Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Regulacja głośności w systemie i komputerze

Sposób regulacji głośności w komputerze zależy od typu używanego komputera oraz jego systemu operacyjnego.

System operacyjny Mac OS® X

W obszarze dokowania kliknij Preferencje systemowe.

Kliknij ikonę Dźwięk.

Kliknij kartę Wyjście.

Wybierz „Bose SoundLink Audio”.

Dostosuj głośność tak, aby była ustawiona co najmniej na 2/3 maksymalnego poziomu.

Nic nie powinno być wyciszone, a zrównoważenie kanałów powinno być ustawione dokładnie pośrodku.

Systemy operacyjne Windows® 7 i Windows® Vista

Kliknij przycisk Start w lewym dolnym rogu ekranu komputera.

Kliknij pozycję Panel sterowania.

W Panelu sterowania kliknij pozycję Sprzęt i dźwięk.

Pod ikoną Dźwięk kliknij opcję „Dopasuj głośność systemu”, aby otworzyć mikser dźwięku.

Dostosuj głośność tak, aby była ustawiona co najmniej na 2/3 maksymalnego poziomu.

Aby wybrać wyjście audio

Kliknij przycisk Start w lewym dolnym rogu ekranu komputera.

Kliknij pozycję Panel sterowania.

W Panelu sterowania kliknij pozycję Sprzęt i dźwięk.

W menu Sprzęt i dźwięk kliknij „Zarządzaj urządzeniami audio”.

Na karcie Odtwarzanie wybierz pozycję „Bose SoundLink Audio”.

Po wybraniu pozycji „Bose SoundLink Audio” kliknij opcję „Ustaw domyślne”.

System operacyjny Windows XP

Kliknij przycisk Start w lewym dolnym rogu ekranu.

Kliknij pozycję Panel sterowania.

Kliknij ikonę Dźwięki i urządzenia audio.

Kliknij kartę Dźwięk.

Upewnij się, że w sekcji Odtwarzanie dźwięku urządzenie „Bose SoundLink Audio” jest wybrane jako domyślne. Jeśli tak nie jest, wybierz je z menu rozwijanego.

Również w sekcji Odtwarzanie dźwięku kliknij przycisk Głośność, który wyróżniono poniżej czerwonym kolorem.

Dostosuj wszystkie ustawienia głośności tak, aby uzyskać co najmniej 2/3 poziomu maksymalnego.

Nic nie powinno być wyciszone, a zrównoważenie kanałów powinno być ustawione dokładnie pośrodku.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.