Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Aby ustalić wersję oprogramowania, wykonaj następujące czynności:

Włącz telewizor.

Wybierz w telewizorze wejście, do którego jest podłączony system.

naciśnij przycisk setup na jednostce sterującej i przytrzymaj go do momentu pojawienia się ekranu „system information” (informacje o systemie).

W wierszu 5. zostanie wyświetlona wersja zainstalowanego oprogramowania jednostki.

Naciśnij dowolny przycisk na pilocie zdalnego sterowania.

W wierszu 10. zostanie wyświetlona wersja zainstalowanego oprogramowania pilota.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.