Darmowa przesyłka przy zamówieniu złożonym jeszcze dziś.
 

Zasady

Prosimy o zapoznanie się z naszymi zasadami ochrony prywatności, zasadami bezpieczeństwa i innymi informacjami, które ułatwią zakupy w sklepie Bose.pl.

Jeśli użytkownik niepokoi się obecnością plików cookie w komputerze, może je usunąć. Przeglądarka może Cię za każdym razem informować, gdy odbiera pliki cookie, co pozwoli je zaakceptować lub odrzucić. Dodatkowe informacje o plikach cookie w najczęściej używanych przeglądarkach znajdziesz w tym miejscu:

Polityka prywatności

Firma Bose chce, aby Państwa kontakt z nami przekładał się na trwałą współpracę o wyjątkowym charakterze. Aby tak się stało, istotne jest wzajemne i trwałe zaufanie. Dlatego bardzo ważne jest dla nas, aby nasi klienci rozumieli, w jaki sposób uzyskujemy i wykorzystujemy ich dane osobowe.

Firma Bose chce, aby Państwa kontakt z nami przekładał się na trwałą współpracę o wyjątkowym charakterze. Aby tak się stało, istotne jest wzajemne i trwałe zaufanie. Dlatego bardzo ważne jest dla nas, aby nasi klienci rozumieli, w jaki sposób uzyskujemy i wykorzystujemy ich dane osobowe.

Zasady ochrony prywatności są ściśle związane z działalnością firmy Bose i obejmują zarówno dane przekazywane przez Internet, jak i w ramach innych kanałów handlowych (np. w sklepach firmy Bose).

Za każdym razem, gdy prosimy naszych klientów o podanie danych osobowych na jednej z naszych stron internetowych, dołączamy również łącze do niniejszych zasad ochrony prywatności. Jeżeli prosimy o takie dane bez udziału Internetu, informujemy o tym, jak uzyskać dostęp do tego dokumentu.

Dane osobowe: Przez dane osobowe rozumiemy dowolne informacje związane z osobą klienta, pozwalające na jego identyfikację, zarówno bezpośrednią (np. nazwisko), jak i pośrednią (np. adres IP rejestrowany podczas zakupów w Internecie).

W jaki sposób pobieramy dane osobowe naszych klientów: Poniżej znajduje się krótkie omówienie niektórych sposobów, w jakie uzyskujemy dane osobowe klientów:
W Internecie:

Zakupy w serwisie internetowym firmy Bose

Inne działania w Internecie (udział w konkursach, losowaniach nagród, ankietach itd.)

Poza Internetem:

Telefon, tradycyjna poczta, zakupy w sklepach firmy Bose

Karty rejestracji produktów

Inne czynności w sklepach firmy Bose lub przez telefon (udział w konkursach, losowaniach nagród, ankietach itd.)

Imprezy muzyczne lub pokazy firmy Bose

Zakup biletów w sklepie firmy Bose

Gromadzone przez nas dane osobowe (w Internecie i poza nim): Szczegółowy opis informacji gromadzonych przez nas w danym przypadku znajduje się w zasadach ochrony prywatności w Internecie lub poza nim. Lista tematów znajduje się w lewej części tej strony.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe naszych klientów: Ogólnie rzecz biorąc, korzystamy z danych osobowych w następującym celu:

Do realizacji zamówień, odpowiadania na pytania w kwestii produktów i usług firmy Bose, dostarczania aktualnych informacji na temat produktów i usług w danym regionie, np. realizacji zamówienia czy rozliczenia.

Do przeprowadzania zbiorczych badań rynku i poprawy jakości produktów czy też usług (bez udziału danych pozwalających na bezpośrednią identyfikację). Takie badania mogą być przeprowadzane z udziałem partnerów zewnętrznych, przetwarzających dane klientów w imieniu firmy Bose.

Analiza danych osobowych, w tym osobistych preferencji, hobby czy zainteresowań pozwala wysyłać informacje marketingowe dostosowane do klienta, opisujące produkty, usługi oraz promocje firmy Bose lub jej wybranych partnerów handlowych.
Nasi klienci otrzymają taką informację pocztą e-mail, w wiadomości SMS, przez telefon lub pocztą zwykłą, o ile wyrazili zgodę na otrzymywanie takich danych wybranymi kanałami, od firmy Bose lub jej partnerów handlowych. Klienci otrzymują odpowiednie informacje o naszych partnerach handlowych w momencie pobierania danych osobowych.
Firma Bose może uwzględniać dodatkowe dane od osób trzecich wraz z danymi osobowymi klienta, aby przeprowadzać analizy rynku lub korzystać z tych danych w celach marketingowych.

Do tworzenia statystyk użytkowania naszego serwisu internetowego, na cele marketingowe oraz do analizy, tak aby usprawnić działanie naszej strony i poszerzyć ofertę.

Do wysyłania danych osobowych innym firmom, w celu opisanym poniżej.

Szczegółowy opis gromadzonych informacji oraz sposobów kontroli ich wykorzystywania przez klientów znajduje się w zasadach ochrony prywatności w Internecie lub poza nim. Lista tematów znajduje się w lewej części tej strony.

Wykorzystywanie plików cookie: Strona internetowa firmy Bose korzysta z plików cookie zapisywanych na komputerze klienta. Są one niezbędne do realizacji zamówień i pobierania danych dotyczących klienta. Tego typu dane (konfiguracja komputera i preferencje klienta) ułatwiają korzystanie z serwisu internetowego firmy Bose. Informacje mogą zawierać dane osobowe, jednak nie będą zawierać nazwiska (a jedynie nazwę użytkownika), adresu ani innych danych osobowych, takich jak na przykład te udostępniane za pośrednictwem kart kredytowych. Szczegółowe informacje o wykorzystywaniu plików cookie znajdują się w tym miejscu. Można skonfigurować komputer tak, aby nie akceptował plików cookie. W takim wypadku korzystanie z wszystkich funkcji serwisu internetowego firmy Bose nie będzie możliwe, podobnie jak dostęp do niektórych podstron.

Przekazywanie informacji osobom trzecim: Przekazanie danych osobowych (nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail, dane o preferencjach i zainteresowaniach) firmom związanym z Bose lub jej przedstawicielami handlowymi może być konieczne do przeprowadzenia badań, realizacji zamówień lub wykonania badań marketingowych w naszym imieniu. Tego typu firmy (przetwarzające dane) mogą mieć siedziby w USA lub innym kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), którego przepisy prawne odnośnie ochrony danych osobowych klientów różnią się od tych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. W takim wypadku firma Bose dołoży wszelkich starań, aby dane osobowe klientów były mimo to jak najlepiej chronione. Firma Bose podejmie takie same środki ostrożności, jeżeli dane klienta będą przesyłane partnerom handlowym spoza EOG, co ma miejsce wtedy, gdy klient wyrazi zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail o produktach firmy Bose lub firm zewnętrznych, pasujących do zainteresowań klienta.
W przypadku zmiany sposobu zarządzana firmą Bose zastrzegamy sobie prawo do przesłania danych osobowych klienta do dowolnej firmy, która przejmie kontrolę nad działalnością firmy Bose. W niektórych przypadkach firma Bose może zostać zmuszona do ujawnienia pewnych danych podmiotom zewnętrznym (np. sądom, organom administracyjnym itd.), jeżeli będzie to wymagane prawnie.

Jak informować o swoich preferencjach i korzystać ze swojego prawa do wprowadzenia poprawek, zablokowania lub usunięcia danych osobowych: W momencie podawania danych osobowych (np. podczas zakupu produktów) klient może określić swoje preferencje marketingowe (poczta zwykła, adres e-mail, nr telefonu). Zaznaczenie pól wyboru w formularzu internetowym lub zwykłym pozwala wyrazić lub cofnąć zgodę na otrzymywanie aktualizacji odnośnie produktów i usług firmy Bose lub jej partnerów handlowych. Jeżeli firma Bose wykorzystała dane osobowe klienta otrzymane od innej firmy, której to klient udzielił takich informacji, istnieje możliwość podjęcia dalszej decyzji o ich wykorzystywaniu w momencie kontaktu z firmą Bose. W dowolnym momencie klient może skontaktować się z firmą Bose i cofnąć zgodę na wykorzystywanie swoich danych do bezpośrednich celów marketingowych.
Można się z nami skontaktować telefonicznie: (48) 22-853-0031, pocztą e-mail: (info_pl@bose.com) lub zwykłą: Bose Sp. z .o.o., Ul. Wołoska 12, lok. A0115 02-675, Warszawa. W ten sposób klient może zmienić swoje preferencje co do kanałów łączności lub skorzystać z prawa dostępu do swoich danych, a także ich poprawy, zablokowania lub usunięcia, jeżeli nie są dłużej potrzebne.

Zmiany zasad ochrony prywatności. Niniejsze zasady ochrony prywatności mogą być od czasu do czasu modyfikowane. O zmianach będziemy informować na stronie internetowej, a także pocztą e-mail oraz zwykłą. Jeżeli w ciągu 14 dni od otrzymania takiego powiadomienia klient nie wyrazi sprzeciwu wobec wprowadzanych zmian, nowe zasady wejdą w życie. Podkreślamy znaczenie braku odpowiedzi w komunikacji z naszą firmą. Jeżeli nowe zasady zostaną zakwestionowane, pozostaje w mocy ich poprzednia wersja.
Postanowienia tego dokumentu będą rozstrzygane w oparciu o system prawny Holandii.

Bezpieczeństwo online

W przypadku tego dokumentu przez firmę Bose rozumie się podmiot Bose European Management Services BV z siedzibą pod adresem: Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holandii.

Firma Bose zdaje sobie sprawę, że bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych to dla klientów internetowych kwestie najwyższej wagi. Korzystamy z rozmaitych środków, aby utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa danych osobowych, w tym technologię szyfrowania na zabezpieczonych stronach internetowych podczas wysyłania takich danych. Kliknij tutaj, aby poznać szczegóły odnośnie podjętych przez nas środków zwiększających bezpieczeństwo w Internecie.

