NOWE PRODUKTY JUŻ TU SĄ! ZAPOZNAJ SIĘ Z NIMI.

System muzyczny Wave® SoundTouch®

W sprzedaży od 2013 – 2015

SZUKAJ
Wprowadź wyszukiwane pojęcie w powyższym polu.
Brak wyników. Wpisz poprawne hasło wyszukiwania (np. pomoc z łącznością, brak dźwięku w słuchawkach).
Konfigurowanie produktu Bose
Konserwacja
Ustawienia systemu
Zegar/alarm
Podłączanie innych produktów
Radio
Zgodność
Pilot zdalnego sterowania
Ustawienia dźwięku
Zasilanie
Dysk CD
LED
Oprogramowanie
Rozbudowa systemu
Cechy

Dodanie biblioteki muzycznej do konta SoundTouch umożliwia łatwe słuchanie muzyki z głośników SoundTouch. Możesz uzyskać dostęp do muzyki zapisanej na komputerze lub na dysku nas. Jedną z zalet napędów nas jest ich zawsze dostępność, a więc muzyka. Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do muzyki zapisanej na dysku nas lub na komputerze z programem iTunes lub Windows Media Player.

Uwaga! Do aplikacji nie można dodać biblioteki muzycznej przechowywanej w smartfonie lub tablecie.

Adres IP to zestaw numerów, których urządzenie używa do komunikacji w sieci. Ten adres może być przydatny podczas zaawansowanej konfiguracji lub rozwiązywania problemów.

Jeśli zestaw SoundTouch jest połączony z siecią użytkownika, ale nie jest połączony z kontem, można go dodać do konta. Umożliwia to dostęp do dodatkowej funkcji w aplikacji SoundTouch i grupowanie systemu z innymi systemami SoundTouch na koncie.

Bezpłatna aplikacja Bose SoundTouch umożliwia konfigurację i optymalne wykorzystanie zestawu SoundTouch. Aplikacja umożliwia dodawanie usług muzycznych, grupowanie wielu systemów, dostęp do ustawień zaawansowanych i innych. Dowiedz się, jak pobrać aplikację dla komputera PC lub Mac.

Można usunąć bibliotekę muzyczną, która została wcześniej dodana do konta SoundTouch. Ułatwia to porządkowanie aplikacji, jeśli nie korzystasz już z biblioteki.

Możesz dodać usługi muzyczne do swojego konta Bose, aby uzyskać dostęp do różnych materiałów strumieniowych. (Uwaga: Music services vary by region.)

Do zestawu można podłączyć antenę FM, aby poprawić odbiór radia FM. Jest to przydatne w przypadku konfiguracji w miejscach o słabym lub słabym sygnale.

Dowiedz się, jak skonfigurować produkt, podłączyć komponenty i korzystać z zalet wszystkich jego funkcji.

Konfiguracja routera może ograniczyć ruch w sieci, co może powodować problemy z komunikacją w sieci lub aplikacji. W przypadku problemów z siecią należy skorzystać z tych ustawień, aby uzyskać najlepszą wydajność urządzenia Bose.

Dodaj usługi muzyczne do swojego konta Bose, aby uzyskać dostęp do różnych materiałów strumieniowych. Dostępność usług muzycznych zależy od regionu.

W aplikacji Bose w ustawieniach urządzenia dostępna jest opcja synchronizacji. Jest to przydatne podczas odtwarzania dźwięku ze źródła wideo — takiego jak kanał telewizyjny — do grupy głośników Bose. Za pomocą opcji synchronizacji można określić, czy zgrupowane głośniki mają być odtwarzane w synchronizacji z obrazem na ekranie telewizora, czy też powinny być odtwarzane w synchronizacji, a wszystkie inne zgrupowane głośniki.

