Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Zmiana poziomu sygnału wejściowego

Ta funkcja obniża lub podwyższa poziom sygnału zgodnie z poziomem wejściowego sygnału audio urządzeń zewnętrznych.

Uwaga: regulację można wykonać osobno dla poszczególnych wejść.

Aby zmienić poziom wejściowego sygnału audio z określonego źródła, wykonaj następujące czynności:

Włącz telewizor i wybierz w nim wejście wideo, do którego jest podłączony system Lifestyle®.

naciśnij na pilocie przycisk source, a następnie za pomocą przycisku strzałki w górę lub strzałki w dół wybierz żądane źródło sygnału. naciśnij przycisk ok, aby potwierdzić.

naciśnij przycisk more, a następnie za pomocą przycisku strzałki w prawo podświetl ikonę „options” (opcje). naciśnij przycisk ok, aby potwierdzić.

za pomocą przycisku strzałki w górę lub strzałki w dół podświetl pozycję „volume offset” (korekcja głośności).

za pomocą przycisku strzałki w lewo lub strzałki w prawo dostosuj poziom głośności dla wybranego źródła sygnału w zakresie od 0 do +10.

naciśnij przycisk exit, aby zamknąć menu.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.