Nasz sklep internetowy pozwala ustalić preferencje odnośnie prywatności nazwiska, adresu pocztowego, e-mail oraz innych danych, udostępnionych przez klienta. Nie zapisujemy danych kart płatniczych na dłużej, niż to konieczne, czyli na czas przeprowadzania transakcji. Klient może poprosić o zapisanie tych danych na poczet przyszłych zakupów.

Szyfrowanie

Ten serwis internetowy pozwala realizować zamówienia wyłącznie z przeglądarek obsługujących technologię szyfrowania Secure Socket Layer (SSL), tworzącą zabezpieczone środowisko dla kluczy szyfrowania o długości do 128 bitów. Podczas zamówień internetowych dane osobowe, z informacjami o kartach płatniczych włącznie, są szyfrowane. Jeżeli chcą Państwo dokonać zakupu, ale wolą podać dane karty płatniczej naszemu przedstawicielowi, prosimy o telefon.

Zabezpieczenia cyfrowe

Dane osobowe w tym serwisie zostały zabezpieczone cyfrowo, dzięki technologii firmy GeoTrust. Ikona certyfikatu serwisu firmy GeoTrust pojawia się na wszystkich zabezpieczonych stronach. Aby wyświetlić certyfikat takiej strony, kliknij ikonę kłódki lub klucza w dolnym pasku okna przeglądarki. Na ekranie pojawi się ramka z danymi zabezpieczeń. Jeżeli korzystasz z przeglądarki Internet Explorer, zajrzyj do sekcji „Wystawiono dla:”, aby sprawdzić czy znajdujesz się na tej stronie. Sekcja „Wystawione przez:” pozwala sprawdzić organ wystawiający certyfikat. Jeśli używasz przeglądarki Netscape, kliknij „View” (Wyświetl), aby wyświetlić informacje na temat podmiotu i wydawcy.

Certyfikaty stron

Każda strona zabezpieczona w tym serwisie posiada certyfikat cyfrowy firmy GlobalSign. Wskazuje na to ikona „certyfikatu witryny” wyświetlana na wszystkich bezpiecznych stronach. Aby wyświetlić certyfikat takiej strony, kliknij ikonę kłódki lub klucza w dolnym pasku okna przeglądarki. Na ekranie pojawi się ramka z danymi zabezpieczeń. Jeżeli korzystasz z przeglądarki Internet Explorer, zajrzyj do sekcji „Wystawiono dla:”, aby sprawdzić czy znajdujesz się na tej stronie. Sekcja „Wystawione przez:” pozwala sprawdzić organ wystawiający certyfikat. Jeśli używasz przeglądarki Netscape, kliknij „View” (Wyświetl), aby wyświetlić informacje na temat podmiotu i wydawcy.

Łącza do innych witryn internetowych

Niektóre łącza w tej witrynie mogą prowadzić do innych witryn, które nie są prowadzone przez Bose. Obecność takich łączy jest podyktowana wyłącznie wygodą klienta i nie należy jej interpretować jako sponsoring lub prawo własności do materiałów znajdujących się na stronie docelowej. Regulaminy, zasady ochrony danych osobowych i poufności obowiązujące w tych witrynach internetowych oraz inne warunki korzystania z nich mogą być inne niż niniejszej witryny internetowej. Firma Bose nie bierze żadnej odpowiedzialności za treść, dokładność, ważność czy zgodność z prawem względem materiałów na takich stronach internetowych.

Bezpieczeństwo kart kredytowych

Certyfikaty strony

Każda oznaczona jako bezpieczna strona została zabezpieczona certyfikatem GlobalSign. Wskazuje na to ikona „certyfikatu strony” wyświetlana na wszystkich bezpiecznych stronach. Aby wyświetlić ten certyfikat, prosimy kliknąć obraz zamkniętej kłódki lub klucza na dolnym pasku okna przeglądarki. Wyświetlona zostanie wówczas mała ramka z informacjami na temat bezpieczeństwa strony. Użytkownicy przeglądarki Internet Explorer, mogą poszukać opcji „Issued to:” (Wydany dla), aby sprawdzić, czy to właściwa strona. W sekcji „Issued by:” (Wydany przez) można sprawdzić, kto wydał certyfikat. Użytkownicy przeglądarki Netscape, mogą kliknąć „View” (Wyświetl), aby wyświetlić informacje na temat podmiotu i wydawcy.

Bezpieczeństwo kart kredytowych

Podczas zamawiania online w sklepie Bose dane osobowe, w tym numer karty kredytowej, są szyfrowane.

Prywatność online

Bose zdaje sobie sprawę z tego, że prywatność i bezpieczeństwo mają podstawowe znaczenie dla klientów internetowych. Podejmujemy zatem różne działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, m.in. stosujemy standardowe technologie szyfrowania podczas przesyłania informacji na wszystkich naszych bezpiecznych stronach internetowych.

Ujawnianie danych osobowych

Ogólnie prosimy o podawanie danych potrzebnych do odpowiedniej obsługi klienta. Dane te służą do doskonalenia procesu zakupów, mogą być też jednak używane do opracowywania lepszych produktów i ulepszania usług w różnych obszarach takich jak realizacja zamówień i fakturowanie.

Dane klientów analizujemy również w postaci zagregowanej, tj. zbieramy te dane podczas tysięcy wizyt na naszej stronie internetowej i analizujemy je jako całość.

Dane te mogą być udostępniane innym podmiotom mającym dobrą reputację („osoby trzecie”) w celach badawczych, analitycznych i marketingowych. Zagregowane dane mogą zostać na przykład przesłane osobom trzecim w celach reklamowych lub w celu zbadania rynku i opracowania raportów demograficznych. Dodatkowo możemy udostępnić wspomnianym podmiotom dane osobowe lub informacje o zamówieniach przekazane przez użytkownika, aby mogły przesyłać użytkownikowi wiadomości na temat produktów i usług zgodnych z jego zainteresowaniami, hobby lub innymi aktywnościami. Ponadto możemy załączać do danych od użytkownika dodatkowe dane od osób trzecich w celach marketingowych i analitycznych.

W przypadku zakupów online Bose przetwarza płatność za pośrednictwem zewnętrznej firmy Ogone. Aby sfinalizować transakcję, użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie danych finansowych, imienia i nazwiska, adresu i innych istotnych informacji firmie Ogone oraz przechowywanie tych danych przez firmę Ogone.

Prosimy o informacje o preferowanym sposobie kontaktu. Aby zaktualizować preferowany sposób kontaktu, należy zatelefonować pod numer 22-853-0031 albo wysłać wiadomość pocztą e-mail lub tradycyjną do Bose sp. o.o.

Należy pamiętać, że możemy ujawnić określone informacje, jeśli będzie to wymagane przepisami prawa. Niniejsze zasady ochrony prywatności podlegają wyłącznie prawu polskiemu.

Polityka plików cookie

Firma Bose® rozumie Państwa obawy dotyczące prywatności i docenia korzyści z naszych wzajemnych relacji.
W przypadku tego dokumentu przez firmę Bose rozumie się podmiot Bose B.V. z siedzibą pod adresem: Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holandii.
Podobnie jak wiele innych firm, posługujemy się w naszej witrynie internetowej pewnymi technikami zbierania informacji, aby osobom, które odwiedzają tę witrynę, było wygodniej z niej korzystać.
Dzięki plikom cookie witryna internetowa Bose® może działać, a my lepiej się orientujemy, jakie informacje i reklamy są najbardziej przydatne dla odwiedzających.
W niniejszych zasadach dotyczących plików cookie wytłumaczone są następujące kwestie:

 • Co to są pliki cookie
 • Jakie informacje gromadzimy i dlaczego
 • Typ wykorzystywanych przez nas plików cookie
 • Czas przechowywania plików cookie na urządzeniu
 • Jak zarządzać plikami cookie
 • Co się stanie w przypadku odrzucenia wszystkich plików cookie
 • Zmiany zasad dotyczących plików cookie
 • Jak się z nami kontaktować

Co to są pliki cookie

Cookie to plik tekstowy zawierający informacje pobierane do komputera lub urządzenia przenośnego w trakcie odwiedzania witryny internetowej. Pliki cookie są przydatne, gdyż umożliwiają witrynom rozpoznanie urządzenia użytkownika. Pliki te są przy każdej kolejnej wizycie odsyłane na stronę, z której oryginalnie pochodzą, lub na inną stronę, która je rozpozna. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się w następującej witrynie: www.allaboutcookies.org.
Gdy w tych zasadach jest mowa o cookie, mamy na myśli wszystkie podobne obiekty, w tym pliki graficzne web beacon i pliki dziennika. Więcej informacji na temat tych innych narzędzi można znaleźć w naszym Glosariuszu.

Jakie informacje gromadzimy i dlaczego

Jednym z elementów niezbędnych do budowania zadowolenia wśród naszych klientów jest wykorzystywanie plików cookie do przetwarzania informacji dla lepszego zrozumienia oczekiwań w stosunku do naszej witryny.
Przykładowe informacje, jakie gromadzimy przy użyciu plików cookie, to:

 • ilu użytkowników odwiedza witrynę internetową Bose®, jak często witryna jest odwiedzana, ile stron jest odwiedzanych w witrynie, w jakiej kolejności są wyświetlane strony witryny i ile czasu trwają odwiedziny w witrynie;
 • witryna odwiedzona przed odwiedzeniem witryny Bose®;
 • czy są to pierwsze czy kolejne odwiedziny naszej witryny internetowej;
 • preferencje przeglądania użytkownika (wygląd, rozmiar, język etc.);
 • zakupy i zamówienia oraz
 • nazwa użytkownika, typ przeglądarki i adres IP, czyli dane pozwalające rozpoznać użytkownika podczas kolejnej wizyty.