Synchronizacja dźwięku z obrazem telewizyjnym jest zalecana, jeśli podczas słuchania dźwięku przez pogrupowane głośniki mogą zobaczyć telewizor. Jeśli obraz telewizora nie jest tak ważny, jak gdyby wszystkie zgrupowane głośniki były odtwarzane w sposób jednoznaczny, zaleca się synchronizację dźwięku ze wszystkimi zgrupowanymi głośnikami.

Możesz dodać usługi muzyczne do swojego konta Bose, aby uzyskać dostęp do różnych materiałów strumieniowych. Dostępność usług muzycznych zależy od regionu.

Możesz wybrać lub wprowadzić inną nazwę dla swojego produktu. Jest to przydatne na przykład w przypadku wielu systemów. Możesz nadać im nazwę pokoju, w którym się znajdują, aby pomóc im rozróżnić je w aplikacji.

Wejście do urządzenia Setup mod lets yo uconneć ta z siecią Wi-Fi rozgłaszaną przez system Bose. Jest to przydatne podczas konfiguracji i diagnostyki systemu.

Możesz dodać usługi muzyczne do swojego konta Bose, aby uzyskać dostęp do różnych materiałów strumieniowych. Dostępność usług muzycznych zależy od regionu.

Dodaj usługi muzyczne do swojego konta Bose, aby uzyskać dostęp do różnych materiałów strumieniowych. Dostępność usług muzycznych zależy od regionu.

Serwer muzyczny SoundTouch, który działa na komputerze, zapewnia dostęp do biblioteki muzycznej zapisanej w komputerze. Zamknięcie serwera może być przydatne w celu rozwiązywania problemów (np. aby ponownie uruchomić/odświeżyć serwer, aby mógł ponownie indeksować zawartość biblioteki).

Jeśli masz urządzenie z systemem Apple iOS, możesz zamknąć swoje konto My Bose z aplikacji Bose (ta opcja nie jest dostępna dla urządzeń z systemem Android). Zamknięcie konta spowoduje usunięcie całego konta My Bose. Nie będzie można uzyskać dostępu do żadnych usług i aplikacji firmy Bose, do których użytkownik loguje się za pomocą tego konta. Dotyczy to aplikacji SoundTouch, aplikacji Bose Connect, aplikacji Bose Music i społeczności Bose Pro. Niektóre funkcje produktów firmy Bose, które wymagają tych usług lub aplikacji, mogą również zostać utracone.

Jeśli usługa muzyczna na koncie SoundTouch nie jest już używana, można ją usunąć z konta (z wyjątkiem usługi TuneIn). Zapobiega to pojawianiu się na liście usług muzycznych usług, z których nie korzystasz.

Synchronizowanie biblioteki zapewnia aktualność zawartości biblioteki. Jeśli na przykład dodasz lub zmienisz nazwy utworów, biblioteka będzie musiała zostać zsynchronizowana przed przeglądaniem lub przeszukiwaniem nowej lub zmodyfikowanej zawartości w aplikacji.

Podłączenie urządzenia do sieci bezprzewodowej umożliwia dostęp do usług strumieniowego przesyłania muzyki, grupowanie wielu produktów firmy Bose, sterowanie produktem i ustawieniami za pomocą aplikacji Bose i wielu innych. Dowiedz się, jak podłączyć urządzenie do sieci przy użyciu zwykłej lub alternatycznej metody oraz jak zaktualizować nazwę sieci i hasło przechowywane przez urządzenie.

Dowiedz się, jak słuchać książek audio pobranych lub dodanych do biblioteki muzycznej iTunes połączonej z kontem SoundTouch.

Listy odtwarzania umożliwiają dostosowanie kolejki muzyki, która ma być odtwarzana po wybraniu tej listy odtwarzania. Dowiedz się, jak utworzyć listę odtwarzania lub usunąć utwory z istniejącej listy odtwarzania.

