Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Uruchamianie funkcji Camera Angle DVD

Aby włączyć funkcję Camera Angle DVD, wykonaj poniższe czynności:

Włącz system.

na pilocie wybierz źródło cd/dvd.

Włóż płytę DVD z programem umożliwiającym wybieranie różnych kątów kamery. Uruchom płytę.

po pojawieniu się ikony "camera angle" (kąt kamery) naciśnij na pilocie przycisk settings (ustawienia).

za pomocą przycisków strzałki w górę i strzałki w dół podświetl ikonę kamery o nazwie „camera angle” (kąt kamery)

za pomocą przycisku strzałki w prawo podświetl opcję „1 of” (1 z)

za pomocą przycisku strzałki w górę i strzałki w dół podświetlaj różne kąty i przełączaj się między nimi.

naciśnij przycisk exit (zakończ), aby zamknąć menu ustawień.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.