Warto zaznaczyć, że posługując się plikami cookie nie gromadzimy danych pozwalających na identyfikację użytkownika, takich jak nazwisko, adres e-mail.

Pliki cookie pozwalają nam również:

 • wykorzystać informacje zgromadzone podczas wizyty użytkownika, aby kolejna była jeszcze bardziej satysfakcjonująca;
 • dostosować komunikaty reklamowe i marketingowe wyświetlane w tej witrynie przez nas lub inne podmioty. Może się to wiązać z identyfikacją interesujących Państwa obszarów strony, rekomendacją akcesoriów dla posiadanego systemu Bose® bądź sugestiami dotyczącymi rozbudowy systemu audio na inne pomieszczenia. Naszym celem jest przekazanie poszukiwanych przez Państwo informacji, w najkrótszym możliwym czasie i w jak najłatwiejszy sposób oraz
 • obserwowanie trendów wśród klientów: Zbieramy informacje z tysięcy odwiedzin klientów i analizujemy je jako całość. Tego typu badania skupiają się raczej na zidentyfikowaniu trendów wśród odwiedzających naszą witrynę niż na analizie informacji o indywidualnych klientach.

Typ wykorzystywanych przez nas plików cookie

Gdy korzystają Państwo z naszej witryny internetowej, na Państwa komputerze mogą zostać zapisane następujące kategorie plików cookie:

Pliki cookie właściciela strony
Te pliki cookie są wysyłane przez Bose®. Są one w większości przypadków niezbędne do poruszania się po naszej witrynie i korzystania z dostępnych na niej funkcji.

 • Niezbędne pliki cookie — Te pliki cookie są zapisywane przez firmę Bose® i umożliwiają poruszanie się po witrynie oraz korzystanie z pewnych potrzebnych funkcji, jak zapamiętywanie preferowanego języka lub składanie zamówień.
 • Analityczne pliki cookie — Te pliki cookie są zapisywane przez firmę Bose® w celu zbierania danych statystycznych (zbiorczych i anonimowych) o sposobie korzystania z witryny internetowej przez Państwa i innych odwiedzających. Informacje te umożliwiają Bose® poprawę funkcjonalności witryny.

Pliki cookie firm niezależnych
Oprócz wykorzystywania przez nas tych aplikacji, niektóre firmy zewnętrzne oraz firmy zależne mogą zostawiać i uzyskiwać dostęp do plików cookie na Państwa komputerze, także w połączeniu z plikami "web beacon".

 • Niezbędne pliki cookie — Te pliki cookie umożliwiają korzystanie z przydatnych usług i funkcji, np. udzielania pomocy technicznej poprzez czat.
 • Pliki cookie reklam kontekstowych — Te pliki cookie służą do zbierania pewnych informacji o tym, co i jak dany użytkownik ogląda w Internecie, a także jakie są jego preferencje dotyczące produktów i usług. Na podstawie tych informacji firma Bose® i współpracujące z nią serwisy reklamowe są w stanie wyświetlać adekwatne reklamy w najodpowiedniejszych miejscach w witrynach internetowych partnerów i firmy Bose®. Na przykład inne podmioty lub spółki powiązane mogą wyświetlać banery reklamowe Bose® w witrynie internetowej nienależącej firmy Bose®.

Czas przechowywania plików cookie na urządzeniu

Czas przechowywania plików cookie jest różny, generalnie tego typu pliki posiadają dwie kategorie: są tymczasowe lub stałe.

Tymczasowe pliki cookie
Na wszystkich bezpiecznych stronach korzystamy z plików cookie sesji (cookie tymczasowe), w których zapisany jest identyfikator sesji, umożliwiający bezproblemowe przeglądanie zawartości naszej witryny. Identyfikator sesji jest wykorzystywany również na potrzeby wewnętrznego raportowania. Nie pozwala on na Państwa personalną identyfikację i nie pozostawia po sobie na dysku twardym żadnych informacji, które można odczytać. Większość naszych plików cookie to pliki sesyjne, które wygasają, kiedy zostanie zamknięta przeglądarka internetowa.

Stałe pliki cookie
Nasze własne analityczne pliki cookie oraz cookie firm niezależnych są stałe, ponieważ pozwalają nam zrozumieć mechanizmy odwiedzania naszego serwisu w dłuższym okresie czasu. Pozwalają również na wykonywanie funkcji zgłoszonych przez klienta w ramach własnych ustawień lub zapisanych danych. Mogą być przechowywane na komputerze przez dobę, tydzień lub kilka lat, zależnie od tego, jaką funkcję pomagają wykonywać.

Jak zarządzać plikami cookie

Pliki cookie zostaną zapisane tylko w przypadku wyrażenia na to zgody przez użytkownika. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać z naszych witryn internetowych pewnych kategorii plików cookie, mogą Państwo nie wyrazić zgody na ich zapisywanie za pomocą opisanego poniżej narzędzia. Będziemy jednak musieli zapisać plik cookie, abyśmy mogli zapamiętać wybrane przez Państwa opcje i zastosować je, gdy następnym razem odwiedzą Państwo witrynę internetową za pomocą tej samej przeglądarki.
Obecnie nie jest technicznie możliwe przenoszenie ustawień do innych przeglądarek i na inne urządzenia (np. na komputer lub smartfon), więc muszą Państwo zmienić te ustawienia niezależnie w każdej używanej przez siebie przeglądarce i na każdym używanym przez siebie urządzeniu. Procedurę ustawień trzeba będzie powtórzyć za każdym razem, gdy będą Państwo odwiedzać naszą witrynę z poziomu nowej przeglądarki lub nowego urządzenia.

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są zapisywane przez firmę Bose® i umożliwiają poruszanie się po witrynie oraz korzystanie z pewnych potrzebnych funkcji, jak zapamiętywanie preferowanego języka lub składanie zamówień.

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie są zapisywane przez firmę Bose® i służą do zbierania informacji statystycznych (zbiorczych i anonimowych) dotyczących korzystania z witryny internetowej. Na podstawie tych informacji firma Bose® może lepiej przystosowywać witrynę internetową do potrzeb użytkowników.

Niezbędne pliki cookie innych firm

Te pliki cookie umożliwiają korzystanie z przydatnych usług i funkcji, np. udzielania pomocy technicznej poprzez czat, które są realizowane przez partnerów firmy Bose®.

Pliki cookie reklam kontekstowych

Te pliki cookie są zapisywane przez firmę Bose® lub współpracujące z nią agencje reklamowe i służą do zbierania pewnych informacji o tym, co i jak dany użytkownik ogląda w Internecie, a także jakie są jego preferencje dotyczące produktów i usług. Na podstawie tych informacji firma Bose® i jej partnerzy mogą wyświetlać stosowne reklamy w witrynie firmy Bose® oraz witrynach jej partnerów.

Oprócz tego mogą Państwo swobodnie zarządzać wszystkimi plikami cookie z poziomu swojej przeglądarki internetowej. W ustawieniach przeglądarki można włączyć opcję powiadamiania o otrzymaniu pliku cookie, co daje możliwość decydowania o jego zaakceptowaniu lub odrzuceniu. Nie ma możliwości, aby plik cookie odczytał jakiekolwiek informacje twardego dysku użytkownika, a plik taki można w dowolnym momencie usunąć.

Jeśli mają Państwo obawy związane z posiadaniem plików cookie na swoim komputerze, mogą Państwo zarządzać tymi plikami cookie, postępując w opisany poniżej sposób.

W przypadku przeglądarki Internet Explorer (IE) 9.0+:

Aby wyłączyć pliki cookie:

 • Rozwiń menu „Narzędzia” na pasku menu i kliknij opcję „Opcje internetowe”.
 • Kliknij zakładkę „Prywatność” u góry okna.
 • Przestaw suwak na wymagany „Poziom prywatności”.

Aby usunąć istniejące pliki cookie:

 • Rozwiń menu „Narzędzia” na pasku menu i kliknij opcję „Opcje internetowe”.
 • Kliknij zakładkę „Ogólne”, a następnie kliknij przycisk „Usuń” w sekcji „Historia przeglądania”.

W przypadku przeglądarki Firefox 2.0+ / 3.0+ / 4.0+:

Aby wyłączyć pliki cookie:

 • Rozwiń menu „Narzędzia” na pasku menu.
 • Kliknij opcję „Opcje”.
 • Kliknij zakładkę „Prywatność”.
 • Usuń zaznaczenie pola wyboru „Akceptuj ciasteczka”.

Aby usunąć istniejące pliki cookie:

 • Rozwiń menu „Narzędzia” na pasku menu.
 • Kliknij opcję „Opcje”.
 • Kliknij zakładkę „Prywatność”.
 • Kliknij przycisk „Wyczyść teraz”.
 • Zaznacz pole wyboru „Ciasteczka”.
 • Kliknij przycisk „Wyczyść prywatne dane teraz”

W przypadku przeglądarki Google Chrome

Aby wyłączyć pliki cookie:

 • Rozwiń menu „Narzędzia”.
 • Kliknij opcję „Opcje”.
 • Kliknij przycisk „Pod maską”.
 • Powinna być wybrana opcja „Ustawienia plików cookie”. Gdy wszystko będzie gotowe, zaznacz pole wyboru „Blokuj wszystkie pliki cookie”.

Aby usunąć istniejące pliki cookie:

 • Rozwiń menu „Narzędzia”.
 • Kliknij opcję „Opcje”.
 • Kliknij przycisk „Pod maską”.
 • Kliknij przycisk „Pokaż pliki cookie” w sekcji „Prywatność”.
 • Pojawi się okno „Pliki cookie”. W tym miejscu zostaną wyświetlone wszystkie pliki cookie używane przez przeglądarkę Google Chrome.
 • Kliknij przycisk „Usuń wszystko”, aby zlikwidować wszystkie ślady po plikach cookie.
 • Jeśli chcesz usunąć tylko konkretny plik cookie, zaznacz go i kliknij przycisk „Usuń”.