Niestandardowe strumieniowanie adresów URL umożliwia wprowadzenie adresu internetowego strumienia radiowego, który ma być odtworzony. Jest to przydatne, jeśli nie można znaleźć internetowej stacji radiowej, wyszukując usługi muzyczne dostępne w aplikacji SoundTouch. Niestandardową stację można wprowadzić tylko wtedy, gdy stacja oferuje adres internetowy umożliwiający dostęp do strumienia stacji za pomocą przeglądarki internetowej. Niektóre serwisy muzyczne nie udostępniają adresów internetowych do własnych strumieni stacji, a zamiast tego oferują te stacje tylko za pośrednictwem strony internetowej serwisu muzycznego lub aplikacji).

Aplikacja Bose SoundTouch umożliwia sterowanie urządzeniem, wybieranie muzyki, zmienianie ustawień i wiele innych. Dzięki temu można łatwo skonfigurować urządzenie tak, aby działało jak najlepiej.

Bezpłatna aplikacja Bose SoundTouch umożliwia konfigurację i optymalne wykorzystanie zestawu SoundTouch. Aplikacja umożliwia dodawanie usług muzycznych, grupowanie wielu systemów, dostęp do ustawień zaawansowanych i innych. Dowiedz się, jak pobrać aplikację dla swojego Apple urządzenie mobilne

Jeśli konto Bose SoundTouch zostało już utworzone, można dodać do konta dodatkowe zestawy SoundTouch. Umożliwia to odtwarzanie muzyki w wielu systemach, systemach grupowych i dodawanie głośników w całym domu.

Dowiedz się, jak połączyć kontroler SoundTouch z zestawem. Pozwala to wygodnie sterować systemem za pomocą ekontroller jako pilota zdalnego sterowania.

Ustawienia wstępne umożliwiają szybkie przywołanie ulubionych stacji muzycznych, list odtwarzania, wykonawców lub albumów. Po ustawieniu możesz w każdej chwili łatwo wrócić do często odtwarzanej zawartości.

Dowiedz się, jak bezpiecznie podłączyć urządzenie do źródła zasilania.

Jeśli masz dwa lub więcej głośników, możesz utworzyć grupy głośników. Jest to przydatne, jeśli chcesz, aby wiele głośników odtwarza ten sam dźwięk razem.

Bezpłatna aplikacja Bose SoundTouch umożliwia konfigurację produktu, przesyłanie muzyki i łatwe ustawianie produktu z urządzenia przenośnego. Dowiedz się, które produkty współpracują z aplikacją i jak ją zdobyć.

Bezpłatna aplikacja Bose SoundTouch umożliwia konfigurację i optymalne wykorzystanie zestawu SoundTouch. Aplikacja umożliwia dodawanie usług muzycznych, grupowanie wielu systemów, dostęp do ustawień zaawansowanych i innych. Dowiedz się, jak uzyskać aplikację dla systemu Android urządzenie mobilne

Sprawdź, które porty sieciowe są używane przez głośniki Bose SoundTouch, a także inteligentne głośniki współpracujące z aplikacją Bose Music. Informacje te mogą być przydatne w przypadku konfiguracji zaawansowanych, sieci firmowych lub rozwiązywania problemów.

Możesz powiedzieć iTunes, gdzie muzyka jest przechowywana na komputerze. Dzięki temu program iTunes znajdzie muzykę, którą można następnie połączyć z kontem SoundTouch.

Górna część systemu może pełnić funkcję dotykowej kontroli zasilania i drzemki. Jest to przydatne do sterowania podstawowymi funkcjami bez użycia pilota. Można również wyłączyć tę funkcję, aby zapobiec przypadkowemu sterowaniu (np. zwierzeta spacerując po nim).

W aplikacji Spottify możesz użyć Spotfy Connect, aby przesyłać dźwięk do głośnika Bose. Pozwala to korzystać z aplikacji Spoktify w normalny sposób, słuchając wyboru aplikacji Spoktify na głośniku Bose.

