Wysyłki będą dostępne w ciągu 2– 3 dni roboczych z 90-dniowym okresem próbnym bez ryzyka i bezpłatną dostawą standardową
Bezprzewodowe słuchawki Bose QuietControl 30 leżące na stole z laptopem i aparatem

Raporty i materiały

RAPORTY DOTYCZĄCE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju to ważny kanał komunikowania naszych postępów, priorytetów oraz zobowiązań wobec udziałowców. Co dwa lata firma Bose sporządza pełny raport dotyczący zrównoważonego rozwoju. W latach przerwy publikujemy krótką aktualizację raportu na temat głównych wskaźników i najistotniejszych działań. Pracownicy z całej organizacji mają swój wkład w tworzenie raportu, dzieląc się swoimi osiągnięciami we wspieraniu firmy Bose na drodze do zrównoważonego rozwoju. Zachęcamy do zapoznania się z tymi historiami i poszerzenia swojej wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju w firmie Bose.

ZASADY POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW BOSE

W Bose Corporation szczegóły, na które zwracają uwagę nasi klienci, mają ogromne znaczenie. Prowadzimy działalność uczciwie i zgodnie z wewnętrznymi zasadami etyki biznesowej. Dążymy do doskonałości we wszystkim, co robimy. Zachęcamy do wprowadzania innowacji we wszystkich aspektach naszej pracy i pomagamy klientom oraz pracownikom wydobyć z siebie pełen potencjał.

Od dostawców wymagamy tego samego. Będąc członkiem Responsible Business Alliance (wcześniej pod nazwą Electronic Industry Citizenship Coalition), Bose przyjęła zasady postępowania Responsible Business Alliance (RBA), które zawierają standardy społeczne, środowiskowe i etyczne związane z przemysłem elektronicznym i jego łańcuchem dostaw. Oprócz lokalnych przepisów prawa Bose wymaga od dostawców przestrzegania zasad postępowania RBA.