Jeśli korzystają Państwo z innej przeglądarki niż wymienione powyżej, odpowiednie instrukcje mogą Państwo znaleźć w jej dokumentacji lub pomocy na stronach internetowych.

Co się dzieje, jeśli odrzucają Państwo wszystkie pliki cookie?

Nadal mogą Państwo korzystać z niektórych części naszych witryn internetowych. Jednak niektóre przydatne funkcje nie działają, jeśli pliki cookie są wyłączone.
Nie można np. korzystać z pomocy technicznej poprzez czat ani dokonywać zakupów. Ponadto nie można posługiwać się wyszukiwarką sklepów oraz udostępniać stron w portalu społecznościowym.

Zmiany zasad

Niniejsze zasady ochrony prywatności mogą być od czasu do czasu modyfikowane. Wszystkie zmiany zostaną opublikowane na naszej stronie. Zasady te obejmują wyłącznie działania prowadzone przez firmę Bose® i dotyczą informacji przesyłanych online oraz innymi kanałami. Zasady te są zamieszczone tutaj dla Państwa wygody i nie stanowią żadnego wiążącego zobowiązania. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Jak się z nami kontaktować?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub zastrzeżenia związane z posługiwaniem się przez nas plikami cookie lub chcą Państwo skorzystać ze swojego prawa dostępu do informacji o sobie albo sprostować posiadane przez nas informacje, prosimy się z nami skontaktować. Więcej informacji na tematy przetwarzania Państwa danych oraz danych przesyłanych przez naszą stronę można znaleźć w naszych Zasadach ochrony prywatności.

GLOSARIUSZ

Pliki cookie to pliki tekstowe zawierające niewielką ilość informacji, które są pobierane do komputera lub urządzenia przenośnego w trakcie odwiedzania witryny internetowej. Pliki te są przy każdej kolejnej wizycie odsyłane na stronę, z której oryginalnie pochodzą, lub na inną stronę, która je rozpozna.

Informacje dziennika to pliki serwera (zawierające nazwę domeny, adres IP, kod odpowiedzi http, witrynę, z której nastąpiło wejście na naszą witrynę/lub datę i czas trwania wizyty) tworzone automatycznie w momencie odwiedzin użytkownika sieci na stronie.

Niektóre strony w naszej witrynie internetowej mogą zawierać pliki graficzne web beacon (zwane też tagami internetowymi, tagami pikselowymi lub przezroczystymi plikami GIF). Web beacon to elektroniczny plik obrazu składający się zazwyczaj z jednego piksela. Taki znacznik można umieścić na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail, aby móc przesłać dane, w tym osobowe, adres IP komputera, który pobrał stronę, na której znajduje się taki znacznik, dane adresu takiej strony godzinę wyświetlenia, typ przeglądarki oraz dane z plików cookie wysłane przez firmę zewnętrzną.

Informacje, jakie do nas przesyłasz

Informacje rozliczeniowe i wysyłkowe

Obejmują imię i nazwisko, adres, numery telefonów, adres e-mail i numer karty kredytowej, numer weryfikacyjny i datę wygaśnięcia ważności, a także dane transakcyjne.

Rejestracja produktu online

Dotyczy produktów, które mogą lub muszą zostać zarejestrowane online. Przesyłane informacje obejmują imię i nazwisko właściciela, adres pocztowy oraz e-mail, numery telefonów oraz odpowiedzi na pytania z ankiety. Możemy również poprosić o przesłanie informacji na temat zakupionego produktu, w tym jego typu i daty zakupu.

Gromadzone przez nas informacje

W przypadku tego dokumentu przez firmę Bose rozumie się podmiot Bose B.V. z siedzibą pod adresem: Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holandii.

Informacje wysyłane podczas zakupów internetowych i innych tego typu działań

Nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail, za zgodą klienta również dane karty płatniczej na poczet przyszłych zakupów: nr karty kredytowej, data ważności, nr weryfikacji, dane o zakupionym produkcie, w tym data zakupu, typ produktu oraz informacje o transakcji (rozliczenie i dostawa).

Dane dotyczące płatności będą przetwarzane przez firmę zewnętrzną Ogone, zgodnie z poniższym opisem.

Podanie tych informacji jest obowiązkowe, większość z nich jest niezbędna do wykonania przez nas danej usługi. Podczas zbierania takich danych udostępniamy klientowi informacje o tym, które z nich są obowiązkowe, a które dodatkowe.

Jeżeli klient weźmie udział w jednej z naszych ankiet, możemy również gromadzić informacje o jego zainteresowaniach lub hobby.

Informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie

Aby wprowadzać poprawki w naszym serwisie, możemy gromadzić dane techniczne i demograficzne na temat użytkowników, aby zrozumieć, w jaki sposób korzystają z naszej strony. Możemy np. prowadzić badania, aby ustalić, jakie sekcje witryny są najczęściej odwiedzane.

Korzystamy z plików cookie w danej sesji, aby mieć informację o adresie IP, stronach odwiedzonych przed naszym serwisem, typie przeglądarki, częstotliwości odwiedzin, stronach odwiedzanych w ramach serwisu, miejscach, do których prowadzą łącza oraz łącznym czasie spędzonym na naszej stronie. Stałe pliki cookie zawierają dane o odwiedzinach serwisu i zakupach (preferencjach co do usług i produktów), pozwalają również prześledzić drogę użytkownika od programów polecających do naszej strony.

Korzystamy z plików cookie (naszych lub partnerów handlowych), aby gromadzić informacje o nawykach przeglądania oraz preferencjach odnośnie produktów i usług.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak korzystamy z plików cookie oraz jak można nimi zarządzać.

W jaki sposób wykorzystujemy informacje?

W przypadku tego dokumentu przez firmę Bose rozumie się podmiot Bose B.V. z siedzibą pod adresem: Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holandii.

Realizacja zamówień internetowych

Jeżeli wybiorą Państwo zakup drogą internetową, realizacją płatności zajmie się zewnętrzna firma Ingenico. Finalizując transakcję internetową zgadzają się Państwo na przeniesienie i przechowywanie danych finansowych, tj. karty płatniczej, nazwiska, adresu itp. w firmie Ingenico. Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych w firmie Ingenico, należy przeczytać jej zasady ochrony prywatności, dostępne pod adresem: http://payment-services.ingenico.com/int/en/cookie-policy.

Dane osobowe podawane podczas kupowania produktu mogą również zostać wykorzystane przez firmę Bose, aby sprawdzić, czy nie doszło do próby oszustwa.

Odpowiedzi na pytania internetowe

Podane przez Państwa dane pozwalają nam udzielić wyczerpujących odpowiedzi na Państwa pytania. Informacje te mogą być udostępniane firmom zewnętrznym w celu ich przetwarzania, do analiz i badań, w imieniu firmy Bose.

Dostarczanie informacji o nowych produktach i promocjach firmy Bose

Dostarczamy informacje o naszych produktach i promocjach, dostosowanych do zainteresowań i preferencji, o ile klienci sobie tego zażyczą.

Nasi klienci otrzymają takie informacje pocztą e-mail, w wiadomości SMS, przez telefon lub pocztą zwykłą, o ile wyrazili zgodę na otrzymywanie takich danych wybranymi kanałami.

Na przykład jeżeli klient złoży zamówienie na naszej stronie, otrzyma wiadomość e-mail z powiadomieniem. W większości przypadków, za uprzednią zgodą, otrzyma również osobną wiadomość z danymi marketingowymi oraz monitorowania, co pozwoli ustalić preferencje i dostosować wysyłane materiały reklamowe. W takich wiadomościach e-mail zawsze znajduje się łącze, które umożliwia wypisanie się z naszej listy wysyłkowej.

Usprawnianie pracy serwisu internetowego

Istotnym elementem w utrzymywaniu dobrych i trwałych relacji z klientami jest wykorzystywanie podawanych przez nich informacji do usprawniania pracy naszej strony internetowej. Aby móc wprowadzać poprawki w naszym serwisie, możemy gromadzić zbiorcze (anonimowe) dane techniczne na temat użytkowników, np. o sposobie w jaki korzystają z naszej strony. Na przykład możemy przeprowadzać analizy, aby ustalić, które części naszego serwisu są odwiedzane najczęściej.

Obserwowanie tendencji rynkowych: Tysiące odwiedzin naszych klientów pozwalają nam kompilować dane i analizować je całościowo. W ten sposób skupiamy się na ustalaniu prognoz wśród naszych klientów, nie analizujemy danych poszczególnych osób.

Własne ustawienia strony internetowej: Możemy skorzystać z danych na temat odwiedzin klienta, aby dopasować kolejną wizytę w naszym serwisie do jego preferencji w kwestii produktów. Może to dotyczyć np. zalecania akcesoriów dla systemu firmy Bose lub udzielenia informacji odnośnie rozbudowy systemu audio w innych pokojach. Chcemy, aby jak najszybciej i najłatwiej otrzymywali Państwo interesujące ich informacje. Dlatego korzystamy z plików cookie wraz ze znacznikami stron. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z plików cookie i zarządzaniu nimi przez firmę Bose.

Ankiety na stronach internetowych: Korzystamy z opinii naszych klientów do usprawniania jakości naszego serwisu. Nie gromadzimy danych osobowych, o ile klient nie wyrazi na to zgody. Firma Bose może udostępniać takie dane zewnętrznym podmiotom badawczym, które pomagają kompilować i analizować wyniki analiz w jej imieniu.

Udostępnianie danych klientów starannie wybranym firmom zewnętrznym

Dane osobowe klienta mogą zostać udostępnione innej firmie o dużej reputacji (dalej jako „firma zewnętrzna” lub „osoby trzecie”), zajmującej się analizą zamówień, realizacją płatności lub marketingiem w imieniu firmy Bose. Na przykład dane w formie zbiorczej mogą być wysyłane do firm zewnętrznych, wykonujących badania w imieniu firmy Bose lub wysyłających informacje o jej produktach i usługach – o ile klient wyrazi na to zgodę.

