Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Zmiana sposobu przetwarzania dźwięku dla określonego źródła sygnału

Można dostosować sposób przetwarzania dźwięku dla wybranego urządzenia źródłowego.

Aby zmienić ustawienie, wykonaj następujące czynności:

Włącz telewizor i wybierz w nim wejście wideo, do którego jest podłączony system Lifestyle®.

na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk more.

za pomocą przycisku strzałki w prawo podświetl ikonę „options” (opcje). naciśnij przycisk ok, aby potwierdzić.

za pomocą przycisku strzałki w górę lub strzałki w dół podświetl pozycję „[source] sound” (dźwięk — [źródło]).

za pomocą przycisku strzałki w lewo lub strzałki w prawo wybierz jedno z następujących ustawień:

„Original” (Bez przetwarzania) — odtwarzanie dźwięku stereo, jeżeli jest on odbierany ze źródła.

„Recommended” (Zalecane) — odtwarzanie dźwięku pięciokanałowego niezależnie od tego, czy ze źródła odbierany jest sygnał dwukanałowy, czy pięciokanałowy.

„Alternative” (Alternatywne) — odtwarzanie dźwięku pięciokanałowego, gdy ze źródła jest odbierany sygnał stereofoniczny lub pięciokanałowy.

„Enhanced Mono” (Ulepszone mono) — odtwarzanie emulowanego dźwięku przestrzennego, gdy ze źródła jest odbierany sygnał monofoniczny.

naciśnij przycisk exit, aby zamknąć menu.

Uwaga: dostępność opcji jest zależna od urządzenia źródłowego.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.