Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Aplikacja nie może znaleźć systemu podczas konfiguracji

Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez 3 sekundy ikonę TV oraz przycisk Przejście do tyłu. Gdy wyświetlacz na głośniku soundbar świeci się na kolor pomarańczowy, oznacza to, że głośnik soundbar jest w trybie konfiguracji

Otwórz aplikację Bose Music i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby podłączyć głośnik soundbar do sieci

Uwaga: jeśli aplikacja nie wyświetli monitu o skonfigurowanie systemu, dotknij ikony My Bose, znajdującej się w lewym górnym rogu, a następnie dotknij przycisku +, aby dodać produkt.

Jeśli aplikacja nie widzi głośnika soundbar, zresetuj urządzenie mobilne i głośnik soundbar, odłączając przewód zasilający od gniazdka sieciowego na 30 sekund, a następnie mocno podłączając przewód zasilania z powrotem do działającego gniazda sieciowego

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.