Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Regulacja nasycenia niskich tonów

Pilot zdalnego sterowania umożliwia zmianę nasycenia niskich tonów w systemie.

  • Naciśnij przycisk „Bass” na pilocie. Wskaźnik stanu systemu zamiga trzy razy na biało.
  • Naciśnij przycisk „+” lub „-” na pilocie, aby zwiększyć lub zmniejszyć ilość basów.
  • Naciśnij ponownie przycisk „Bass”, aby zakończyć regulację. Wskaźnik stanu systemu zamiga trzy razy na biało.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.