Ze względu na duże zapotrzebowanie na zamówienia, Twoje dzisiejsze zamówienie zostanie wysłane w ciągu 1-2 tygodni
Sklepy Koszyk

System kina domowego CineMate® 130

W sprzedaży od 2014 – 2015

SZUKAJ
Wprowadź wyszukiwane pojęcie w powyższym polu.
Brak wyników. Wpisz poprawne hasło wyszukiwania (np. pomoc z łącznością, brak dźwięku w słuchawkach).
Konfiguracja
Bose
Wyświetlacz
Elementy sterujące
Aplikacja
Wi-Fi®
Strumieniowe przesyłanie muzyki
Zasilanie
Kody błędów
Wideo
Bluetooth®

Ten komunikat pojawia się, gdy sygnał audio i/lub wideo nie jest wykrywany przez podłączone urządzenie. Aby rozwiązać ten problem, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli nie możesz zakończyć konfiguracji, ponieważ nie możesz połączyć się z routerem w celu uzyskania dostępu do Internetu, oto kilka wskazówek:

Jeśli nie możesz rozpocząć lub zakończyć aktualizacji produktu lub aplikacji firmy Bose, spróbuj wykonać następujące czynności:

Ten komunikat może pojawić się w przypadku problemów z komunikacją z dołączonym adapterem SoundTouch. Aby rozwiązać ten problem, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli po zainstalowaniu aktualizacji urządzenie przestanie reagować lub nie będzie można go używać zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj wykonać następujące czynności:

Ten komunikat pojawia się w przypadku wystąpienia problemu podczas procesu aktualizacji oprogramowania. Aby rozwiązać ten problem, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli urządzenie nie może połączyć się z routerem bezprzewodowym w celu uzyskania dostępu do Internetu:

Jeśli nie znasz lub nie pamiętasz klucza zabezpieczającego, aby połączyć się z bezprzewodowym ruterem, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli aktualizacja systemu rozpoczęła pobieranie, ale utknęła lub nie została zakończona, spróbuj wykonać następujące czynności:

Użytkownicy komputerów Mac mogą zobaczyć ten komunikat, jeśli komputer wykryje system Bose przed aplikacją Bose. W takim przypadku należy spróbować wykonać następujące czynności:

Jeśli aplikacja Bose Music lub SoundTouch nie znajdzie produktu, z którym próbujesz połączyć się z siecią, spróbuj wykonać następujące czynności:

Ten komunikat może zostać wyświetlony w przypadku problemów z komunikacją z systemem Bose podłączonym do komputera za pomocą kabla USB. Aby rozwiązać ten problem, spróbuj wykonać następujące czynności:

Ten komunikat pojawia się, gdy system nie może nawiązać komunikacji z modułem basów akustycznych. Aby rozwiązać ten problem, spróbuj wykonać następujące czynności:

Urządzenie bezprzewodowe Bose jest wyposażone w wewnętrzną sieć Wi-Fi, która jest używana do konfiguracji systemu. Jeśli nie można podłączyć lub znaleźć tej sieci przez urządzenie używane do konfiguracji urządzenia, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli nie można sparować bezprzewodowego modułu basowego z systemem, spróbuj wykonać następujące czynności:

W przypadku trudności z podłączeniem przewodu optycznego do cyfrowego gniazda optycznego zestawu należy wykonać następujące czynności:

W przypadku zniekształceń, trzasków, zakłóceń statycznych, szumów lub nieoczekiwanej słabej jakości dźwięku w urządzeniu:

Jeśli słuchasz dźwięku w urządzeniu, ale nie słyszysz dźwięku ze wszystkich głośników, spróbuj wykonać następujące czynności:

TuneIn to obsługiwana przez reklamę usługa strumieniowej transmisji muzyki dla Twojego produktu Bose. Aby uzyskać informacje na temat reklam z technologią TuneIn, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

Jeśli dźwięk jest odtworzony przez dwa lub więcej głośników firmy Bose podłączonych do sieci bezprzewodowej lub Internetu, ale dźwięk z tych głośników nie jest odtworzony w sposób jednogłośny, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli z urządzenia wydobywa się dźwięk o zbyt niskich częstotliwościach, jakość dźwięku może być bardzo niska, stłumiona lub trudna do usłyszenia. Aby zmniejszyć poziom tonów niskich i/lub zwiększyć poziom tonów wysokich, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli oglądany film w telewizorze lub urządzeniu nie odpowiada odpowiedniemu dźwiękowi z urządzenia, spróbuj wykonać następujące czynności

Jeśli z urządzenia nie słyszysz dźwięku o niskiej częstotliwości, jakość dźwięku może być gorsza, marszcząca lub pozbawiona pełności. Aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom tonów wysokich, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli urządzenie wydaje się być prawidłowo skonfigurowane, ale nie odtwarza dźwięku, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli dźwięk odtwarzany z urządzenia zostanie wcisany i wyciszany, odtwarzany w sposób niespójny lub brzmi niechlujnie, spróbuj wykonać następujące czynności:

Odtwarzanie bezdonowe ma na celu zapewnienie płynnego odsłuchu podczas przechodzenia między piosenkami. W niektórych sytuacjach pomiędzy ścieżkami może wystąpić przerwa lub krótki moment braku dźwięku. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby określić, czy odtwarzanie bez dłasni jest obsługiwane w celu zapewnienia wrażeń dźwiękowych.

