Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Włączanie/wyłączanie głośników telewizora

Aby włączyć lub wyłączyć głośniki telewizora, wykonaj następujące czynności:

Włącz telewizor i wybierz w nim wejście wideo, do którego jest podłączony system Lifestyle®.

na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk more.

za pomocą przycisku strzałki w prawo podświetl ikonę „options” (opcje), a następnie naciśnij przycisk ok.

za pomocą przycisku strzałki w górę lub strzałki w dół podświetl pozycję „tv speakers” (głośniki telewizora).

naciśnij przycisk strzałki w lewo lub strzałki w prawo, aby wybrać ustawienie „on” (wł.) lub „off” (wył.). jeżeli zostanie wybrane ustawienie „on” (wł.), dźwięk będzie odtwarzany zarówno przez głośniki telewizora, jak i przez system bose®.

naciśnij przycisk exit, aby zamknąć menu.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.