Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Zmiana konfiguracji głośników

Aby zmienić konfigurację głośników, wykonaj następujące czynności:

Włącz telewizor i wybierz w nim wejście wideo, do którego jest podłączony system Lifestyle®.

na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk more.

za pomocą przycisku strzałki w prawo podświetl ikonę „options” (opcje). naciśnij przycisk ok, aby potwierdzić.

za pomocą przycisku strzałki w górę lub strzałki w dół podświetl pozycję „speakers” (głośniki).

za pomocą przycisku strzałki w lewo lub strzałki w prawo wybierz jedno z następujących ustawień: „stereo (2)” (dźwięk stereofoniczny (2)), „front (3)” (przód (3)) lub „surround (5)” (dźwięk przestrzenny (5)).

naciśnij przycisk exit, aby zamknąć menu.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.