Darmowa przesyłka przy zamówieniu złożonym jeszcze dziś.
 

Łączenie z inną siecią Wi-Fi®

Jeżeli nazwa lub hasło do sieci uległy zmianie lub konieczne jest połączenie systemu z inną siecią:

Na górze głośnika naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk AUX i Odtwarzanie/pauza przez 5 sekund, aż wyświetlacz na panelu przednim zacznie świecić się na pomarańczowo

W urządzeniu mobilnym przejdź do ustawień sieci Wi-Fi i połącz się z siecią Bose Home Speaker 500

Otwórz aplikację Bose Music i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby podłączyć się do sieci

Uwaga: jeśli aplikacja nie wyświetli monitu o skonfigurowanie systemu, dotknij ikony My Bose, znajdującej się w lewym górnym rogu, a następnie dotknij przycisku + , aby dodać produkt

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.