Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Zmiana języka komunikatów głosowych

Aby zmienić język, wykonaj następujące czynności:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny oraz przycisk zwiększania głośności

Przycisk wielofunkcyjny i przycisk zwiększania głośności

Naciskaj przycisk zwiększania głośności, aby przewinąć listę języków

Przycisk zwiększania głośności

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny, aby wybrać żądany język.

Przycisk wielofunkcyjny

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.