Za uprzednią zgodą klienta firma Bose może również udostępnić jego dane osobowe (nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail, informacje o preferencjach) starannie wybranym firmom zewnętrznym, które będą wysyłać reklamy produktów dopasowane do zainteresowań. Klienci otrzymują odpowiednie informacje o naszych partnerach handlowych w momencie pobierania danych osobowych.

Na potrzeby analityczne i marketingowe możemy dołączać do informacji na Państwa temat dodatkowe dane pochodzące od innych podmiotów.

Niektóre firmy zewnętrzne i firmy pokrewne mogą zapisywać i mieć dostęp do plików cookie na komputerze klienta, w imieniu firmy Bose. Mogą również korzystać ze znaczników stron, aby przeprowadzać analizę i badania marketingowe. Tego typu informacje pozwolą firmie Bose i naszym partnerom na wyświetlanie odpowiednio dopasowanych reklam na naszych stronach internetowych, o ile klient wyrazi na to zgodę. Na przykład firmy zewnętrzne lub pokrewne mogą wyświetlać banery reklamowe firmy Bose na stronach, które do niej nie należą. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z plików cookie oraz znaczników stron internetowych przez firmy zewnętrzne.

Łącza do stron firm zewnętrznych

Serwis firmy Bose zawiera łącza do stron internetowych firm zewnętrznych lub materiałów powszechnie dostępnych w Internecie. Firma Bose nie ma nad nimi kontroli i nie odpowiada za informacje tam umieszczane. Zachęcamy do uważnego przeczytania zasad ochrony prywatności na takich stronach.

Jeżeli klient odwiedza nasz serwis za pośrednictwem innej strony, może ona monitorować takie odwiedziny. W przypadku wątpliwości należy zapoznać się z zasadami ochrony prywatności serwisu lub odwiedzać naszą stronę bezpośrednio.

Firmy zewnętrzne

Linki do innych podmiotów

Strona internetowa Bose® zawiera linki do stron internetowych innych podmiotów oraz materiałów powszechnie dostępnych w Internecie. Bose nie kontroluje tych stron i nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w nich informacje. Zalecamy zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych tych stron.

Jeśli odwiedzają Państwo naszą stronę internetową za pośrednictwem strony innego sklepu, tamta strona może monitorować Państwa wizytę. Sugerujemy zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych tamtej strony lub wejście bezpośrednio do tej strony internetowej, jeśli cokolwiek budzi Państwa zastrzeżenia.

Korzystanie z plików cookie przez inne podmioty oraz pikselowe pliki beacon

Możemy także posługiwać się techniką znaną jako „web beacon”. Web beacon to elektroniczny plik, który zwykle składa się z jednopikselowego obrazu. Może on być umieszczony na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail i przesyłać pewne informacje związane z Państwa wizytą na naszej stronie. Pliki graficzne web beacon mogą nam służyć do następujących celów, w połączeniu z plikami cookie:

 • Monitorowanie i analizowanie skuteczności reklam
 • Weryfikowanie zakupów dokonanych w witrynie Bose.pl
 • Zliczanie i rozpoznawanie osób odwiedzających witrynę
 • Personalizowanie sposobu działania witryny

Oprócz tego, że my korzystamy z naszych plików cookie, pewne inne podmioty i spółki powiązane mogą zapisywać pliki cookie na Państwa komputerze oraz odczytywać je w połączeniu z plikami graficznymi web beacon. Na przykład inne podmioty lub spółki powiązane mogą wyświetlać banery reklamowe Bose na stronie internetowej nienależącej firmy Bose albo realizować działania związane z audytem, badaniami lub sprawozdawczością. W szczególności zewnętrzny usługodawca może zbierać informacje potrzebne do profilowania pewnych reklam Bose. Kliknij tutaj, aby zarządzać swoimi plikami cookie.

Transakcje

Transakcje te obejmują transakcje związane z telefonami, pocztą, występami lub prezentacjami w sklepie Bose®.

Dane zbierane przez Bose

Dane rozliczeniowe i wysyłkowe, w tym imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numery
telefonów, numer i data wygaśnięcia ważności karty kredytowej, a także dane transakcyjne.

Korzystanie przez Bose z zebranych danych

Przechowujemy wszystkie dane zebrane w chwili zawierania transakcji. Używamy tych danych do celów marketingowych, badań rynku i tworzenia raportów.

Informowanie Bose o swoich preferencjach

Podczas zakupu można określić swoje preferencje dotyczące prywatności imienia i nazwiska, adresu pocztowego oraz e-mail, a także dowolnych innych danych przekazywanych do Bose. Ponadto można zatelefonować do Bose po dokonaniu zakupu i poprosić o niewykorzystywanie tych danych.

Prywatność offline

Bose zbiera dane również poza swoją stroną internetową. Podobnie jak w przypadku informacji zbieranych przez Internet, informacje te służą nam do doskonalenia naszych produktów i umacniania relacji z klientami.

W przypadku tego dokumentu przez firmę Bose rozumie się podmiot Bose B.V. z siedzibą pod adresem: Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holandii.

W tej sekcji opisano nasze praktyki dotyczące następujących kwestii:

 • Bilety do teatru muzycznego Bose
 • Karty rejestracji produktów
 • Formularze udziału w konkursach
 • Telefon, poczta zwykła, transakcje w sklepach Bose
 • Imprezy muzyczne lub pokazy firmy Bose

Bilety, karty i formularze

W przypadku tego dokumentu przez firmę Bose rozumie się podmiot Bose B.V. z siedzibą pod adresem: Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holandii.

Są to:

 • Bilety do teatru muzycznego Bose
 • Karty rejestracyjne i gwarancyjne produktów
 • Formularze udziału w konkursach

Wysyłane informacje

Nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu, odpowiedzi na kilka pytań (hobby, zainteresowania). W kartach rejestracyjnych wprowadzane są również informacje o zakupionym produkcie, w tym jego typie i dacie zakupu.

W jaki sposób korzystamy z nadesłanych informacji

Ogólnie rzecz biorąc, dane osobowe wykorzystujemy w następującym celu:

 • Do realizacji zamówień, odpowiadania na pytania w kwestii produktów i usług firmy Bose, dostarczania aktualnych informacji na temat produktów i usług w danym regionie, np. realizacji zamówienia czy rozliczenia.
 • Do przeprowadzania zbiorczych badań rynku i poprawy jakości produktów czy też usług (bez udziału danych pozwalających na bezpośrednią identyfikację). Takie badania mogą być przeprowadzane z udziałem partnerów zewnętrznych, przetwarzających dane klientów w imieniu firmy Bose.
 • Analiza danych osobowych, w tym osobistych preferencji, hobby czy zainteresowań pozwala wysyłać informacje marketingowe dostosowane do klienta, opisujące produkty, usługi oraz promocje firmy Bose lub jej wybranych partnerów handlowych.

Nasi klienci otrzymają taką informację pocztą e-mail, w wiadomości SMS, przez telefon lub pocztą zwykłą, o ile wyrazili zgodę na otrzymywanie takich danych wybranymi kanałami, od firmy Bose lub jej partnerów handlowych. Klienci otrzymują odpowiednie informacje o naszych partnerach handlowych w momencie pobierania danych osobowych.

Firma Bose może uwzględniać dodatkowe dane od osób trzecich wraz z danymi osobowymi klienta, aby przeprowadzać analizy rynku lub korzystać z tych danych w celach marketingowych.

 • Do tworzenia statystyk użytkowania naszego serwisu internetowego, na cele marketingowe oraz do analizy, tak aby usprawnić działanie naszej strony i poszerzyć ofertę.
 • Do wysyłania danych osobowych innym firmom, w celu opisanym poniżej.

Szczegółowy opis gromadzonych informacji oraz sposobów kontroli ich wykorzystywania przez klientów znajduje się w zasadach ochrony prywatności w Internecie lub poza nim. Lista tematów znajduje się w lewej części tej strony.

W jaki sposób podawać dane o swoich preferencjach

W momencie podawania danych osobowych (np. podczas zakupu produktów) klient może określić swoje preferencje marketingowe (poczta zwykła, adres e-mail, nr telefonu). Zaznaczenie pól wyboru w formularzu internetowym lub zwykłym pozwala wyrazić lub cofnąć zgodę na otrzymywanie aktualizacji odnośnie produktów i usług firmy Bose lub jej partnerów handlowych. Jeżeli firma Bose wykorzystała dane osobowe klienta otrzymane od innej firmy, której to klient udzielił takich informacji, istnieje możliwość podjęcia dalszej decyzji o ich wykorzystywaniu w momencie kontaktu z firmą Bose. W dowolnym momencie klient może skontaktować się z firmą Bose i cofnąć zgodę na wykorzystywanie swoich danych do bezpośrednich celów marketingowych.

Można się z nami skontaktować telefonicznie: (48) 22-853-0031, pocztą e-mail: (info_pl@bose.com) lub zwykłą: Bose Sp. z .o.o., Ul. Wołoska 12, lok. A0115 02-675, Warszawa. W ten sposób klient może zmienić swoje preferencje co do kanałów łączności lub skorzystać z prawa dostępu do swoich danych, a także ich poprawy, zablokowania lub usunięcia, jeżeli nie są dłużej potrzebne.

Transakcje

W przypadku tego dokumentu przez firmę Bose rozumie się podmiot Bose European Management Services BV z siedzibą pod adresem: Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holandii.

Telefon, poczta zwykła, pokazy muzyczne w sklepach Bose lub transakcje podczas imprez organizowanych przez firmę

Gromadzone informacje

Dane rozliczeniowe i do wysyłki, w tym nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu i karty płatniczej, nr weryfikacji, data ważności karty oraz dane transakcji.

