Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Włączanie systemu

Dotyczy:

  • Bezprzewodowy system muzyczny SoundLink®

Początkowo akumulator nie jest naładowany całkowicie i może działać w trybie ochrony lub braku aktywności.

Aby włączyć system i naładować akumulator:

Ustaw głośnik na płaskiej i stabilnej powierzchni.

Podłącz do zasilacza wtyk odpowiedni dla danego regionu geograficznego (w zestawie może być kilka wtyków).

Podłącz kabel zasilacza do gniazda DC POWER z tyłu systemu.

Włóż wtyk zasilania z 2 bolcami do działającego gniazdka elektrycznego. Połączenia powinny wyglądać następująco:

PRZESTROGA: należy używać wyłącznie dostarczonego zasilacza lub zasilacza zamiennego zakupionego w firmie Bose Corporation.

Uwaga: akumulator należy ładować przez co najmniej 10 godzin, aby naładować go w pełni.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.