Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Konfiguracja i dezaktywacja funkcji ADAPTiQ®

Funkcja kalibracji dźwięku ADAPTiQ analizuje wpływ wymiarów pomieszczenia oraz innych zmiennych na dźwięk, a następnie automatycznie dostosowuje parametry systemu Bose® do akustyki pomieszczenia.

Aby przeprowadzić kalibrację dźwięku z użyciem funkcji ADAPTiQ, wykonaj następujące czynności:

Wykonaj wszystkie połączenia z systemem Lifestyle® i umieść głośniki oraz moduł Acoustimass® w lokalizacjach docelowych.

Uwaga: w razie zmiany lokalizacji systemu lub głośników będzie można ponownie przeprowadzić kalibrację z użyciem funkcji ADAPTiQ.

Włącz telewizor i wybierz w nim wejście wideo, do którego jest podłączony system Lifestyle®.

naciśnij na jednostce sterującej przycisk setup.

za pomocą przycisku strzałki w dół na pilocie podświetl opcję „adaptiq” w menu systemu wyświetlanym na ekranie telewizora.

naciśnij przycisk ok i postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami.

Po zakończeniu procesu kalibracji zostanie ponownie wyświetlony początkowy ekran konfiguracji ADAPTiQ z opcją powtórnego uruchomienia procesu.

Uwaga: po użyciu funkcji ADAPTiQ można ponownie przeprowadzić kalibrację, ale nie można dezaktywować funkcji.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.