W jaki sposób korzystamy z nadesłanych informacji

Ogólnie rzecz biorąc, dane osobowe wykorzystujemy w następującym celu:

 • Do realizacji zamówień, odpowiadania na pytania w kwestii produktów i usług firmy Bose, dostarczania aktualnych informacji na temat produktów i usług w danym regionie, np. realizacji zamówienia czy rozliczenia.
 • Do przeprowadzania zbiorczych badań rynku i poprawy jakości produktów czy też usług (bez udziału danych pozwalających na bezpośrednią identyfikację). Takie badania mogą być przeprowadzane z udziałem partnerów zewnętrznych, przetwarzających dane klientów w imieniu firmy Bose.
 • Analiza danych osobowych, w tym osobistych preferencji, hobby czy zainteresowań pozwala wysyłać informacje marketingowe dostosowane do klienta, opisujące produkty, usługi oraz promocje firmy Bose lub jej wybranych partnerów handlowych.

Nasi klienci otrzymają taką informację pocztą e-mail, w wiadomości SMS, przez telefon lub pocztą zwykłą, o ile wyrazili zgodę na otrzymywanie takich danych wybranymi kanałami, od firmy Bose lub jej partnerów handlowych. Klienci otrzymują odpowiednie informacje o naszych partnerach handlowych w momencie pobierania danych osobowych.

Firma Bose może uwzględniać dodatkowe dane od osób trzecich wraz z danymi osobowymi klienta, aby przeprowadzać analizy rynku lub korzystać z tych danych w celach marketingowych.

 • Do tworzenia statystyk użytkowania naszego serwisu internetowego, na cele marketingowe oraz do analizy, tak aby usprawnić działanie naszej strony i poszerzyć ofertę.
 • Do wysyłania danych osobowych innym firmom, w celu opisanym poniżej.

Szczegółowy opis gromadzonych informacji oraz sposobów kontroli ich wykorzystywania przez klientów znajduje się w zasadach ochrony prywatności w Internecie lub poza nim. Lista tematów znajduje się w lewej części tej strony.

W jaki sposób podawać dane o swoich preferencjach

W momencie podawania danych osobowych (np. podczas zakupu produktów) klient może określić swoje preferencje marketingowe (poczta zwykła, adres e-mail, nr telefonu). Zaznaczenie pól wyboru w formularzu internetowym lub zwykłym pozwala wyrazić lub cofnąć zgodę na otrzymywanie aktualizacji odnośnie produktów i usług firmy Bose lub jej partnerów handlowych. Jeżeli firma Bose wykorzystała dane osobowe klienta otrzymane od innej firmy, której to klient udzielił takich informacji, istnieje możliwość podjęcia dalszej decyzji o ich wykorzystywaniu w momencie kontaktu z firmą Bose. W dowolnym momencie klient może skontaktować się z firmą Bose i cofnąć zgodę na wykorzystywanie swoich danych do bezpośrednich celów marketingowych.

Można się z nami skontaktować telefonicznie: (48) 22-853-0031, pocztą e-mail: (info_pl@bose.com) lub zwykłą: Bose Sp. z .o.o., Ul. Wołoska 12, lok. A0115 02-675, Warszawa. W ten sposób klient może zmienić swoje preferencje co do kanałów łączności lub skorzystać z prawa dostępu do swoich danych, a także ich poprawy, zablokowania lub usunięcia, jeżeli nie są dłużej potrzebne.

Nasze zobowiązanie wobec klientów

Każdy kolejny produkt to dla firmy Bose powód do dumy. Naszym celem jest zapewnienie najwyższej jakości dźwięku w danym segmencie cenowym. Dążymy do odtwarzania muzyki w kształcie zbliżonym do oryginalnego wykonania, unikając popisywania się podbitym basem czy wysokimi częstotliwościami.

Nasza reputacja zależy od przestrzegania własnych zasad dotyczących badań, projektowania i produkcji. Używamy tylko części o najwyższej jakości oraz korzystamy z najnowszych technik montażu i kontroli jakości, aby mieć pewność, że nasze produkty będą niezawodne i trwałe.

Finansujemy badania pozwalające opracowywać nowe technologie, które przyczyniają się do poprawy jakości dźwięku. Gdy klient kupuje produkt firmy Bose, zachęcamy go do porównań z produktami konkurencji pod względem precyzji odtwarzania muzyki. W ten sposób pomagamy klientom docenić wartość wybranych przez nich produktów.

Gwarancja na produkt

Zasady ograniczonej gwarancji firmy Bose®
Postanowienia dotyczące produktów zakupionych w Europie.

Bose Sp. z .o.o.
Ul. Wołoska 12, lok. A0115
02-675 Warszawa

Zakres gwarancji

Wszystkie wady materiałowe i wykonania części. Niniejsza ograniczona gwarancja na produkty BOSE® obejmuje funkcjonalność głośników lub systemów używanych zgodnie z ich przeznaczeniem przedstawionym w instrukcji obsługi oraz nie obejmuje nieprawidłowego działania wynikającego z nieprawidłowego lub nierozsądnego użytkowania albo nieodpowiedniej konserwacji, wypadku, nadmiernej wilgotności, nieodpowiedniego zapakowania, wyładowań atmosferycznych, przepięć elektrycznych albo nieautoryzowanych modyfikacji lub zmian produktu wykonywanych bez nadzoru personelu firmy Bose. Głośniki i systemy Bose® nie są przystosowane do użytku w każdym środowisku, dlatego należy przeczytać zalecenia zamieszczone w instrukcji obsługi.

Okres obowiązywania gwarancji

Ograniczona gwarancja firmy BOSE® obowiązuje przez dwa lata od daty zakupu produktów elektronicznych systemów zintegrowanych i kina domowego, a także głośników z zasilaczem oraz pięć lat na głośniki bez własnego źródła zasilania (wzmacniane). Systemy rozrywki VideoWave® i głośniki zewnętrzne 131® są objęte trzyletnią ograniczoną gwarancją. Głośniki do rozbudowy z zasilaczem są dostarczane z dwuletnią ograniczoną gwarancją na elektronikę i pięcioletnią na głośniki. Na zestawy słuchawek lotniczych udzielana jest 5-letnia ograniczona gwarancja. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi. Informacje o ograniczonej gwarancji na produkty profesjonalne zawiera instrukcja obsługi.

 • Rozszerzone gwarancje ustawowe (jeśli ma to zastosowanie):
  Okres obowiązywania gwarancji na produkty zakupione w Unii Europejskiej, Szwajcarii i Norwegii wynosi co najmniej dwa lata. W krajach, w których minimalne okresy gwarancji są określone ustawowo, obowiązuje ten, który jest dłuższy — ustawowy lub wymieniony powyżej.

Obowiązki firmy Bose

Firma Bose nieodpłatnie naprawi lub wymieni wszelkie wadliwe części w stosownym czasie.

Jak skorzystać z usług gwarancyjnych

Użytkownik może wysłać produkt z dowodem zakupu wystawionym przez autoryzowanego sprzedawcę do punktu serwisowego firmy Bose lub bezpośrednio do firmy Bose.

Należy uwzględnić następujące zalecenia:

Jeśli produkt został zakupiony bezpośrednio od firmy Bose, należy kontaktować się z nami. Jeśli kupiono go od autoryzowanego sprzedawcy, najpierw należy skontaktować się ze sklepem, w którym zawarto transakcję.

Jeśli próba rozwiązania problemu nie powiedzie się, Bose lub autoryzowany sprzedawca zorganizują transport do firmy Bose i przekażą użytkownikowi numer referencyjny zwrotu. Ten numer referencyjny należy umieścić w widocznym miejscu na zewnętrznej części opakowania, a także odnotować we włożonych do niego dokumentach.

Jeśli to użytkownik pakuje produkt do wysyłki, musi użyć mocnego, kartonowego pudła i odpowiedniej ilości materiałów pakunkowych. Sugerujemy użycie co najmniej 5 cm wypełnienia, które musi otaczać cały produkt ważący mniej niż 5 kg oraz 10 cm — w przypadku produktów o wadze większej niż 5 kg.

Staramy się naprawić wszystkie produkty w ciągu dwóch tygodni, zależnie od dostępności części. Nigdy nie obciążamy użytkownika kosztami naprawy pogwarancyjnej bez wcześniejszego poinformowania go o konieczności zapłaty za usługę.

Produkt wraz z dowodem zakupu wystawionym przez autoryzowanego sprzedawcę można zwrócić do punktu serwisowego firmy Bose lub bezpośrednio do firmy Bose.

Inne prawa

NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA DAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA ZALEŻNE OD OKREŚLONYCH WARUNKÓW. UŻYTKOWNIK MOŻE RÓWNIEŻ MIEĆ INNE PRAWA MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO NABYTEGO PRODUKTU. RÓŻNIĄ SIĘ ONE ZALEŻNIE OD STANU/REGIONU LUB KRAJU. W NIEKTÓRYCH MIEJSCACH WYŁĄCZANIE, OGRANICZANIE LUB MODYFIKOWANIE PEWNYCH DOMNIEMANYCH PRAW LUB ICH SKUTKÓW JEST NIEDOZWOLONE. W TAKICH OKOLICZNOŚCIACH NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA OBOWIĄZUJE TYLKO W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. INNE PRZEPISY UPRAWNIAJĄ UŻYTKOWNIKA DO ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ USTAWOWYCH WOBEC SPRZEDAWCY.

Przepisy obowiązujące w danym stanie/regionie lub kraju mogą uprawniać do zgłaszania roszczeń prawnych wobec sprzedawcy lub producenta tego produktu. Niniejsza ograniczona gwarancja nie wpływa te prawa.

Zadośćuczynienie

Postanowienia niniejszej ograniczonej gwarancji zastępują wszelkie inne gwarancje lub warunki, z wyjątkiem określonych przez prawo. Niniejsza ograniczona gwarancja nie wpływa na żadne ustawowe prawa użytkownika i nie wyklucza żadnego zadośćuczynienia należnego zgodnie zobowiązującym prawem.

