90-dniowy okres próbny bez ryzyka, 2-letnia gwarancja i bezpłatna dostawa standardowa dla zamówień powyżej 200 PLN

Nie można sterować urządzeniem innym niż urządzenie firmy Bose za pomocą pilota firmy Bose

Sprawdź, czy działa oryginalny pilot urządzenia innego niż urządzenie firmy Bose. Jeśli oryginalny pilot urządzenia innego niż urządzenie firmy Bose nie działa, urządzenie może być uszkodzone. Należy skontaktować się z producentem w celu uzyskania pomocy

Upewnij się, że wybrano prawidłowe źródło.  Niektóre funkcje na pilocie Bose zmieniają się w przypadku zmiany źródła. Naciśnij żądany przycisk źródła na pilocie, aby upewnić się, że urządzenie znajduje się w odpowiednim trybie pracy.

Upewnij się, że głośnik soundbar nie blokuje czujnika sygnału zdalnego sterowania urządzenia. Głośnik soundbar umieszczony przed telewizorem może blokować czujnik sygnału zdalnego sterowania telewizora, co może utrudniać odbiór poleceń pilota przez telewizor. Zlokalizuj czujnik sygnału zdalnego sterowania telewizora i upewnij się, że pilot ma zapewnioną dobrą widoczność okienka czujnika. Czujnik może znajdować się w pobliżu diody zasilania telewizora lub za półprzezroczystą częścią obudowy telewizora.

Upewnij się, że urządzenia zewnętrzne mogą być zdalnie sterowane.  Niektóre urządzenia zewnętrzne mogą być zdalnie sterowane sygnałem IR (podczerwień) lub za pomocą RF (częstotliwość radiowa). Spróbuj sterować urządzeniem za pomocą własnego pilota, blokując górną część pilota lub sterując pilotem w innym pomieszczeniu, nie kierując go w stronę urządzenia. Jeśli urządzeniem można sterować w ten sposób, to z dużym prawdopodobieństwem nie jest ono skonfigurowane do odbioru sygnału IR.

Urządzenie może być wyposażone w ustawienie lub przełącznik zmiany rodzaju sygnału, na który reaguje. Skonfiguruj urządzenie do działania z wykorzystaniem IR, tak aby działało z pilotem firmy Bose. Jeśli urządzenie jest ustawione na RF, nie będzie współpracować z pilotem firmy Bose.

Spróbuj zresetować telewizor lub podłączone urządzenie, wyłączając je i odłączając od gniazdka na 30 sekund.

Uwaga: możliwe, że niektóre ustawienia zostaną utracone lub zostaną przywrócone dopiero po pewnym czasie po zresetowaniu. Również przewód lub dekoder satelitarny mogą po zresetowaniu potrzebować kilku minut, aby ponownie nawiązać połączenie.

Spróbuj wyłączyć wykrywanie światła lub efektów świetlnych, jakie może posiadać telewizor. Niektóre nowsze telewizory są wyposażone w funkcję wykrywania światła, która mierzy natężenie światła otoczenia w pomieszczeniu, aby automatycznie dostosować kontrast i jasność w celu uzyskania lepszego obrazu, zmniejszenia zużycia energii lub emitowania światła z tyłu telewizora w celu zmniejszenia zmęczenia oczu. Funkcje te mogą zakłócać odbiór sygnału podczerwieni. Informacje na temat wyłączania tych funkcji zawiera instrukcja obsługi telewizora.

Jeśli urządzenie inne niż urządzenie firmy Bose jest dekoderem telewizji kablowej lub satelitarnej i kiedyś można było nim sterować, możliwe jest, że oprogramowanie układowe urządzenia zostało automatycznie zaktualizowane. Dostawcy dekoderów telewizji kablowej i satelitarnej okresowo aktualizują oprogramowanie układowe swoich urządzeń, co czasami może negatywnie wpływać na funkcjonalność zdalnego sterowania. Spróbuj przeprogramować pilota.

Aby wyczyścić bieżącą konfigurację pilota do obsługi urządzeń innych niż urządzenia firmy Bose, naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund przyciski Przejście do tyłu i Głośność w dół. Instrukcje dotyczące konfigurowania pilota do obsługi innych urządzeń można znaleźć w sekcji Programowanie uniwersalnego pilota zdalnego sterowania.

Należy pamiętać, że niektóre funkcje menu mogą nie być kontrolowane za pomocą uniwersalnych pilotów, ponieważ są specyficzne dla urządzenia. Producent urządzenia mógł nie dostarczyć producentom pilotów uniwersalnych kodu poleceń, który mógłby być zastosowany w zestawie kodów dla danego produktu. Ponadto niektóre urządzenia mogą być zbyt nowe, aby można je było dołączyć do najnowszego zestawu kodów.

Czy te informacje były pomocne?

Miło, dziękujemy za opinię. Dodatkowe komentarze można wpisać poniżej.
Przykro nam, że nasza strona nie spełniła Twoich oczekiwań. Napisz nam o swoich wrażeniach lub o tym, co możemy zrobić lepiej.
Wyślij
Dziękujemy za przesłanie dodatkowych informacji.