Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Zmiana języka komunikatów głosowych

Aby zmienić język, wykonaj następujące czynności:

naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny oraz przycisk zwiększania głośności.

przy użyciu przycisku zwiększania głośności przewiń listę języków.

naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny, aby wybrać żądany język.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.