Ta ograniczona gwarancja jest w pełni przenoszalna, o ile aktualny właściciel dysponuje oryginalnym dowodem zakupu wystawionym przez autoryzowanego sprzedawcę Bose.

W krajach, w których ograniczenia odpowiedzialności nie są wykluczone ustawowo, maksymalna odpowiedzialność firmy Bose nie przekroczy rzeczywistej, zapłaconej ceny produktu. W krajach, w których ograniczenia odpowiedzialności są wykluczone ustawowo, firma Bose będzie ponosić odpowiedzialność maksymalnie za szkody bezpośrednie lub uszkodzenia ciała i/lub szkody na mieniu i osobach wynikające z zaniedbania firmy Bose.

Jeśli nie zabrania tego obowiązujące prawo, firma Bose nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie. Przepisy obowiązujące w pewnych miejscach nie zezwalają na wykluczenie lub ograniczenie rekompensaty, odpowiedzialności za szkody szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie ani na ograniczenie odpowiedzialności do określonej kwoty, dlatego powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą nie mieć zastosowania w przypadku niektórych użytkowników.

Niniejsza ograniczona gwarancja jest nieważna, jeżeli etykieta z numerem seryjnym została usunięta lub zniszczona.

Prywatność

Użytkownik nie jest zobowiązany prawnie do podawania swoich danych osobowych. Niemniej, takie informacje pozwalają nam utrzymywać rekordy dotyczące produktów audio BOSE® zakupionych przez użytkownika i lepiej poznawać naszych klientów. Zgromadzone informacje będę używane przez Bose do celów marketingowych oraz, gdy jest to dozwolone, do kontaktowania się z klientem w sprawie zakupionych produktów albo produktów firmy Bose lub innych firm, które mogą go zainteresować. Informacje przekazywane przez klienta mogą być przetwarzane w innym kraju.

Gwarancja jakości Bose

Wypróbuj produkt Bose bez ryzyka. Jesteśmy pewni, że Ci się spodoba, dlatego będziesz mieć 30 dni na decyzję. Jeżeli z jakiegoś powodu produkt Bose Ci nie odpowiada, możesz go zwrócić w okresie próbnym, otrzymując pełen zwrot kosztów. Tak właśnie wygląda gwarancja jakości firmy Bose.

Warunki korzystania z witryny

Odwiedzają Państwo polską stronę internetową („Strona internetowa”) firmy Bose sp. z o.o. („Bose”). Kontrolę nad niniejszą Stroną internetową sprawuje firma Bose, która jest jej właścicielem, oraz podwykonawcy firmy Bose. Z przyjemnością udostępniamy Państwu zawartość Strony internetowej („Zawartość”) jako źródło informacji i kanał dokonywania zakupów. Korzystanie ze Strony podlega przedstawionym poniżej warunkom („Ogólne Warunki Korzystania ze Strony”), które należy uważnie przeczytać. Uzyskując dostęp do Strony Bose i korzystając z niej, użytkownik wyraża wyraźną zgodę na przestrzeganie Ogólnych Warunków Korzystania ze Strony oraz wszystkich stosownych przepisów i regulacji prawnych dotyczących używania Strony. Jeśli nie akceptują Państwo Regulaminu strony, nie mogą Państwo wchodzić na Stronę internetową ani z niej korzystać.

Upoważnienie do korzystania

Niniejszym spółka Bose upoważnia użytkownika do wyświetlania, kopiowania, odtwarzania i uzyskiwania dostępu do dowolnej Zawartości opublikowanej przez Bose na Stronie w ramach osobistego, niekomercyjnego użytku, którego celem jest rozważenie zakupu produktów Bose®, o ile użytkownik wyrazi zgodę na przestrzeganie niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania ze Strony.

Zobowiązują się Państwo nie reprodukować, prezentować, publikować, retransmitować ani w inny sposób rozprowadzać Zawartości Strony internetowej ani jakiejkolwiek jej części do jakiegokolwiek celu poza zakresem określonym powyżej.

Ponadto zobowiązują się Państwo nie używać Strony internetowej do żadnych celów, które są nielegalne lub których zakazuje niniejszy Regulamin strony.

Zakupy

Jeśli użytkownik chce zakupić dowolne produkty na tej Stronie, będzie musiał wyrazić zgodę zarówno na Warunki sprzedaży, jak i na Ogólne Warunki Korzystania ze Strony.

Są Państwo zobowiązani do pokrywania wszelkich kosztów, opłat, ceł i podatków związanych z korzystaniem przez Państwa ze Strony internetowej.

Użytkownik potwierdza swoją zdolność prawną do objęcia go niniejszymi Ogólnymi Warunkami Korzystania ze Strony oraz do korzystania ze Strony zgodnie ze wszystkimi przedstawionymi tu postanowieniami.

Prawa własności intelektualnej

Zawartość Strony jest własnością spółki Bose, jej podmiotów stowarzyszonych i zależnych lub dostawców oraz jest chroniona prawem autorskim. Firma Bose może opatrywać Zawartość Strony internetowej informacjami o prawach własności, w tym między innymi informacjami o znakach towarowych i prawach autorskich. Użytkownik zgadza się zachować wszystkie takie informacje o prawach autorskich, znakach towarowych i inne noty dotyczące praw własności w każdej kopii lub reprodukcji Strony bądź jakiejkolwiek jej Zawartości.

Z wyjątkiem postanowień wyraźnie przedstawionych w niniejszych Ogólnych Warunkach Korzystania ze Strony żadna treść Strony nie będzie przyznawać jakichkolwiek licencji ani praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej przez domniemanie lub w wyniku przeszkód prawnych.

Każdy produkt, proces lub technika opisana lub umieszczona w niniejszej Stronie internetowej może podlegać innym prawom własności intelektualnej zastrzeżonym przez firmę Bose. Bose i projekt Wave® radio są zarejestrowanymi znakami towarowymi Bose Corporation. Wszystkie informacje o znakach towarowych dotyczących produktów, projektów produktów i usług BOSE opierają się na wnioskach o rejestrację i zarejestrowanych znakach towarowych w Stanach Zjednoczonych. Te znaki towarowe mogą także być zarejestrowane lub rejestrowane w innych krajach. Nie można wyciągać jakichkolwiek wniosków odnośnie statusu rejestracji w jakimkolwiek innym kraju.

Microsoft i Passport Logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach oraz używane są na zasadzie licencji udzielonej przez firmę Microsoft. Inne znaki towarowe, w tym zastrzeżone znaki towarowe, produktów wymienionych lub pokazanych na Stronie internetowej są własnością właścicieli danych znaków towarowych.

Ograniczenia dodawania łączy i ramek

Użytkownik zgadza się nie używać żadnych znaków towarowych Bose ani żadnych powiązanych grafik jako łączy do jakiejkolwiek innej Strony bez uprzedniej, pisemnej zgody spółki Bose. Ponadto użytkownik zgadza się nie tworzyć łącza do strony docelowej na Stronie w jakimkolwiek celu bez uprzedniej, pisemnej zgody spółki Bose. Wszelkie tworzenie ramek związanych ze Stroną bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione.

Zawartość stron trzecich

Strona może zawierać łącza do stron trzecich, nad którymi Bose nie ma kontroli. Nie dajemy żadnych obietnic odnośnie prawdziwości, kompletności ani innych aspektów informacji zawartych w tych stronach zewnętrznych ani innych stronach, do których prowadzą łącza z tych stron zewnętrznych. Nie pokrywamy żadnych strat ani szkód spowodowanych zawierzeniem zawartości lub transakcjom w takich stronach zewnętrznych z wyjątkiem sytuacji, w których jednoznacznie się do tego zobowiązujemy.

Ograniczenia dotyczące zakłóceń

Użytkownik zgadza się nie używać jakichkolwiek robotów do pozyskiwania informacji, innych zautomatyzowanych urządzeń lub ręcznych procesów do monitorowania lub kopiowania Zawartości Strony bez uprzedniej, pisemnej zgody spółki Bose. Zobowiązują się Państwo nie podejmować żadnych działań, które powodują nieracjonalnie lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury Strony internetowej. Zobowiązują się Państwo nie zakłócać i nie próbować zakłócać prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej za pomocą jakiegokolwiek aparatu, oprogramowania lub procedury.

Nieupoważniony użytek

Nielegalne lub nieupoważnione użycie Strony, w tym m.in. tworzenie ramek lub łączy prowadzących do Strony bez wcześniejszego uzyskania zgody, zostanie zbadane, po czym zostaną podjęte właściwe działania prawne, co obejmuje bez ograniczeń spory cywilne, karne lub naprawcze.

Oświadczenie gwarancyjne

Bose z należytą starannością opracowuje Zawartość i zapewnia dostęp do Zawartości na Stronie. Niemniej, w związku z naturą Internetu, spółka Bose nie daje żadnych gwarancji, wyraźnych ani implikowanych, i nie przedstawia żadnych stwierdzeń co do dokładności, adekwatności, stosowności, dostępu, niemożności uzyskania dostępu lub jakichkolwiek opóźnień w dostępie do dowolnej Zawartości Strony. Bose nie gwarantuje, że Strona będzie działać bezbłędnie ani że Strona lub serwer, na którym się znajduje, są wolne od wirusów komputerowych i innych szkodliwych elementów. Z wyjątkiem poniższych postanowień spółka Bose nie ponosi wobec użytkownika żadnej odpowiedzialności — kontraktowej, deliktowej (w tym wynikającej z zaniedbania), związanej z naruszeniem obowiązków ustawowych lub rekompensatą ani innej — za jakiekolwiek straty, szkody lub koszty, niezależnie od sposobu ich powstania, które wynikły z używania Strony lub w związku z tym albo z używania, pobierania, zaufania lub uzyskiwania dostępu do jakiejkolwiek Zawartości na Stronie. Bose nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne.