Dowiedz się, jak sprawdzić typy plików audio używanych w systemie. Może to pomóc w ustaleniu, czy typ pliku jest zgodny.

Resetowanie może spowodować ponowne uruchomienie urządzenia lub skasowanie lokalnie zapisanych ustawień urządzenia, takich jak listy sparowanych urządzeń. Dowiedz się, która opcja umożliwia zresetowanie urządzenia.
 

Numery seryjne zawierają ważne informacje o produkcie, w tym numer modelu i dom (Data produkcji). Numer seryjny można znaleźć na opakowaniu produktu, opakowaniu produktu lub aplikacji (jeśli dotyczy).

Wejście do urządzenia Setup mod lets yo uconneć ta z siecią Wi-Fi rozgłaszaną przez system Bose. Jest to przydatne podczas konfiguracji i diagnostyki systemu.

Jeśli na płycie CD, DVD lub innej płycie multimedialnej w zestawie występują smugi lub zadrapania, odczyt zawartości płyty może być utrudniony. Dowiedz się, jak bezpiecznie wycierać i czyścić płyty.

Aktualizacje oprogramowania i oprogramowania sprzętowego poprawiają funkcje i stabilność urządzenia. Zainstaluj wszystkie dostępne aktualizacje, aby zapewnić najlepsze działanie urządzenia.

Zainstalowanie najnowszych aktualizacji produktów i/lub aplikacji zapewnia korzystanie z najnowszych funkcji i ulepszeń stabilności. Dowiedz się, jak sprawdzić wersję posiadanego produktu.

Po włączeniu funkcji ciągłego odtwarzania system automatycznie przełączy się na źródło dźwięku wybrane po zakończeniu odtwarzania płyty CD. Umożliwia to kontynuowanie odtwarzania muzyki z radia lub urządzenia audio podłączonego do wejścia AUX.

Dowiedz się, jak zalogować się lub wylogować z konta za pomocą aplikacji Bose SoundTouch.

Można usunąć system, który został wcześniej dodany do konta SoundTouch. Pomaga to uporządkować aplikację poprzez usunięcie systemu, z którego nie korzystasz.

Funkcję Wi-Fi urządzenia można włączyć i wyłączyć. Jest to przydatne w sytuacjach, w których wymagana jest ograniczona funkcjonalność systemu (np. jeśli planowane jest użycie tylko wejścia pomocniczego).

System RDS (Radio Data System) dostarcza informacji o zawartości odsłuchiwane przez stację radiową (np. nazwa wykonawcy i utworu). Informacje te można włączyć lub wyłączyć na wyświetlaczu systemu, a po włączeniu można wybrać, które informacje będą wyświetlane.

Serwer muzyczny SoundTouch, który działa na komputerze, zapewnia dostęp do biblioteki muzycznej zapisanej w komputerze. Zamknięcie serwera może być przydatne w celu rozwiązywania problemów (np. aby ponownie uruchomić/odświeżyć serwer, aby mógł ponownie indeksować zawartość biblioteki).

Wyłącznik czasowy umożliwia automatyczne wyłączenie systemu po upływie określonego czasu. Dowiedz się, jak włączyć lub wyłączyć wyłącznik czasowy oraz jak ustawić czas wyłączenia systemu, gdy jest on włączony.

Jasność lub przyciemnienie wyświetlacza systemu można regulować. Jest to przydatne w celu zwiększenia lub zmniejszenia zauważalnych warunków wyświetlania w jasnym lub ciemnym otoczeniu.

Aplikacja Bose SoundTouch umożliwia sterowanie urządzeniem, wybieranie muzyki, zmienianie ustawień i wiele innych. Dzięki temu można łatwo skonfigurować urządzenie tak, aby działało jak najlepiej.

System jest wyposażony w tryb demonstracyjny, który jest używany do wyświetlania w sklepie. Jeśli system jest w trybie Demo, dowiedz się, jak go zamknąć i wznowić normalne korzystanie z systemu.

