ODKRYJ NAJLEPSZĄ NA ŚWIECIE REDUKCJĘ HAŁASU: SŁUCHAWKI QUIETCOMFORT® II Z 90-DNIOWYM OKRESEM PRÓBNYM BEZ RYZYKA. WIĘCEJ INFORMACJI

Podsumowanie badania dotyczącego snu

Data: sierpień 2020 r.

Kontekst

Dobry sen jest niezbędny do utrzymania odpowiedniej kondycji zdrowotnej. Niedobór snu jest kojarzony z ogólnym pogorszeniem jakości życia i większym ryzykiem wystąpienia między innymi nadciśnienia, cukrzycy, depresji, otyłości i chorób naczyniowo-mózgowych. Z kolei wśród osób, które wysypiają się regularnie, ryzyko śmierci jest mniejsze. Jedną z najczęstszych przyczyn słabej jakości snu jest hałas panujący w otoczeniu śpiącej osoby, który ma na to bardzo negatywny wpływ.

Cele badania

Celem tego badania było przeprowadzenie oceny skuteczności cyfrowego urządzenia wellness firmy Bose — czyli maskujących hałas zatyczek sleepbuds™ — we wpływaniu na poprawę jakości snu uczestników badania, którzy zgłaszali problemy ze snem spowodowane zakłóceniami dźwiękowymi, poprzez blokowanie zewnętrznych dźwięków (pasywne tłumaczenie) i zapewnianie odprężenia za pomocą relaksujących dźwięków.

Metody badawcze

Pięćdziesięciu pięciu uczestników wzięło udział w badaniu, w którym porównywano wyniki uzyskane przed i po zastosowaniu zatyczek. Uczestnicy byli w wieku od 21 do 65 lat. Oceniali siebie jako osoby o lekkim lub średnim śnie i zgłaszali problemy z zasypianiem oraz przesypianiem całych nocy z powodu hałasu występującego wokół. Potencjalni uczestnicy zostali wykluczeni z badania, jeżeli: cierpieli na istniejące zaburzenia snu, na przykład: bezdech senny, zespół niespokojnych nóg lub zaburzenie rytmu dobowego; przejawiali zachowania lub cechy utożsamiane z pogarszaniem jakości snu, na przykład: nadmierne spożywanie produktów zawierających kofeinę, alkoholu lub produktów tytoniowych; lub cierpieli na zaburzenia snu spowodowane bólem, nykturią lub objawami menopauzy. Obiektywne dane zostały uzyskanie w wyniku badań EEG przeprowadzonych za pomocą domowego kontrolera Sleep Profiler™. Z kolei subiektywne dane były zbierane od uczestników w trakcie codziennych ankiet oraz ankiet przeprowadzanych po etapie interwencyjnym badania. Każdy z uczestników brał udział w badaniu przez 10 następujących po sobie nocy, z których trzy pierwsze noce stanowiły okres bazowy, cztery kolejne były okresem kalibracyjnym, a trzy ostanie okresem interwencyjnym. Po wprowadzeniu korekt spowodowanych brakującymi lub nieważnymi danymi do analizy włączono wyniki pięćdziesięciu uczestników. Wyniki główne zostały przeanalizowane pod względem poziomu istotności za pomocą modelu mieszanego regresji liniowej i modelu z wyrazem wolnym dla każdego uczestnika, aby zobrazować powtarzalne działania występujące w czasie. Eksploracyjna analiza wyników uzupełniających została przeprowadzona z wykorzystaniem statystyki opisowej i podzielona pod względem czasu ekspozycji.

Wyniki

Na podstawie pomiarów obiektywnych, przeprowadzonych za pomocą urządzenia Sleep Profiler™, oraz pomiarów subiektywnych, przeprowadzonych za pomocą ankiet wśród uczestników, ustalono związek między korzystaniem z maskujących hałas zatyczek Bose sleepbuds™ a zmniejszeniem opóźnienia początku snu. Postrzegane opóźnienie początku snu podczas korzystania z zatyczek Bose sleepbuds™ w porównaniu z okresem bazowym zostało zmniejszone o 32,5% (p < 0,001, oznacza różnicę 7,5 min, 95% CI = 22.3% do 41.4% szybciej). Z kolei obiektywne pomiary opóźnienia snu wykazały zmniejszenie opóźnienia o 13,3% (p = 0,030, oznacza różnicę 2,7 min, 95% CI = 1,4% do 23,8% szybciej). Mimo że podczas korzystania z zatyczek Bose sleepbuds™ uczestnicy rzadziej wybudzali się w środku nocy, a czas czuwania wtrąconego był krótszy, to nie znaleziono żadnych statystycznie istotnych różnic Całkowity czas snu był średnio krótszy podczas korzystania z zatyczek Bose sleepbuds™. Uczestnicy twierdzili, że podczas korzystania z zatyczek Bose sleepbuds™ czują się bardziej wypoczęci i lepiej odczuwają efekty snu. Wszyscy (100%) uczestnicy odpowiedzieli, że zatyczki Bose sleepbuds™ skutecznie blokowały dźwięki z zewnątrz; 86% odpowiedziało, że mogli łatwiej zasnąć; 76% czuło, że utrzymanie snu było łatwiejsze; a 82% odpowiedziało, że ogólna jakość ich snu uległa poprawie.

Wnioski

Zarówno obiektywne, jak i subiektywne pomiary, wskazują, że osoby kładące się spać w zatyczkach Bose sleepbuds™ zasypiają szybciej. Ponadto uczestnicy zgłaszali występowanie pozytywnych efektów związanych z używaniem zatyczek Bose sleepbuds™ do spania. Powyższe konkluzje są obiecujące w kontekście wykorzystania cyfrowych urządzeń z kategorii wellness w celu poprawy jakości snu w głośnych środowiskach.

Logo UCHealth