NOWE PRODUKTY JUŻ TU SĄ! ZAPOZNAJ SIĘ Z NIMI.
Sklepy Koszyk

Zobowiązanie do zapewniania bezpieczeństwa

Bezpieczny projekt produktów

Firma Bose podchodzi do bezpieczeństwa produktów tak samo jak do rozwoju innych technologii i produktów — stale poszukując ulepszeń i innowacji.

Nasze podejście do bezpieczeństwa

Firma Bose wdrożyła ramy bezpieczeństwa produktów, które obejmują aktywne monitorowanie produktów pod kątem usterek stwarzających zagrożenie. Zawsze, gdy jest to możliwe, Bose projektuje i wdraża odpowiednie środki, których celem jest usunięcie potencjalnych luk w zabezpieczeniach, zanim zostaną one wykorzystane.

Nasze wewnętrzne procedury i zasady przewidywania potencjalnych problemów z bezpieczeństwem są wyrazem aktywnego podejścia do kwestii zapewniania bezpieczeństwa. Podejmując działania mające na celu wykrycie potencjalnych zagrożeń i luk w zabezpieczeniach, możemy zredukować ryzyko naruszeń bezpieczeństwa i zminimalizować ich wpływ na naszych klientów.

Podejmując te aktywne działania i wprowadzając ramy bezpieczeństwa produktów, firma Bose wykazuje zdecydowane zaangażowanie na rzecz ochrony danych klientów i zapewniania niezawodności swoich produktów.

Specjalny zespół

W Bose pracuje dedykowany zespół profesjonalistów, który koncentruje się tylko i wyłącznie na bezpieczeństwie produktów. Do jego zadań należy między innymi identyfikacja wymogów, analiza kodu źródłowego i ocena zagrożeń w łańcuchu dostaw.

Zgłaszanie problemów

Zespół ds. reakcji na zdarzenia dotyczące bezpieczeństwa produktów Bose (Product Security Incident Response Team, PSIRT) ma za zadanie szybko reagować na ryzyko związane z bezpieczeństwem dotyczące produktów Bose. Jeśli chcieliby Państwo zgłosić podejrzenie zagrożenia bezpieczeństwa, prosimy o skontaktowanie się z działem PSIRT. Bose uznaje informacje dotyczące zagrożeń bezpieczeństwa za ściśle poufne i dlatego zaleca szyfrowanie za pomocą klucza PSIRT PGP/GPG wszystkich raportów na ten temat wysyłanych do PSIRT.

Klucz PGP/GPG: