Darmowa przesyłka przy zamówieniu złożonym jeszcze dziś.
 

Polityka prywatności

Firma Bose chce, aby Państwa kontakt z nami przekładał się na trwałą współpracę o wyjątkowym charakterze. Aby tak się stało, istotne jest wzajemne i trwałe zaufanie. Dlatego bardzo ważne jest dla nas, aby nasi klienci rozumieli, w jaki sposób uzyskujemy i wykorzystujemy ich dane osobowe.

Firma Bose chce, aby Państwa kontakt z nami przekładał się na trwałą współpracę o wyjątkowym charakterze. Aby tak się stało, istotne jest wzajemne i trwałe zaufanie. Dlatego bardzo ważne jest dla nas, aby nasi klienci rozumieli, w jaki sposób uzyskujemy i wykorzystujemy ich dane osobowe.

Zasady ochrony prywatności są ściśle związane z działalnością firmy Bose i obejmują zarówno dane przekazywane przez Internet, jak i w ramach innych kanałów handlowych (np. w sklepach firmy Bose).

Za każdym razem, gdy prosimy naszych klientów o podanie danych osobowych na jednej z naszych stron internetowych, dołączamy również łącze do niniejszych zasad ochrony prywatności. Jeżeli prosimy o takie dane bez udziału Internetu, informujemy o tym, jak uzyskać dostęp do tego dokumentu.

Dane osobowe: Przez dane osobowe rozumiemy dowolne informacje związane z osobą klienta, pozwalające na jego identyfikację, zarówno bezpośrednią (np. nazwisko), jak i pośrednią (np. adres IP rejestrowany podczas zakupów w Internecie).

W jaki sposób pobieramy dane osobowe naszych klientów: Poniżej znajduje się krótkie omówienie niektórych sposobów, w jakie uzyskujemy dane osobowe klientów:
W Internecie:

Zakupy w serwisie internetowym firmy Bose

Inne działania w Internecie (udział w konkursach, losowaniach nagród, ankietach itd.)

Offline:

Telefon, tradycyjna poczta, zakupy w sklepach firmy Bose

Karty rejestracji produktów

Other online interactions (competition and prize draw entries, surveys, etc.)

Imprezy muzyczne lub pokazy firmy Bose

Zakup biletów w sklepie firmy Bose

Gromadzone przez nas dane osobowe (w Internecie i poza nim): Szczegółowy opis informacji gromadzonych przez nas w danym przypadku znajduje się w zasadach ochrony prywatności w Internecie lub poza nim. Lista tematów znajduje się w lewej części tej strony.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe naszych klientów: Ogólnie rzecz biorąc, korzystamy z danych osobowych w następującym celu:

Do realizacji zamówień, odpowiadania na pytania w kwestii produktów i usług firmy Bose, dostarczania aktualnych informacji na temat produktów i usług w danym regionie, np. realizacji zamówienia czy rozliczenia.

Do przeprowadzania zbiorczych badań rynku i poprawy jakości produktów czy też usług (bez udziału danych pozwalających na bezpośrednią identyfikację). Takie badania mogą być przeprowadzane z udziałem partnerów zewnętrznych, przetwarzających dane klientów w imieniu firmy Bose.

Analiza danych osobowych, w tym osobistych preferencji, hobby czy zainteresowań pozwala wysyłać informacje marketingowe dostosowane do klienta, opisujące produkty, usługi oraz promocje firmy Bose lub jej wybranych partnerów handlowych.
Nasi klienci otrzymają taką informację pocztą e-mail, w wiadomości SMS, przez telefon lub pocztą zwykłą, o ile wyrazili zgodę na otrzymywanie takich danych wybranymi kanałami, od firmy Bose lub jej partnerów handlowych. Klienci otrzymują odpowiednie informacje o naszych partnerach handlowych w momencie pobierania danych osobowych.
Firma Bose może uwzględniać dodatkowe dane od osób trzecich wraz z danymi osobowymi klienta, aby przeprowadzać analizy rynku lub korzystać z tych danych w celach marketingowych.

Do tworzenia statystyk użytkowania naszego serwisu internetowego, na cele marketingowe oraz do analizy, tak aby usprawnić działanie naszej strony i poszerzyć ofertę.

Do wysyłania danych osobowych innym firmom, w celu opisanym poniżej.

Szczegółowy opis gromadzonych informacji oraz sposobów kontroli ich wykorzystywania przez klientów znajduje się w zasadach ochrony prywatności w Internecie lub poza nim. Lista tematów znajduje się w lewej części tej strony.

