Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Zmiana ustawień trybu gry

Tryb gry zapewnia lepsze parametry obrazu w przypadku konsol do gier.

Aby dostosować ustawienia trybu gry, wykonaj następujące czynności:

Włącz telewizor i wybierz w nim wejście wideo, do którego jest podłączony system Lifestyle®.

naciśnij na pilocie przycisk source, a następnie za pomocą przycisku strzałki w górę lub strzałki w dół wybierz źródło „game console” (konsola do gier). naciśnij przycisk ok, aby potwierdzić.

naciśnij przycisk more.

za pomocą przycisku strzałki w prawo podświetl ikonę „options” (opcje), a następnie naciśnij przycisk ok.

za pomocą przycisku strzałki w górę lub strzałki w dół podświetl pozycję „game mode” (tryb gry).

za pomocą przycisku strzałki w lewo lub strzałki w prawo wybierz żądane ustawienie trybu gry (włączony/wyłączony).

naciśnij przycisk exit, aby zamknąć menu.

Uwaga: przetwarzanie obrazu w trybie gry jest zawsze aktywne w przypadku źródła TV.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.