ODKRYJ NAJLEPSZĄ NA ŚWIECIE REDUKCJĘ HAŁASU: SŁUCHAWKI QUIETCOMFORT® II Z 90-DNIOWYM OKRESEM PRÓBNYM BEZ RYZYKA. WIĘCEJ INFORMACJI

Włączanie/wyłączanie zegara trybu gotowości

Dotyczy:

System jest automatycznie przełączany w tryb gotowości (wyłączany) po 24 godzinach bezczynności (łącznie z brakiem poleceń z pilota zdalnego sterowania). Jeżeli jednak włączony jest 30-minutowy zegar trybu gotowości, system jest automatycznie przełączany w tryb gotowości po 30 minutach bezczynności (łącznie z brakiem odtwarzania dźwięku i brakiem poleceń z pilota).

Aby włączyć zegar trybu gotowości:

naciśnij przycisk alarm setup/menu na pilocie i przytrzymaj go, aż na wyświetlaczu pojawi się informacja „-setup menu-”.

Alarm Setup/Menu

naciśnij osiem razy przycisk tune/playlist >, aby wyświetlić pozycję „-auto off-” (automatyczne wyłączanie).

Tune/Playlist >

za pomocą przycisku time - lub time + wybierz ustawienie „no” (nie) lub „yes” (tak).

Time -

Time +

naciśnij przycisk alarm setup/menu, aby wyjść z menu konfiguracji, lub odczekaj 10 sekund, aby menu konfiguracji zostało zamknięte automatycznie.