Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

Dotyczy:

Jeśli opcjonalny akumulator jest podłączony, wskaźnik stanu zasilania systemu, znajdujący się obok przełącznika zasilania, miga przy włączaniu systemu, aby wyświetlić aktualny poziom naładowania akumulatora.

Poziom naładowania akumulatora można również sprawdzić w dowolnym momencie, poprzez dwukrotne naciśnięcie przycisku Bluetooth, znajdującego się przy wejściu 3.

Poniższa tabela opisuje wygląd wskaźnika LED i odpowiadający mu poziom naładowania akumulatora.

Niebieski: 4 mignięciaAkumulator naładowany w 75-100%
Niebieski: 3 mignięciaAkumulator naładowany w 50-74%
Niebieski: 2 mignięciaAkumulator naładowany w 25-49%
Niebieski: 1 mignięcieAkumulator naładowany w 10-24%
Czerwony: 1 mignięciePoziom naładowania poniżej 10%

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.