Darmowa przesyłka przy zamówieniu złożonym jeszcze dziś.
 

Dodawanie systemu SoundTouch dostępnego w sieci do bieżącego konta SoundTouch

Dotyczy:

więcej...

Jeśli system SoundTouch jest już w sieci Wi-Fi, wykonaj następujące czynności, aby przypisać go do używanego konta SoundTouch: 

  1. Otwórz aplikację SoundTouch.
  2. Wybierz ikonę Menu (≡) w lewym górnym rogu.
    Uwaga: w przypadku komputerów stacjonarnych i tabletów, jeśli ikona Menu (≡) nie jest widoczna, wysuwane menu może być już otwarte.
  3. Wybierz Settings (Ustawienia).
  4. Wybierz Speaker Settings (Ustawienia głośnika).
  5. Wybierz ADD SYSTEM (Dodaj system).
  6. Wybierz IT IS ALREADY CONNECTED (Jest już podłączony).
  7. Sieć następnie wyszuka system.
  8. Wykonaj instrukcje widoczne w aplikacji, aby zakończyć dodawanie.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.