jakichkolwiek towarów czy usług. Możemy nie być w stanie dostarczać wiadomości do wszystkich operatorów sieci komórkowych. Firma Bose i wszyscy operatorzy sieci komórkowych nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnione lub niedostarczone wiadomości.


Rezygnacja

Aby przestać otrzymywać od nas wiadomości tekstowe, użytkownik zgadza się odpowiedzieć wiadomością „STOP”, „END”, „CANCEL” lub „UNSUBSCRIBE” na numer, od którego otrzymuje wiadomości. Następnie użytkownik może otrzymać dodatkowe informacje potwierdzające otrzymanie i rozpatrzenie prośby. Ponadto może jeszcze przez jakiś czas dalej otrzymywać od nas wiadomości tekstowe. Rezygnacja z jednego programu wiadomości tekstowych Bose nie oznacza rezygnacji także z pozostałych programów (w przypadku użytkowników zapisanych do wielu). Z każdego programu należy zrezygnować oddzielnie. W razie potrzeby uzyskania dodatkowej pomocy, prosimy o wysłanie wiadomości o treści „HELP” pod numer, z którego użytkownik otrzymuje wiadomości, lub skontaktowanie się z działem obsługi klienta Bose pod numerem (800) 379-2073. Po zrezygnowaniu z otrzymywania wiadomości tekstowych można ponownie zapisać się do dowolnego programu wiadomości tekstowych firmy Bose, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi danego programu.


Opłaty

Firma Bose nie pobiera opłat za korzystanie z programu wiadomości tekstowych, niemniej jednak mogą obowiązywać stawki dotyczące wiadomości i transferu danych w przypadku wiadomości wysłanych do użytkownika przez firmę Bose lub w jej imieniu oraz wiadomości, które użytkownik wysyła nam. Wszelkie pytania dotyczące taryfy za wysyłanie wiadomości SMS lub przesył danych prosimy kierować do operatora sieci komórkowej.


Uprawnienia i zmiana numeru telefonu

Udostępniając swój numer telefonu komórkowego firmie Bose użytkownik poświadcza, że ma ukończone 18 lat. Ponadto gwarantuje, że jest aktualnym abonentem tego numer telefonu lub posiada upoważnienie do otrzymywania na ten numer telefonu wiadomości tekstowych. W przypadku zmiany, utraty lub dezaktywacji numeru telefonu podanego firmie Bose użytkownik zgadza się natychmiast powiadomić o tym fakcie firmę Bose.


Zmiany do Warunków usługi SMS

Niniejsze Warunki usługi SMS mogą zostać zmienione przez firmę Bose w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Kontynuując uczestnictwo w dowolnym programie wiadomości tekstowych firmy Bose, użytkownik wyraża zgodę na wszelkie wprowadzane zmiany.


Pytania

Wszelkie pytania dotyczące niniejszych Warunków usługi SMS lub programów wiadomości tekstowych firmy Bose prosimy kierować do działu obsługi klienta Bose pod numerem (800) 379-2073.