W systemie dostępne są różne tryby odtwarzania płyt CD, które są odtwarzane w systemie. Te opcje umożliwiają odtwarzanie losowe, ciągłe odtwarzanie utworów lub płyt w kolejności losowej, a także normalne odtwarzanie utworów z płyty CD w kolejności sekwencyjnej.

Ekran Informacje o systemie zawiera informacje o systemie, takie jak numer seryjny, wersja oprogramowania, informacje o zdalnym sterowaniu i inne informacje. Informacje te mogą być przydatne podczas rejestracji lub uzyskiwania pomocy technicznej dotyczącej produktu.

Tryb powtarzania odtwarzania powoduje automatyczne ponowne uruchomienie tej samej zawartości od początku po jej zakończeniu. Funkcja ta jest przydatna do wielokrotnego odtwarzania tej samej zawartości, takiej jak album lub lista odtwarzania.

Funkcja drzemki umożliwia wstrzymanie budzenia przez pewien czas przed wznowieniem alarmu. Dowiedz się, jak korzystać z funkcji drzemki.

Dowiedz się, jak zmienić godziny i minuty wyświetlane w systemie, aby odzwierciedlić aktualny czas w danej lokalizacji.

System jest wyposażony w alarm, który można ustawić tak, aby o określonej godzinie powiadamiał użytkownika. Dowiedz się, jak włączyć lub wyłączyć alarm.

Dodanie biblioteki muzycznej do konta SoundTouch umożliwia łatwe słuchanie muzyki z głośników SoundTouch. Możesz uzyskać dostęp do muzyki zapisanej na komputerze lub na dysku nas. Jedną z zalet napędów nas jest ich zawsze dostępność, a więc muzyka. Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do muzyki zapisanej na dysku nas lub na komputerze z programem iTunes lub Windows Media Player.

Uwaga! Do aplikacji nie można dodać biblioteki muzycznej przechowywanej w smartfonie lub tablecie.

Komputery mają własne sterowanie głośnością. Dowiedz się, jak ustawić poziom głośności komputera do użytku z systemem Bose.

Zapory w systemie operacyjnym komputera mogą blokować połączenia sieciowe z określonych aplikacji i urządzeń sieciowych. Upewnij się, że aplikacja Bose i systemy w sieci nie są zablokowane, aby mogły uzyskać dostęp do Internetu i działać prawidłowo.

Określenie systemu operacyjnego na komputerze pomaga zrozumieć zgodność z innymi produktami.

Podłączenie komputera do sieci bezprzewodowej umożliwia korzystanie z aplikacji Bose Computer wraz z systemami Wi-Fi Bose. Na przykład można uzyskać dostęp do muzyki zapisanej na komputerze i sterować systemami za pomocą aplikacji Bose.

Dowiedz się, jak podłączyć do systemu inne źródła dźwięku.

Dowiedz się, jak tworzyć, eksportować, usuwać i importować listy odtwarzania w iTunes. Dzięki temu możesz uporządkować własną muzykę, aby łatwo znaleźć i odtworzyć muzykę w zestawie SoundTouch.

Umiejętności Bose dla asystenta głosowego Amazon Alexa są dostępne, aby umożliwić sterowanie głosowe systemów SoundTouch. Umożliwia to wygodne sterowanie systemem bez użycia rąk z dowolnego miejsca, w którym urządzenie Alexa Cię słyszy.

Słuchawki można podłączyć do systemu w sytuacjach, gdy wymagane jest słuchanie z małą głośnością. Może to być przydatne na przykład do słuchania muzyki w nocy bez zakłócania innym osobom w domu dźwiękiem z głośników.

