NOWE PRODUKTY JUŻ TU SĄ! ZAPOZNAJ SIĘ Z NIMI.
Sklepy Koszyk
SUV podczas jazdy w terenie

Odpowiedzialny łańcuch dostaw

Nasze wysiłki na rzecz pełnego zaangażowania w łańcuch dostaw są istotnym aspektem naszego programu zrównoważonego rozwoju. Nie tylko musimy dbać, aby działania dostawców były zgodne z naszymi wartościami i zasadami postępowania, ale przy tym uwzględniać to, że nasi klienci coraz bardziej zwracają uwagę na wyniki dostawców w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Jesteśmy dumni z naszych obecnych inicjatyw, ale intensywnie pracujemy nad dojrzałością naszego obecnego programu i realizacją ambitnych celów na przyszłość.

UCZCIWE PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI

Jako członek Responsible Business Alliance (RBA), Bose Corporation w pełni popiera wizję i cele RBA. Oprócz wewnętrznego Kodeksu etyki biznesowej zobowiązujemy się do wdrażania Zasad postępowania Responsible Business Alliance.

ZASADY POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW BOSE

W Bose Corporation szczegóły, na które zwracają uwagę nasi klienci, mają ogromne znaczenie. Prowadzimy działalność uczciwie i zgodnie z wewnętrznymi zasadami etyki biznesowej. Dążymy do doskonałości we wszystkim, co robimy. Zachęcamy do wprowadzania innowacji we wszystkich aspektach naszej pracy i pomagamy klientom oraz pracownikom wydobyć z siebie pełen potencjał.

Od dostawców wymagamy tego samego. Jako członek Responsible Business Alliance (RBA), firma Bose przestrzega Zasad postępowania Responsible Business Alliance, które obejmują standardy społeczne, środowiskowe i etyczne obowiązujące w branży elektronicznej i jej łańcuchu dostaw. Oprócz lokalnych przepisów prawa Bose wymaga od dostawców przestrzegania zasad postępowania RBA.