Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Nie można sparować urządzenia z funkcją NFC

Jeśli nie możesz sparować urządzenia Bluetooth z głośnikiem SoundLink, korzystając z łączności NFC (Near Field Communication), wykonaj następujące czynności:

Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth obsługuje technologię NFC. Sięgnij po instrukcję obsługi urządzenia, aby uzyskać więcej informacji.

Uwaga: Smartfony firmy Apple korzystają z łączności NFC w ramach funkcji Apple Pay, ale mogą nie obsługiwać parowania urządzeń Bluetooth w trybie NFC.

Przejdź do menu ustawień na urządzeniu i upewnij się, że włączony jest zarówno tryb Bluetooth, jak i NFC.

Umieść punkt łączności NFC urządzenia Bluetooth na środku górnej części obudowy głośnika SoundLink. Urządzenie może wyświetlić monit o akceptację parowania.

Uwaga: Aby znaleźć punkt kontaktu NFC, może być konieczne wielokrotne dotykanie głośnika SoundLink różnymi częściami urządzenia Bluetooth. Punkty kontaktu znajdują się w różnych miejscach w różnych urządzeniach, ale najczęściej mieszczą się z tyłu smartfonu.

Zresetuj urządzenie, które starasz się sparować. Najczęściej robi się to poprzez ponowne uruchomienie urządzenia lub wyjęcie akumulatora lub przewodu zasilania na minutę.

Przywróć ustawienia domyślne głośnika, włączając go i naciskając przycisk zasilania przez 10 sekund, aż do wyłączenia głośnika. 

Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje usunięcie wszystkich ustawień językowych i sparowanych urządzeń przenośnych z głośnika. Po przywróceniu ustawień domyślnych włącz głośnik i ponownie spróbuj sparować urządzenie.

Spróbuj sparować z innym urządzeniem obsługującym łączność NFC. Jeśli uda się sparować drugie urządzenie, może to oznaczać, że problem spowodowany jest przez pierwsze.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.