Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Czyszczenie listy parowania głośnika

  • Wciśnij na dziesięć sekund przycisk Bluetooth® na głośniku; usłyszysz komunikat „Bluetooth device list cleared” (Lista urządzeń Bluetooth wyczyszczona).
  • Usuń głośnik z menu Bluetooth urządzenia przenośnego. Wszystkie sparowane urządzenia przenośne zostaną wyczyszczone, a głośnik będzie gotowy do ponownego sparowania.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.