Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Dodawanie systemu do istniejącego konta SoundTouch

Dotyczy:

więcej...

Jeśli skonfigurowano już system SoundTouch, na ekranie Settings (Ustawienia) można dodać inny system bez konieczności tworzenia nowego konta.  

Na komputerze uruchom aplikację SoundTouch.

W lewym górnym rogu wybierz ikonę Menu (≡).
Uwaga: w przypadku komputerów stacjonarnych i tabletów, jeśli ikona Menu (≡) nie jest widoczna, wysuwane menu może być już otwarte.

Wybierz Settings (Ustawienia).

Wybierz Speaker Settings (Ustawienia głośnika).

Wybierz Add or Reconnect Speaker (Dodaj lub podłącz głośnik ponownie).

Wybierz CONNECT WITH WI-FI (Połącz z siecią Wi-Fi) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.