Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Podłączenie opcjonalnych bezprzewodowych głośników dźwięku przestrzennego

Podłącz każdy głośnik dźwięku przestrzennego do odbiornika bezprzewodowego

Ustaw przełącznik L/R każdego odbiornika bezprzewodowego na odpowiednie ustawienie w zależności od położenia głośnika, do którego jest on podłączony

Ustawienia przełącznika tylnego lewego i prawego kanału odbiornika bezprzewodowego

Podłącz odbiorniki bezprzewodowe do gniazd zasilania

W aplikacji Bose Music na ekranie My Bose (dostępnym za pośrednictwem ikony słuchawki i głośnika w lewym górnym rogu) wybierz głośnik soundbar

Dotknij ikony głośnika soundbar w prawym dolnym rogu ekranu

Dotknij opcji Ustawienia > Głośniki akcesoryjne > Dodaj głośniki akcesoryjne Bose

Postępuj według instrukcji aplikacji

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.