Wykorzystywanie plików cookie: Strona internetowa firmy Bose korzysta z plików cookie zapisywanych na komputerze klienta. Są one niezbędne do realizacji zamówień i pobierania danych dotyczących klienta. Tego typu dane (konfiguracja komputera i preferencje klienta) ułatwiają korzystanie z serwisu internetowego firmy Bose. Informacje mogą zawierać dane osobowe, jednak nie będą zawierać nazwiska (a jedynie nazwę użytkownika), adresu ani innych danych osobowych, takich jak na przykład te udostępniane za pośrednictwem kart kredytowych. Szczegółowe informacje o wykorzystywaniu plików cookie znajdują się w tym miejscu. Można skonfigurować komputer tak, aby nie akceptował plików cookie. W takim wypadku korzystanie z wszystkich funkcji serwisu internetowego firmy Bose nie będzie możliwe, podobnie jak dostęp do niektórych podstron.

Przekazywanie informacji osobom trzecim: Przekazanie danych osobowych (nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail, dane o preferencjach i zainteresowaniach) firmom związanym z Bose lub jej przedstawicielami handlowymi może być konieczne do przeprowadzenia badań, realizacji zamówień lub wykonania badań marketingowych w naszym imieniu. Tego typu firmy (przetwarzające dane) mogą mieć siedziby w USA lub innym kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), którego przepisy prawne odnośnie ochrony danych osobowych klientów różnią się od tych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. W takim wypadku firma Bose dołoży wszelkich starań, aby dane osobowe klientów były mimo to jak najlepiej chronione. Firma Bose podejmie takie same środki ostrożności, jeżeli dane klienta będą przesyłane partnerom handlowym spoza EOG, co ma miejsce wtedy, gdy klient wyrazi zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail o produktach firmy Bose lub firm zewnętrznych, pasujących do zainteresowań klienta.
W przypadku zmiany sposobu zarządzana firmą Bose zastrzegamy sobie prawo do przesłania danych osobowych klienta do dowolnej firmy, która przejmie kontrolę nad działalnością firmy Bose. W niektórych przypadkach firma Bose może zostać zmuszona do ujawnienia pewnych danych podmiotom zewnętrznym (np. sądom, organom administracyjnym itd.), jeżeli będzie to wymagane prawnie.

Jak informować o swoich preferencjach i korzystać ze swojego prawa do wprowadzenia poprawek, zablokowania lub usunięcia danych osobowych: W momencie podawania danych osobowych (np. podczas zakupu produktów) klient może określić swoje preferencje marketingowe (poczta zwykła, adres e-mail, nr telefonu). Zaznaczenie pól wyboru w formularzu internetowym lub zwykłym pozwala wyrazić lub cofnąć zgodę na otrzymywanie aktualizacji odnośnie produktów i usług firmy Bose lub jej partnerów handlowych. Jeżeli firma Bose wykorzystała dane osobowe klienta otrzymane od innej firmy, której to klient udzielił takich informacji, istnieje możliwość podjęcia dalszej decyzji o ich wykorzystywaniu w momencie kontaktu z firmą Bose. W dowolnym momencie klient może skontaktować się z firmą Bose i cofnąć zgodę na wykorzystywanie swoich danych do bezpośrednich celów marketingowych.
Można się z nami skontaktować telefonicznie: (48) 22-853-0031, pocztą e-mail: (info_pl@bose.com) lub zwykłą: Bose Sp. z .o.o., Ul. Wołoska 12, lok. A0115 02-675, Warszawa. W ten sposób klient może zmienić swoje preferencje co do kanałów łączności lub skorzystać z prawa dostępu do swoich danych, a także ich poprawy, zablokowania lub usunięcia, jeżeli nie są dłużej potrzebne.

Zmiany zasad ochrony prywatności. Niniejsze zasady ochrony prywatności mogą być od czasu do czasu modyfikowane. O zmianach będziemy informować na stronie internetowej, a także pocztą e-mail oraz zwykłą. Jeżeli w ciągu 14 dni od otrzymania takiego powiadomienia klient nie wyrazi sprzeciwu wobec wprowadzanych zmian, nowe zasady wejdą w życie. Podkreślamy znaczenie braku odpowiedzi w komunikacji z naszą firmą. Jeżeli nowe zasady zostaną zakwestionowane, pozostaje w mocy ich poprzednia wersja.
Postanowienia tego dokumentu będą rozstrzygane w oparciu o system prawny Holandii.