Darmowa przesyłka przy zamówieniu złożonym jeszcze dziś.
 

Podłączanie zewnętrznego urządzenia audio

Przykłady urządzeń audio to radioodbiornik satelitarny/HD, gramofon, odtwarzacz CD i magnetofon. Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, skorzystaj z podręcznika użytkownika podłączonego urządzenia.

Aby podłączyć zewnętrzne urządzenie audio do systemu, wykonaj następujące czynności:

Włącz telewizor i wybierz w nim wejście wideo, do którego jest podłączony system Lifestyle®.

naciśnij na jednostce sterującej przycisk setup.

za pomocą przycisku strzałki w dół na pilocie podświetl pozycję „add a new device” (dodaj nowe urządzenie), a następnie naciśnij przycisk ok.

za pomocą przycisku strzałki w dół wybierz typ urządzenia, które chcesz podłączyć.

naciśnij przycisk ok i postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami.

Uwaga: podłączane jest urządzenie audio, jednak system proponuje również wykonanie połączenia wideo. Po wyświetleniu monitu należy wybrać opcję „None” (Brak).

po ukończeniu tego procesu system zaproponuje skonfigurowanie pilota zdalnego sterowania bose® do obsługi urządzenia. naciśnij przycisk ok i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować pilota, lub wybierz opcję „skip this step” (pomiń ten krok). ponownie pojawi się ekran konfiguracji wstępnej.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.