Technologia Apple AirPlay umożliwia bezprzewodowe odtwarzanie dźwięku z urządzenia AirPlay (np. IPhone lub kompatybilna aplikacja) i słuchaj go przez głośnik zgodny z funkcją AirPlay, taki jak głośnik Bose. Aby funkcja AirPlay działała, upewnij się, że urządzenie i głośnik są podłączone do tej samej sieci.

Jeśli nie znasz nazwy sieci, ale masz komputer podłączony do tej sieci, możesz znaleźć nazwę sieci za pomocą komputera.

Umiejętności Bose dla asystenta głosowego Amazon Alexa są dostępne do sterowania głosowego systemów SoundTouch. Umożliwia to wygodne sterowanie systemem bez użycia rąk z dowolnego miejsca, w którym urządzenie Alexa Cię słyszy.

Jeśli nie pamiętasz hasła do sieci Wi-Fi lub chcesz je znaleźć, możesz je odzyskać z komputera podłączonego do tej sieci, o ile masz dostęp do komputera przez administratora.

Do zestawu można podłączyć antenę FM, aby poprawić odbiór radia FM. Jest to przydatne w przypadku konfiguracji w miejscach o słabym lub słabym sygnale.

Za pomocą zestawu można słuchać różnych stacji radiowych FM, AM lub DAB (jeśli są dostępne) dostępnych w danym obszarze. Dowiedz się, jak korzystać z funkcji wyszukiwania i strojenia w celu wybierania stacji odebranych przez system.

System może zapisywać zaprogramowane stacje radiowe, dzięki czemu można szybko przełączać się na stacje, które są często odsłuchiwane, naciskając jeden przycisk. Dowiedz się, jak zapisać ustawienia wstępne w systemie.

Tryb radia Talk umożliwia regulację tonów niskich poprzez zmniejszenie niskich częstotliwości. Ten tryb może być przydatny, jeśli programowanie radia z rozmowie jest trudne do zrozumienia ze względu na głosy brzmiące boomy lub stłumione.

System RDS (Radio Data System) dostarcza informacji o zawartości odsłuchiwane przez stację radiową (np. nazwa wykonawcy i utworu). Informacje te można włączyć lub wyłączyć na wyświetlaczu systemu, a po włączeniu można wybrać, które informacje będą wyświetlane.

Niektóre usługi muzyczne są dostępne w określonych regionach na całym świecie. Dowiedz się, jakie usługi muzyczne możesz słuchać w Twojej okolicy.

W niektórych regionach Alexa lub Google Assistant jest dostępny, aby umożliwić Ci sterowanie swoim produktem Bose za pomocą głosu. Jeśli integracja z asystentką głosową nie jest dostępna w danym kraju, nie można połączyć tego asystenta z produktem Bose. Podobnie, jeśli żądany język nie jest obsługiwany, nie może być używany do komunikacji z asystentką i produktem Bose. Dowiedz się, które języki i kraje wspierają integrację z Alexą lub Google Assistant i Twoim produktem Bose.

Bose umiejętności inteligentnego domu dla Amazon'a Asystent głosowy Alexa pozwala rozpocząć odtwarzanie usługi muzycznej za pomocą głosu. Poniższy wykres pokazuje, które usługi muzyczne są dostępne w regionach, które obsługują Alexa.

Jeśli chcesz korzystać z przetwornicy napięcia w urządzeniu, zwróć uwagę na następujące kwestie:

Jeśli w domu masz w domu zarówno głośniki Bose SoundTouch, jak i Bose Smart, możesz skorzystać z kilku opcji, które umożliwiają jednoczesne korzystanie z obu typów systemów. Jest to przydatne do kontrolowania lub odtwarzania tej samej zawartości w obu typach systemów jednocześnie bez otwierania wielu aplikacji.

Dowiedz się, jakie typy płyt audio i wideo mogą być odtwarzane przez ten zestaw.

Dowiedz się, jak odłączyć kontroler SoundTouch od systemu. Jest to pomocne, jeśli nie chcesz już korzystać z kontrolera lub chcesz go połączyć z innym systemem.

