90-dniowy okres próbny bez ryzyka, 2-letnia gwarancja i bezpłatna dostawa standardowa dla zamówień powyżej 200 PLN
Mężczyzna pracujący w czarnych słuchawkach Bose Noise Cancelling Headphones 700 w domu

Raporty i materiały

RAPORTY DOTYCZĄCE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju to ważny kanał komunikowania naszych postępów, priorytetów oraz zobowiązań wobec udziałowców. Co dwa lata firma Bose sporządza pełny raport dotyczący zrównoważonego rozwoju. W latach przerwy publikujemy krótką aktualizację raportu na temat głównych wskaźników i najistotniejszych działań. Pracownicy z całej organizacji mają swój wkład w tworzenie raportu, dzieląc się swoimi osiągnięciami we wspieraniu firmy Bose na drodze do zrównoważonego rozwoju. Zachęcamy do zapoznania się z tymi historiami i poszerzenia swojej wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju w firmie Bose.

UCZCIWE PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI

Będąc członkiem Responsible Business Alliance (RBA), Bose Corporation w pełni popiera wizję i cele RBA. Oprócz wewnętrznego Kodeksu etyki biznesowej zobowiązujemy się do wdrażania Zasad postępowania Responsible Business Alliance.

ZASADY POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW BOSE

W Bose Corporation szczegóły, na które zwracają uwagę nasi klienci, mają ogromne znaczenie. Prowadzimy działalność uczciwie i zgodnie z wewnętrznymi zasadami etyki biznesowej. Dążymy do doskonałości we wszystkim, co robimy. Zachęcamy do wprowadzania innowacji we wszystkich aspektach naszej pracy i pomagamy klientom oraz pracownikom wydobyć z siebie pełen potencjał.

Od dostawców wymagamy tego samego. Będąc członkiem Responsible Business Alliance (wcześniej pod nazwą Electronic Industry Citizenship Coalition), Bose przestrzega zasad postępowania Responsible Business Alliance (RBA), które zawierają standardy społeczne, środowiskowe i etyczne związane z przemysłem elektronicznym i jego łańcuchem dostaw. Oprócz lokalnych przepisów prawa Bose wymaga od dostawców przestrzegania zasad postępowania RBA.