ODKRYJ NAJLEPSZĄ NA ŚWIECIE REDUKCJĘ HAŁASU: SŁUCHAWKI QUIETCOMFORT® II Z 90-DNIOWYM OKRESEM PRÓBNYM BEZ RYZYKA. WIĘCEJ INFORMACJI

System muzyczny Wave® SoundTouch®

W sprzedaży od 2013 – 2015

SZUKAJ
Wprowadź wyszukiwane pojęcie w powyższym polu.
Brak wyników. Wpisz poprawne hasło wyszukiwania (np. pomoc z łącznością, brak dźwięku w słuchawkach).
Konfiguracja
Bose
Wi-Fi®
Elementy sterujące
Aplikacja
Dysk CD
Strumieniowe przesyłanie muzyki
Radio
Wyświetlacz
Zasilanie
Kody błędów
Clock and alarm
Bluetooth®

Jeśli nie możesz zakończyć konfiguracji, ponieważ nie możesz połączyć się z routerem w celu uzyskania dostępu do Internetu, oto kilka wskazówek:

Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazda USB w laptopie lub komputerze, ale komputer nie rozpoznaje połączenia lub urządzenia, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli nie możesz rozpocząć lub zakończyć aktualizacji produktu lub aplikacji firmy Bose, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli urządzenie przestanie odpowiadać lub nie będzie można z niego korzystać zgodnie z oczekiwaniami po zainstalowaniu aktualizacji, spróbuj wykonać następujące czynności:

Ten komunikat pojawia się w przypadku wystąpienia problemu podczas procesu aktualizacji oprogramowania. Aby rozwiązać ten problem, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli urządzenie nie może połączyć się z routerem bezprzewodowym w celu uzyskania dostępu do Internetu:

Jeśli nie znasz lub nie pamiętasz klucza zabezpieczającego, aby połączyć się z bezprzewodowym ruterem, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli aktualizacja systemu rozpoczęła pobieranie, ale utknęła lub nie została zakończona, spróbuj wykonać następujące czynności:

Użytkownicy komputerów Mac mogą zobaczyć ten komunikat, jeśli komputer wykryje system Bose przed aplikacją Bose. W takim przypadku należy spróbować wykonać następujące czynności:

Jeśli aplikacja Bose Music lub SoundTouch nie znajdzie produktu, z którym próbujesz połączyć się z siecią, spróbuj wykonać następujące czynności:

Ten komunikat może zostać wyświetlony w przypadku problemów z komunikacją z systemem Bose podłączonym do komputera za pomocą kabla USB. Aby rozwiązać ten problem, spróbuj wykonać następujące czynności:

Urządzenie bezprzewodowe Bose jest wyposażone w wewnętrzną sieć Wi-Fi, która jest używana do konfiguracji systemu. Jeśli nie można podłączyć lub znaleźć tej sieci przez urządzenie używane do konfiguracji urządzenia, spróbuj wykonać następujące czynności:

W przypadku zniekształceń, trzasków, zakłóceń statycznych, szumów lub nieoczekiwanej słabej jakości dźwięku w urządzeniu:

Jeśli słuchasz dźwięku w urządzeniu, ale nie słyszysz dźwięku ze wszystkich głośników, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli dźwięk jest odtworzony przez dwa lub więcej głośników firmy Bose podłączonych do sieci bezprzewodowej lub Internetu, ale dźwięk z tych głośników nie jest odtworzony w sposób jednogłośny, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli z urządzenia wydobywa się dźwięk o zbyt niskich częstotliwościach, jakość dźwięku może być bardzo niska, stłumiona lub trudna do usłyszenia. Aby zmniejszyć poziom tonów niskich i/lub zwiększyć poziom tonów wysokich, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli z urządzenia nie słyszysz dźwięku o niskiej częstotliwości, jakość dźwięku może być gorsza, marszcząca lub pozbawiona pełności. Aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom tonów wysokich, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli oglądany film w telewizorze lub urządzeniu nie odpowiada odpowiedniemu dźwiękowi z urządzenia, spróbuj wykonać następujące czynności

Jeśli urządzenie wydaje się być prawidłowo skonfigurowane, ale nie odtwarza dźwięku, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli dźwięk odtwarzany z urządzenia zostanie wcisany i wyciszany, odtwarzany w sposób niespójny lub brzmi niechlujnie, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli utwory w bibliotece muzycznej są słabo odtwarzane (np. pomiń, zgnieciony lub wcięty) spróbuj wykonać następujące czynności:

W przypadku zmiany źródeł dźwięku (np. Z radia na urządzenie AUX), a poziom głośności systemu jest zauważalnie głośniejszy lub bardziej ciszy między dwoma wejściami, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli odtwarzasz muzykę z urządzenia AirPlay do grupy głośników AirPlay i słychać opóźnienie między głośnikami, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli jeden z głośników w urządzeniu wchodzi i wyłącza się, ma niski poziom głośności lub jakość dźwięku jest niska, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli masz więcej niż jeden system i dźwięk jest wcinany i wyciszany lub brzmi niechlujnie podczas odtwarzania tej samej zawartości w dwóch lub więcej systemach, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli usłyszysz kliknięcie, wir, wibracje lub inny nietypowy dźwięk z urządzenia, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli poziom głośności słyszany przez urządzenie jest słaby lub cichszy niż normalnie, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli urządzenie nie może połączyć się z routerem bezprzewodowym w celu uzyskania dostępu do Internetu:

