Bezpłatne dostawy i zwroty
 
Słuchawki bezprzewodowe QuietControl 30 na stole

Raporty i materiały

RAPORTY DOTYCZĄCE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju to ważny kanał komunikowania naszych postępów, priorytetów oraz zobowiązań wobec udziałowców. Co dwa lata przygotowujemy pełen raport dotyczący zrównoważonego rozwoju, który zawiera standardowe informacje określone w wytycznych organizacji Global Reporting Initiative. W latach przerwy publikujemy krótką aktualizację raportu na temat głównych wskaźników i najistotniejszych działań.

ZASADY POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW BOSE

W Bose Corporation (Bose) szczegóły, na które zwracają uwagę nasi klienci, mają ogromne znaczenie. Prowadzimy działalność uczciwie i zgodnie z wewnętrznymi zasadami etyki biznesowej. Dążymy do doskonałości we wszystkim, co robimy. Zachęcamy do wprowadzania innowacji we wszystkich aspektach naszej pracy i pomagamy klientom oraz pracownikom wydobyć z siebie pełen potencjał.

Od dostawców wymagamy tego samego. Będąc członkiem Responsible Business Alliance (wcześniej pod nazwą Electronic Industry Citizenship Coalition), Bose przyjęła zasady postępowania Responsible Business Alliance (RBA), które zawierają standardy społeczne, środowiskowe i etyczne związane z przemysłem elektronicznym i jego łańcuchem dostaw. Oprócz lokalnych przepisów prawa Bose wymaga od dostawców przestrzegania zasad postępowania RBA.