90-dniowy okres próbny bez ryzyka, 2-letnia gwarancja i bezpłatna dostawa standardowa dla zamówień powyżej 200 PLN
Mężczyzna noszący słuchawki Bose

Odpowiedzialny łańcuch dostaw

Nasze wysiłki na rzecz pełnego zaangażowania w łańcuch dostaw są istotnym aspektem naszego programu zrównoważonego rozwoju. Nie tylko musimy dbać, aby działania dostawców były zgodne z naszymi wartościami i zasadami postępowania, ale przy tym uwzględniać to, że nasi klienci coraz bardziej zwracają uwagę na wyniki dostawców w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Jesteśmy dumni z naszych obecnych inicjatyw, ale intensywnie pracujemy nad dojrzałością naszego obecnego programu i realizacją ambitnych celów na przyszłość.

UCZCIWE PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI

Będąc członkiem Responsible Business Alliance (RBA), Bose Corporation w pełni popiera wizję i cele RBA. Oprócz wewnętrznego Kodeksu etyki biznesowej zobowiązujemy się do wdrażania Zasad postępowania Responsible Business Alliance.

ZASADY POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW BOSE

W Bose Corporation szczegóły, na które zwracają uwagę nasi klienci, mają ogromne znaczenie. Prowadzimy działalność uczciwie i zgodnie z wewnętrznymi zasadami etyki biznesowej. Dążymy do doskonałości we wszystkim, co robimy. Zachęcamy do wprowadzania innowacji we wszystkich aspektach naszej pracy i pomagamy klientom oraz pracownikom wydobyć z siebie pełen potencjał.

Od dostawców wymagamy tego samego. Będąc członkiem Responsible Business Alliance, Bose przestrzega zasad postępowania Responsible Business Alliance (RBA), które obejmują standardy społeczne, środowiskowe i etyczne związane z przemysłem elektronicznym i jego łańcuchem dostaw. Oprócz lokalnych przepisów prawa Bose wymaga od dostawców przestrzegania zasad postępowania RBA.