Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Podłączanie telewizora

Wymagane jest tylko jedno połączenie audio z telewizorem i jedno połączenie ze źródłem zasilania.

Podłącz jeden z dostarczonych kabli audio do wyjścia audio telewizora. Większość sprzedawanych obecnie telewizorów ma trzy typy wyjść audio, które pokazano poniżej. Najwyższą jakość dźwięku uzyskasz, korzystając z najlepszego dostępnego wyjścia. Najlepsze jest wyjście światłowodowe (optyczne), za nim plasuje się wyjście koncentryczne, a listę zamyka wyjście analogowe.

Podłącz drugi koniec kabla audio do odpowiedniego wejścia audio systemu Bose.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.