NOWE PRODUKTY JUŻ TU SĄ! ZAPOZNAJ SIĘ Z NIMI.
Sklepy Koszyk
Soundbar Bose i telewizor

Wiadomość od Prezesa i Dyrektora ds. operacyjnych

Jim Scammon, Prezes i Dyrektor ds. operacyjnych

W firmie Bose stawiamy na wywieranie pozytywnego wpływu na środowisko, społeczną odpowiedzialność i ład korporacyjny (w skrócie ESG) oraz ciągły rozwój w tym zakresie. W minionym roku musieliśmy się zmierzyć ze znaczącymi wyzwaniami na całym świecie, walcząc z pandemią, prowadząc ożywione dyskusje na temat zmieniającego się środowiska pracy oraz stając w obliczu nowej niestabilności geopolitycznej i ciągłych zakłóceń w łańcuchu dostaw. Przez ten czas nasi pracownicy pracowali w pocie czoła, opracowując nowe produkty, dostarczając wartości w kreatywny sposób oraz zmieniając lokalne społeczności w ramach wolontariatu i inicjatyw charytatywnych. 

Aby dokonywać rzeczywistych zmian, zdajemy sobie sprawę z potrzeby rozszerzenia odpowiedzialności korporacyjnej w wymiarze społecznym i środowiskowym wykraczającej poza naszą codzienną działalność. Powołaliśmy grupę pracowniczą Planeteers, której zadaniem jest zwiększanie świadomości i promowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz sponsorowanie inicjatyw, które mają pozytywny wpływ na firmę Bose i nie tylko. Ponadto z naszym zaangażowaniem wiąże się obowiązek dopilnowania, aby nasi dostawcy przestrzegali tych samych zasad w zakresie ESG, jak i odpowiedzialnych praktyk zaopatrzeniowych. 

Odzwierciedlając trend społeczny skupiający się na takich kwestiach jak różnorodność, równość i integracja, zaobserwowaliśmy w firmie wzrost zainteresowania i zaangażowania pracowników w tym zakresie. Aby wykorzystać tę energię do osiągnięcia znaczących postępów, w tym roku powołaliśmy radę ds. różnorodności skupiającą pracowników firmy Bose z całego świata. Zadaniem tej rady, oprócz zapewnienia wszystkim osobom prawa głosu, jest pomoc osobom zarządzającym na poziomie lokalnym w tworzeniu środowiska wyróżniającego się większym poziomem zaufania, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia u wszystkich. 

Kiedy dr Amar Bose zakładał firmę w 1964 roku, przyświecała mu nie tylko idea wdrażania nowych pomysłów i opracowywania innowacyjnych produktów, lecz także zmiana sposobu doświadczania muzyki przez odbiorców. Będąc edukatorem i badaczem, wykazywał się ciekawością świata, kreatywnym zaangażowaniem i rozwiązywaniem problemów nie na własną rękę. Wszystkie te aspekty stanowią fundament dzisiejszej działalności firmy oraz podstawę rozwiązywania problemów dotyczących ESG w naszej branży, naszych społecznościach i na całym świecie. 

W niniejszym sprawozdaniu wyszczególniono wyniki i inicjatywy. Należy jednak pamiętać, że czas biegnie nieustannie i że każdego dnia opracowywane są innowacyjne rozwiązania. W tym roku firma Bose będzie kontynuować swoją ewolucję i rozwój, stawiając na nowe produkty, bardziej niezwykłe środowisko użytkownika i skuteczniejsze strategie zrównoważonego rozwoju.

Z poważaniem
Jim Scammon
Prezes i Dyrektor ds. operacyjnych