Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Podłączanie urządzenia audio-wideo

Przykłady urządzeń audio-wideo to odtwarzacze Blu-ray disc™ i DVD, magnetowidy, kamery, urządzenia Apple TV® i tunery telewizji kablowej/satelitarnej. Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, skorzystaj z podręcznika użytkownika podłączonego urządzenia.

Aby podłączyć zewnętrzne urządzenie audio-wideo do systemu, wykonaj następujące czynności:

Włącz telewizor i wybierz w nim wejście wideo, do którego jest podłączony system Lifestyle®.

naciśnij na jednostce sterującej przycisk setup.

za pomocą przycisku strzałki w dół na pilocie podświetl pozycję „add a new device” (dodaj nowe urządzenie).

naciśnij przycisk ok i postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami.

po ukończeniu tego procesu system zaproponuje skonfigurowanie pilota zdalnego sterowania bose® do obsługi urządzenia. naciśnij przycisk ok i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować pilota, lub wybierz opcję „skip this step” (pomiń ten krok). ponownie pojawi się ekran konfiguracji wstępnej.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.