Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Dostosowanie jasności i kontrastu wyświetlacza pilota zdalnego sterowania

Naciśnięcie przycisku podświetlenia na tylnym panelu pilota powoduje podświetlenie przycisków i wyświetlacza. Podświetlenie jest wyłączane automatycznie po kilku sekundach w celu ograniczenia zużycia baterii.

Aby dostosować kontrast lub jasność podświetlenia pilota zdalnego sterowania, wykonaj następujące czynności:

naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski podświetlenia oraz ok na pilocie, aż na wyświetlaczu pilota pojawi się ukryte menu.

za pomocą przycisku strzałki w górę lub strzałki w dół wybierz pozycję „contrast” (kontrast) lub „brightness” (jasność).

po wybraniu właściwej opcji dostosuj ustawienie za pomocą przycisków strzałki w lewo i strzałki w prawo.

naciśnij przycisk exit, aby zakończyć pracę w trybie konfiguracji.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.