Jeśli urządzenie może połączyć się z siecią, ale nie może uzyskać silnego sygnału lub przypadkowo rozłącza się z bezprzewodowym ruterem, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli aplikacja nie może znaleźć osoby mówiącej, którą już dodano do konta Bose, podczas próby wybrania tego produktu może być wyświetlany komunikat „Searching” (Wyszukiwanie) lub „not available” (niedostępne). Aby rozwiązać ten problem, spróbuj wykonać następujące czynności:

Urządzenie bezprzewodowe Bose jest wyposażone w wewnętrzną sieć Wi-Fi, która jest używana do konfiguracji systemu. Jeśli nie można podłączyć lub znaleźć tej sieci przez urządzenie używane do konfiguracji urządzenia, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli przyciski wyszukiwania lub skanowania systemu nie działają zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli urządzenie ma menu ustawień lub działa z aplikacją Bose, która może dostosować ustawienia, spróbuj wykonać następujące czynności, jeśli ustawienia zostaną zmienione, ale nie zostaną odzwierciednione lub zapamiętane przez urządzenie:

Jeśli pilot zdalnego sterowania Bose nie działa lub czasami steruje funkcjami produktu Bose, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli nie możesz używać pilota Bose do sterowania poleceniami odtwarzania (np. odtwarzanie/wstrzymywanie i pomijanie utworów) w aplikacji audio telefonu komórkowego lub komputera:

Jeśli pilot inny niż pilot Bose niespodziewanie steruje systemem, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli pilot działa, ale niektóre przyciski na nim nie sterują systemem zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli nie możesz zwiększyć lub zmniejszyć głośności urządzenia lub wystąpić nieoczekiwane zmiany głośności lub skoki poziomu głośności, spróbuj wykonać następujące czynności:

W przypadku zmiany źródeł dźwięku (np. Z radia na urządzenie AUX), a poziom głośności systemu jest zauważalnie głośniejszy lub bardziej ciszy między dwoma wejściami, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli nie można wybrać konkretnej stacji radiowej za pomocą przycisków wyszukiwania lub strojenia, wykonaj następujące czynności:

Jeśli pilot zdalnego sterowania nie działa z dużej odległości lub w pobliżu systemu, spróbuj wykonać następujące czynności:

JEŚLI aplikacja SoundTouch zostanie otwarta, a w sieci pojawi się system, ale nie można jej wybrać ani sterować, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli nie możesz zmienić nazwy osoby mówiącej powiązanej z kontem Bose, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli aplikacja Bose zostanie otwarta, ale nie będzie mogła jej używać lub zostanie nieoczekiwanie zamknięta, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli urządzenie przestanie odpowiadać lub nie będzie można z niego korzystać zgodnie z oczekiwaniami po zainstalowaniu aktualizacji, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli utwory w bibliotece muzycznej są słabo odtwarzane (np. pomiń, zgnieciony lub wcięty) spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli niektóre utwory muzyczne w bibliotece muzycznej nie działają prawidłowo, oto kilka kroków, które mogą rozwiązać problem.

Jeśli w aplikacji SoundTouch została wybrana biblioteka muzyczna, ale zawartość biblioteki jest pusta lub brakuje utworów, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli podczas wyszukiwania lub przeglądania w aplikacji Bose nie można odtworzyć podcastu Spotify lub znaleźć go w serwisie, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

Jeśli aplikacja nie może znaleźć osoby mówiącej, którą już dodano do konta Bose, podczas próby wybrania tego produktu może być wyświetlany komunikat „Searching” (Wyszukiwanie) lub „not available” (niedostępne). Aby rozwiązać ten problem, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli system nie odczyta wkładanych płyt lub występują problemy z ich odtwarzaniem (np. pominięcie, komunikat o błędzie, nie można załadować płyt), spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli zestaw nieoczekiwanie odtwarza ten sam utwór lub zawartość włożonej płyty, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli system wydaje się robić rzeczy samodzielnie bez Twojego wkładu (tj. włączanie/wyłączanie, zmiana głośności lub źródła), może ono przypadkowo odbierać polecenia z pobliskiego urządzenia lub pilota zdalnego sterowania. Aby rozwiązać ten problem, spróbuj wykonać następujące czynności:

W niektórych sytuacjach ruch mechanizmu odtwarzania płyty CD może być słyszalny; podczas gdy w innych sytuacjach dźwięki słyszane podczas odtwarzania płyty CD nie będą normalne.