Jeśli masz więcej niż jeden system i dźwięk jest wcinany i wyciszany lub brzmi niechlujnie podczas odtwarzania tej samej zawartości w dwóch lub więcej systemach, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli poziom głośności słyszany przez urządzenie jest słaby lub cichszy niż normalnie, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli usłyszysz kliknięcie, wir, wibracje lub inny nietypowy dźwięk z urządzenia, spróbuj wykonać następujące czynności:

Ten komunikat pojawia się, gdy sygnał audio i/lub wideo nie jest wykrywany przez podłączone urządzenie. Aby rozwiązać ten problem, spróbuj wykonać następujące czynności:

Aplikacja SoundTouch może wyświetlać okładki albumów dla utworów z zapisanej biblioteki muzycznej. Jeśli okładka albumu nie jest wyświetlana, spróbuj wykonać następujące czynności:

Ten komunikat może pojawić się w przypadku problemów z komunikacją z dołączonym adapterem SoundTouch. Aby rozwiązać ten problem, spróbuj wykonać następujące czynności:

Ten komunikat może pojawić się w przypadku problemów z komunikacją z dołączonym adapterem SoundTouch. Aby rozwiązać ten problem, spróbuj wykonać następujące czynności:

Ten komunikat pojawia się, gdy system nie może nawiązać komunikacji z modułem basów akustycznych. Aby rozwiązać ten problem, spróbuj wykonać następujące czynności:

Ten komunikat pojawia się podczas konfiguracji, jeśli nie można powiązać zestawu SoundTouch z kontem. Aby rozwiązać ten problem, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli dźwięk, którego słuchasz z zestawu, zmieni się na dźwięk z innego urządzenia podłączonego do zestawu (np. Zmiana dźwięku telewizora na urządzenie AUX), spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli pilot zdalnego sterowania Bose nie działa lub czasami steruje funkcjami produktu Bose, spróbuj wykonać następujące czynności:

Uniwersalny pilot Bose umożliwia sterowanie urządzeniami innej marki podłączonymi do systemu, np. telewizorem, skrzynką kablową lub odtwarzaczem Blu-ray. Jeśli nie możesz znaleźć kodu do sterowania lub pełnego sterowania urządzeniem, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli pilot inny niż pilot Bose niespodziewanie steruje systemem, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli pilot działa, ale niektóre przyciski na nim nie sterują systemem zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli pilot zdalnego sterowania nie działa z dużej odległości lub w pobliżu systemu, spróbuj wykonać następujące czynności:

JEŚLI aplikacja SoundTouch zostanie otwarta, a w sieci pojawi się system, ale nie można jej wybrać ani sterować, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli nie możesz zmienić nazwy osoby mówiącej powiązanej z kontem Bose, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli aplikacja Bose zostanie otwarta, ale nie będzie mogła jej używać lub zostanie nieoczekiwanie zamknięta, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli po zainstalowaniu aktualizacji urządzenie przestanie reagować lub nie będzie można go używać zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli niektóre utwory muzyczne w bibliotece muzycznej nie działają prawidłowo, oto kilka kroków, które mogą rozwiązać problem.

Jeśli w aplikacji SoundTouch została wybrana biblioteka muzyczna, ale zawartość biblioteki jest pusta lub brakuje utworów, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli podczas wyszukiwania lub przeglądania w aplikacji Bose nie można odtworzyć podcastu Spotify lub znaleźć go w serwisie, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

Jeśli aplikacja nie może znaleźć osoby mówiącej, którą już dodano do konta Bose, podczas próby wybrania tego produktu może być wyświetlany komunikat „Searching” (Wyszukiwanie) lub „not available” (niedostępne). Aby rozwiązać ten problem, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli urządzenie nie może połączyć się z routerem bezprzewodowym w celu uzyskania dostępu do Internetu:

Jeśli urządzenie może połączyć się z siecią, ale nie może uzyskać silnego sygnału lub przypadkowo rozłącza się z bezprzewodowym ruterem, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli aplikacja nie może znaleźć osoby mówiącej, którą już dodano do konta Bose, podczas próby wybrania tego produktu może być wyświetlany komunikat „Searching” (Wyszukiwanie) lub „not available” (niedostępne). Aby rozwiązać ten problem, spróbuj wykonać następujące czynności:

Urządzenie bezprzewodowe Bose jest wyposażone w wewnętrzną sieć Wi-Fi, która jest używana do konfiguracji systemu. Jeśli nie można podłączyć lub znaleźć tej sieci przez urządzenie używane do konfiguracji urządzenia, spróbuj wykonać następujące czynności:

Powiązane kody błędów: 1008, 1009, 1017, 1021, 1032, 1033, 1300, 1301, 1302, 1303, 1307, 1308, 1405, 1406, 1407, 1408, 1620, 3301, 3500, 3501, 3502, 3903, 6023, 6152, 6302
Ten komunikat pojawia się, gdy próbujesz odtworzyć, przeglądać lub wyszukiwać usługę strumieniowego przesyłania muzyki, ale zawartość z tej usługi jest niedostępna. Aby rozwiązać ten problem, spróbuj wykonać następujące czynności:

Powiązane kody błędów: c3-sc1005, 1321
Jeśli próbujesz uzyskać dostęp do usługi muzycznej, ale zawartość z tej usługi jest niedostępna lub nie można jej odtworzyć, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli podczas wyszukiwania lub przeglądania w aplikacji Bose nie można odtworzyć podcastu Spotify lub znaleźć go w serwisie, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

Jeśli produkt Bose nie pojawi się w menu AirPlay, urządzenie AirPlay wyświetli komunikat, że produkt jest niedostępny lub urządzenie nie może sterować funkcjami AirPlay w urządzeniu, spróbuj wykonać następujące czynności:

Powiązane kody błędów: 1018, 1616, 3511
Usługi muzyczne często mają limit pomijania, który ogranicza liczbę utworów, które można pominąć. Jeśli w serwisie muzycznym zostanie wyświetlony komunikat o osiągnięciu limitu pominięcia, oznacza to, że osiągnięto maksymalną dozwoloną liczbę pomijanych utworów. Jeśli ten komunikat pojawi się nieoczekiwanie, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli urządzenie jest zasilane, ale nie można go włączyć zgodnie z oczekiwaniami:

Jeśli komputer w sposób ciągły całkowicie się wyłącza (jak w przypadku utraty zasilania) i uruchamia się ponownie samodzielnie, wykonaj następujące czynności:

Jeśli zasilanie urządzenia wydaje się być przerwane lub nieoczekiwane włączenie i wyłączenie, spróbuj wykonać następujące czynności:

Powiązane kody błędów: 1008, 1009, 1017, 1021, 1032, 1033, 1300, 1301, 1302, 1303, 1307, 1308, 1405, 1406, 1407, 1408, 1620, 3301, 3500, 3501, 3502, 3903, 6023, 6152, 6302
Ten komunikat pojawia się, gdy próbujesz odtworzyć, przeglądać lub wyszukiwać usługę strumieniowego przesyłania muzyki, ale zawartość z tej usługi jest niedostępna. Aby rozwiązać ten problem, spróbuj wykonać następujące czynności:

Ten komunikat o błędzie może pojawić się z różnych powodów. Ponieważ nie jest to związane z żadnym konkretnym problemem, spróbuj rozwiązać problemy ogólne, które mogą rozwiązać wiele różnych problemów. Oto kilka sugestii:

Ten komunikat pojawia się, gdy zestaw słuchawkowy ADAPTiQ porusza się zbyt mocno lub gdy moduł Acoustimass odbiera informacje, których nie jest w stanie zrozumieć podczas procesu kalibracji dźwięku. Aby rozwiązać ten problem, spróbuj wykonać następujące czynności:

Powiązane kody błędów: 1018, 1616, 3511
Usługi muzyczne często mają limit pomijania, który ogranicza liczbę utworów, które można pominąć. Jeśli w serwisie muzycznym zostanie wyświetlony komunikat o osiągnięciu limitu pominięcia, oznacza to, że osiągnięto maksymalną dozwoloną liczbę pomijanych utworów. Jeśli ten komunikat pojawi się nieoczekiwanie, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli jakość obrazu z urządzenia podłączonego do systemu Bose jest rozmyta, odbarwiona, ziarnista lub ma niską jakość obrazu, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli urządzenie wideo (np. Skrzynka kablowa, odtwarzacz Blu-ray, system gier itp.), która jest podłączona do systemu, nie wyświetla obrazu na ekranie telewizora, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli po zainstalowaniu aktualizacji urządzenie przestanie reagować lub nie będzie można go używać zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli nie można sparować głośnika lub słuchawek Bose z urządzeniem Bluetooth, takim jak smartfon, tablet, laptop lub telewizor, oto kilka rzeczy do spróbowania.