Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Konserwacja produktu Bose®

Wymiana baterii pilota jest jedyną wymaganą, regularnie wykonywaną czynnością związaną z konserwacją. Można także wyczyścić system, jeśli jest to konieczne.

Aby wyczyścić system, przetrzyj go miękką, suchą ściereczką. Możesz również ostrożnie odkurzyć osłonę przednią.

Nie używaj rozpuszczalników, środków chemicznych ani aerozoli.

Uważaj, aby do otworów w obudowie nie dostały się płyny lub ciała obce.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.