Jeśli płyta CD zablokowała się i nie wysunie się z systemu, spróbuj wykonać następujące czynności:

Powiązane kody błędów: 1008, 1009, 1017, 1021, 1032, 1033, 1300, 1301, 1302, 1303, 1307, 1308, 1405, 1406, 1407, 1408, 1620, 3301, 3500, 3501, 3502, 3903, 6023, 6152, 6302
Ten komunikat pojawia się, gdy próbujesz odtworzyć, przeglądać lub wyszukiwać usługę strumieniowego przesyłania muzyki, ale zawartość z tej usługi jest niedostępna. Aby rozwiązać ten problem, spróbuj wykonać następujące czynności:

Powiązane kody błędów: c3-sc1005, 1321
Jeśli próbujesz uzyskać dostęp do usługi muzycznej, ale zawartość z tej usługi jest niedostępna lub nie można jej odtworzyć, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli podczas wyszukiwania lub przeglądania w aplikacji Bose nie można odtworzyć podcastu Spotify lub znaleźć go w serwisie, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

Jeśli odtwarzasz muzykę z urządzenia AirPlay do grupy głośników AirPlay i słychać opóźnienie między głośnikami, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli produkt Bose nie pojawi się w menu AirPlay, urządzenie AirPlay wyświetli komunikat, że produkt jest niedostępny lub urządzenie nie może sterować funkcjami AirPlay w urządzeniu, spróbuj wykonać następujące czynności:

Powiązane kody błędów: 1018, 1616, 3511
Usługi muzyczne często mają limit pomijania, który ogranicza liczbę utworów, które można pominąć. Jeśli w serwisie muzycznym zostanie wyświetlony komunikat o osiągnięciu limitu pominięcia, oznacza to, że osiągnięto maksymalną dozwoloną liczbę pomijanych utworów. Jeśli ten komunikat pojawi się nieoczekiwanie, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli przyciski wyszukiwania lub skanowania systemu nie działają zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli nie można wybrać konkretnej stacji radiowej za pomocą przycisków wyszukiwania lub strojenia, wykonaj następujące czynności:

W przypadku problemów ze statycznym, hałasem lub ogólnym słabym odbiorem podczas strojenia stacji radiowych AM lub FM spróbuj wykonać następujące czynności:

W przypadku trudności z zapisaniem stacji radiowej FM, AM lub DAB (jeśli jest dostępna) w systemie, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli system działa, ale nie jest wyświetlany lub nie świeci się i jest pusty, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli na wyświetlaczu urządzenia wyświetlany jest tekst, który wygląda nieprawidłowo lub jest niezrozumiały, spróbuj wykonać następujące czynności:

Aplikacja SoundTouch może wyświetlać okładki albumów dla utworów z zapisanej biblioteki muzycznej. Jeśli okładka albumu nie jest wyświetlana, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli kontrolki na wyświetlaczu systemu pokazują zamrożone informacje lub znaki, spróbuj wykonać następujące czynności:

Ten komunikat pojawia się podczas konfiguracji, jeśli nie można powiązać zestawu SoundTouch z kontem. Aby rozwiązać ten problem, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli urządzenie jest zasilane, ale nie można go włączyć zgodnie z oczekiwaniami:

Jeśli zasilanie urządzenia wydaje się być przerwane lub nieoczekiwane włączenie i wyłączenie, spróbuj wykonać następujące czynności:

Powiązane kody błędów: 1008, 1009, 1017, 1021, 1032, 1033, 1300, 1301, 1302, 1303, 1307, 1308, 1405, 1406, 1407, 1408, 1620, 3301, 3500, 3501, 3502, 3903, 6023, 6152, 6302
Ten komunikat pojawia się, gdy próbujesz odtworzyć, przeglądać lub wyszukiwać usługę strumieniowego przesyłania muzyki, ale zawartość z tej usługi jest niedostępna. Aby rozwiązać ten problem, spróbuj wykonać następujące czynności:

Ten komunikat o błędzie może pojawić się z różnych powodów. Ponieważ nie jest to związane z żadnym konkretnym problemem, spróbuj rozwiązać problemy ogólne, które mogą rozwiązać wiele różnych problemów. Oto kilka sugestii:

Powiązane kody błędów: 1018, 1616, 3511
Usługi muzyczne często mają limit pomijania, który ogranicza liczbę utworów, które można pominąć. Jeśli w serwisie muzycznym zostanie wyświetlony komunikat o osiągnięciu limitu pominięcia, oznacza to, że osiągnięto maksymalną dozwoloną liczbę pomijanych utworów. Jeśli ten komunikat pojawi się nieoczekiwanie, spróbuj wykonać następujące czynności:

Urządzenie jest wyposażone w alarm, który można ustawić tak, aby emitował alert o określonej godzinie. Jeśli masz problemy z wyłączeniem alarmu w czasie, który został ustawiony, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli wyświetlany czas jest nieprawidłowy i nie można zmienić czasu na prawidłowy, wykonaj następujące czynności:

Jeśli urządzenie przestanie odpowiadać lub nie będzie można z niego korzystać zgodnie z oczekiwaniami po zainstalowaniu aktualizacji, spróbuj wykonać następujące czynności: