Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Konserwacja produktu Bose®

Wymiana baterii pilota jest jedyną wymaganą, regularnie wykonywaną czynnością związaną z konserwacją. Można także wyczyścić system, jeśli jest to konieczne.

Aby wyczyścić powierzchnie zewnętrzne produktu, przetrzyj je za pomocą miękkiej, suchej ściereczki. Możesz również ostrożnie odkurzyć osłonę.

  • Nie używaj rozpuszczalników, środków chemicznych ani aerozoli.
  • Uważaj, aby do otworów w obudowie nie dostały się płyny lub ciała obce.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.