System może odbierać polecenia IR z innych pilotów zdalnego sterowania. Jest to przydatne na przykład w przypadku programowania uniwersalnego pilota innego producenta do sterowania wieloma urządzeniami w domu, w tym systemem Bose. Dowiedz się, jak sterować systemem za pomocą innego pilota.

Pilot działa na zasilaniu bateryjnym. Gdy baterie są osłabione, pilot może przestać działać lub działać w sposób przerujący. Dowiedz się, jak otworzyć przedział akumulatora w celu wyjęcia i włożenia nowych baterii.

Ustawienia wstępne umożliwiają szybkie przywołanie ulubionych stacji muzycznych, list odtwarzania, wykonawców lub albumów. Po ustawieniu możesz w każdej chwili łatwo wrócić do często odtwarzanej zawartości.

Za pomocą elementów sterujących wyrównywanie dźwięku urządzenia można dostosować jakość dźwięku do swoich upodobań. Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do dostępnych ustawień funkcji EQ.

Wyłącznik czasowy umożliwia automatyczne wyłączenie systemu po upływie określonego czasu. Dowiedz się, jak włączyć lub wyłączyć wyłącznik czasowy oraz jak ustawić czas wyłączenia systemu, gdy jest on włączony.

Domyślnie dźwięk słyszany z systemu Alexa nie jest wyciszany po złożeniu zapytania głosowego do Alexy. Jeśli głośność systemu Bose jest zbyt głośna dla Alexy, aby cię zrozumieć, możesz mieć system Bose wyciszony, gdy powiesz "Alexa", postępując zgodnie z tymi instrukcjami.

Ustawienie automatycznego wyłączania zasilania umożliwia automatyczne wyłączanie urządzenia i przełączanie go w tryb gotowości, jeśli nie jest ono używane przez pewien czas. Jest to przydatne na przykład w celu oszczędzania energii w przypadku przypadkowego włączenia urządzenia.

Dowiedz się, jak bezpiecznie podłączyć urządzenie do źródła zasilania.

Po włączeniu funkcji ciągłego odtwarzania system automatycznie przełączy się na źródło dźwięku wybrane po zakończeniu odtwarzania płyty CD. Umożliwia to kontynuowanie odtwarzania muzyki z radia lub urządzenia audio podłączonego do wejścia AUX.

Tryb powtarzania odtwarzania powoduje automatyczne ponowne uruchomienie tej samej zawartości od początku po jej zakończeniu. Funkcja ta jest przydatna do wielokrotnego odtwarzania tej samej zawartości, takiej jak album lub lista odtwarzania.

W systemie dostępne są różne tryby odtwarzania płyt CD, które są odtwarzane w systemie. Te opcje umożliwiają odtwarzanie losowe, ciągłe odtwarzanie utworów lub płyt w kolejności losowej, a także normalne odtwarzanie utworów z płyty CD w kolejności sekwencyjnej.

Dowiedz się, jakie informacje o stanie urządzenia zawiera wskaźnik LED na urządzeniu.

W tym artykule przedstawiono daty publikacji oprogramowania i oprogramowania sprzętowego. It zawiera funkcje wydania i poprawki błędów.

Kody pokoi są używane przez systemy obsługujące łącza Bose do komunikacji z różnymi pokojami, z których nawiązano połączenie w całym domu. Przypisanie różnych pomieszczeń do różnych kodów pomieszczenia pozwala na niezależne sterowanie tymi pomieszczeniami.

Asystent Alexa Amazon jest dostępny do integracji z urządzeniami nie-Amazon, jak Bose Smart presents. Jednak niektóre funkcje Alexa, które są obsługiwane przez urządzenia Amazon Alexa nie są obsługiwane przez urządzenia Alexa nie Amazon. Dowiedz się, które funkcje są niedostępne podczas korzystania z Alexa wit ha Bose Smart speaker.