Ogólne Warunki Korzystania ze Strony nie wyłączają odpowiedzialności spółki Bose (jeśli ją ponosi) wobec użytkownika za uszkodzenia ciała lub śmierć wynikające z zaniedbania ze strony spółki Bose, a także za oszustwo lub jakąkolwiek sprawę, w przypadku której wyłączenie lub próba wyłączenia odpowiedzialności przez spółkę Bose byłyby niezgodne z prawem.

Informacje międzynarodowe

Strona zawiera informacje dotyczące produktów i usług spółki Bose dostępnych poza Polską. Takie odwołania służą wyłącznie celom informacyjnym i nie sugerują, że spółka Bose zamierza udostępnić takie produkty lub usługi na terenie Polski.

Zmiana warunków

W związku z zasadą uaktualniania i doskonalenia Strony spółka Bose zastrzega sobie prawo do zmieniania Ogólnych Warunków Korzystania ze Strony w dowolnym czasie, według własnego uznania, bez powiadomienia lub za powiadomieniem. Aby wiedzieć, czy Regulamin strony został zmodyfikowany przez firmę Bose, powinni Państwo regularnie do niego zaglądać. Dalsze użytkowanie lub uzyskiwanie dostępu do Strony po wprowadzeniu zmian stanowi potwierdzenie ich akceptacji. Spółka Bose zastrzega sobie również prawo do wprowadzania udoskonaleń lub zmian produktów, cen bądź programów opisanych na Stronie w dowolnym czasie, wedle własnego uznania i bez powiadomienia.

Zgoda na wykorzystywanie danych osobowych

Użytkownik potwierdza, że przeczytał Politykę prywatności oraz Powiadomienie o ochronie danych Bose sp. z o.o. ( "Polityka prywatności") , a także że rozumie, na czym polega gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie i przesyłanie jego danych osobowych zgodnie z opisem we wspomnianej Polityce prywatności, oraz że wyraża na nie zgodę, co obejmuje m.in.:

 • użycie Państwa danych osobowych przez firmę Bose do celów marketingowych i handlowych, przy czym mają Państwo prawo do niewyrażenia zgody na wykorzystanie tych danych przez firmę Bose do akcji marketingu bezpośredniego;
 • ujawnianie Państwa danych osobowych innym podmiotom, które wykonują na zlecenie firmy Bose usługi związane z marketingiem i sprzedażą;
 • wykorzystywanie danych osobowych użytkownika przez określone strony trzecie do celów marketingu bezpośredniego, które podlega prawu użytkownika do wycofania zgody na takie wykorzystywanie danych;
 • przesyłanie danych osobowych użytkownika poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), w tym do Stanów Zjednoczonych.

Przesyłane informacje

Zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności, jeśli dowolny użytkownik Strony przekaże informacje, takie jak pytania, komentarze, sugestie itp. dotyczące Zawartości lub dowolnych produktów lub usług Bose, informacje te nie będą traktowane jako poufne, a spółka Bose nie będzie mieć żadnych zobowiązań związanych z takimi informacjami i będzie mogła je odtwarzać, wykorzystywać, ujawniać i dystrybuować wśród innych stron bez ograniczeń.Firma Bose może wykorzystać wszystkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w takich informacjach do dowolnego celu, włącznie z projektowaniem, produkcją lub marketingiem produktów wykorzystujących takie informacje.

Jurysdykcja

Klienci z Polski:Jeśli uzyskują Państwo dostęp do niniejszej strony z terenu Polski, niniejszy Regulamin strony podlega prawu Polskiemu oraz wszelkie spory wynikające z tego Regulaminu strony lub z nim związane podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Polsce. Wszystkie rozmowy, korespondencja i umowy muszą być sporządzane lub prowadzone w języku polskim.

Pozostali odwiedzający:Jeśli uzyskują Państwo dostęp do niniejszej strony spoza terenu Polski, niniejszy Regulamin strony podlega prawu Polskiemu oraz wszelkie spory wynikające z tego Regulaminu strony lub z nim związane podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Polsce. Wszystkie rozmowy, korespondencja i umowy muszą być sporządzane lub prowadzone w języku polskim.

Zwolnienie od odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się chronić spółkę Bose, jej podmioty zależne i stowarzyszone, agentów, pracowników oraz innych partnerów przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, stratami lub odpowiedzialnością wobec jakiejkolwiek strony trzeciej, w tym również w umotywowanym zakresie przed opłatami prawnymi, które wynikają z korzystania ze Strony przez użytkownika.

Rozdzielność postanowień

Jeśli sąd we właściwej jurysdykcji uzna dowolne postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania ze Strony za nieważne lub nieegzekwowalne, to postanowienie zostanie oddzielone od Ogólnych Warunków Korzystania ze Strony, a inne pozostaną w mocy. Strony zobowiązują się zastąpić takie nieważne, sprzeczne z prawem lub niewykonalne postanowienie niniejszego Regulaminu strony ważnym, zgodnym z prawem i wykonalnym postanowieniem, które będzie, w zakresie, w jakim to będzie możliwe, służyło osiągnięciu tych samych celów gospodarczych, biznesowych lub innych.Jeśli właściwy sąd uzna, że jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu strony jest częściowo lub w pewnym stopniu nieważne, sprzeczne z prawem lub niewykonalne, takie postanowienie zachowuje moc prawne w zakresie, w jakim nie zostało uznane za nieważne, sprzeczne z prawem lub niewykonalne.

Całość umowy

Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania ze Strony i Polityka prywatności stanowią całą umowę między użytkownikiem a spółką Bose i zastępują wszelkie uprzednie warunki, stwierdzenia (inne niż przedstawione niezgodnie z prawdą) i umowy, pisemne lub ustne, dotyczące korzystania ze Strony.

Odstąpienie

Niewyegzekwowanie dowolnego prawa lub zadośćuczynienia przez spółkę Bose wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania ze Strony albo opóźnienia w ich egzekwowaniu nie oznaczają odstąpienia od nich.

Tytuły

Tytuły podano wyłącznie jako udogodnienie i nie służą do interpretowania niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania ze Strony.

Zgodność z przepisami

W tym miejscu można znaleźć informacje dotyczące zgodności z przepisami. Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę deklaracji zgodności dotyczącą aktualnie oferowanych produktów Bose®.

Warunki sprzedaży

Niniejsze warunki sprzedaży („Warunki sprzedaży”) regulują Państwa prawa i obowiązki odnośnie każdego zakupu, zamówienia, pokwitowania lub dostawy dowolnego produktu firmy Bose sp. z o.o., Bose Corporation lub jej przedsiębiorstw zależnych i powiązanych („Bose”) poprzez niniejszą stronę internetową Bose.pl („stronę internetową”).

Dane kontaktowe

Nasz adres rejestracyjny to:
Bose Sp. z. o.o.
ul. Wołoska 12, lok. A0115
02-675 Warszawa
Fax: (48) 22 852 2927
info_pl@bose.com
NIP: 526-26-98-346
KRS: 0000153586
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 zł, Nr rej
GIOŚ E0007156WZWB

Mogą Państwo pisać do nas na powyższy adres rejestracyjny lub na adres e-mail info_pl@bose.com.

Dostawa

Dostawa
Staramy się dostarczyć zamówienie w ciągu 5–7 dni roboczych.

W przypadku jednoczesnego zakupu kilku produktów klient zostanie obciążony najwyższymi kosztami wysyłki pojedynczego produktu.

Cena i termin płatności

Zamówienia złożone w tej witrynie można opłacić kartami: Visa, Mastercard, American Express. Możliwa jest również płatność za pobraniem (płatność gotówka kurierowi przy odbiorze przesyłki) lub przelew na konto bankowe Bose.

Gwarancja zadowolenia

W przypadku kiedy produkt zakupiony w naszym sklepie internetowym, nie spełnia oczekiwań, możliwy jest jego zwrot w ciągu 30 dni od daty zakupu, z wyłączeniem sytuacji kiedy produkt jest odbierany i płacony w Salonie Bose – w takim przypadku nie przysługuje prawo zwrotu. Zwracany produkt musi być w stanie niepogorszonym, nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy z którymi został dostarczony, a w szczególności oryginalne opakowanie. W celu dokonania zwrotu należy skontaktować się albo z nasza infolinią pod numerem 22-853-0031 lub wysyłając email na adres info_pl@bose.com.

Gwarancja na produkt zakupiony

Dajemy dwuletnią gwarancję na wady ukryte materiałów i wykonania. Jeśli w Państwa produkcie wystąpią wady w rozumieniu gwarancji, prosimy zadzwonić na naszą infolinę pod numer 22-853-0031 lub napisać na adres info_pl@bose.com.

Inne informacje

Zalecamy wydrukowanie kopii swojego zamówienia i przechowywanie go we własnych aktach.

Klienci z Polski

Jeśli jakikolwiek produkt Bose® kupiony przez Państwa na tej stronie internetowej został dostarczony na terenie Polski, umowa między nami a Państwem podlega prawu Polskiemu i wszelkie spory wynikające z tej umowy lub z nią związane podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Polsce. Wszystkie rozmowy, korespondencja i umowy muszą być sporządzane lub prowadzone w języku polskim.

Mogą Państwu przysługiwać inne prawa wynikające z przepisów i regulaminu niniejszej strony internetowej, na które niniejsze Warunki sprzedaży nie mają wpływu.

Potwierdzenie osoby przy zakupie kartą kredytową

Aby zapewnić że karta kredytowa nie zostaje użyta bez zgody jej właściciela, sprawdzamy podane nazwisko, adres i inne dane podane przez kupującego z właściwą bazą danych firmy zewnętrznej.Kupujący godząc się na nasze warunki zakupu w sklepie online Bose, wyraża tym samym zgodę na dokonanie powyższej weryfikacji.