Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Sprawdzanie akumulatora

Po każdym włączeniu głośnika wskaźnik akumulatora przedstawia przez dwie sekundy poziom naładowania akumulatora, a komunikat głosowy, jeśli komunikaty są włączone, informuje o poziomie naładowania akumulatora.

Aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora w głośniku, naciśnij i przytrzymaj przycisk Zasilania przez trzy sekundy, sprawdzając jednocześnie poziom naładowania.

  • Wskaźnik świeci na zielono: poziom naładowania co najmniej średni
  • Wskaźnik miga na pomarańczowo: ładowanie
  • Wskaźnik świeci na pomarańczowo: poziom naładowania średni
  • Wskaźnik miga na czerwono: konieczność ładowania

Czas działania akumulatora zależy od rodzaju odtwarzanej muzyki i poziomu głośności. Przy standardowym użytkowaniu akumulator pracuje do 12 godzin w głośniku SoundLink Revolve i do 16 godzin w głośniku SoundLink Revolve+.

Tryb ochrony akumulatora

Odłączony i nieużywany przez ponad trzy dni głośnik, w którym pozostały poziom naładowania jest mniejszy niż 10 procent, przechodzi w tryb ochrony akumulatora w celu oszczędzania energii. Aby ponownie uaktywnić głośnik, podłącz go do gniazdka elektrycznego.

Kiedy głośnik nie jest używany, powinien być przechowywany w chłodnym miejscu. Nie przechowuj głośnika przez długi okres czasu, kiedy jest w pełni naładowany lub kiedy wskaźnik naładowania akumulatora miga na czerwono.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.