Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Nawiązywanie połączenia z urządzeniem przenośnym zapisanym na liście parowania w głośniku

Aby odtwarzać muzykę ze sparowanego urządzenia przenośnego, które nie jest obecnie połączone:

  • Naciśnij dwukrotnie przycisk Bluetooth® na głośniku (w ciągu trzech sekund), aby nawiązać połączenie z kolejnym sparowanym urządzeniem przenośnym.
  • Naciskaj przycisk Bluetooth do czasu, aż usłyszysz nazwę właściwego urządzenia przenośnego. Usłyszysz komunikat „Connected to [nazwa urządzenia]” (Połączono z [nazwa urządzenia]).
  • Po nawiązaniu połączenia można odtwarzać muzykę z urządzenia przenośnego.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.