Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Łączenie z inną siecią Wi-Fi®

Jeżeli nazwa lub hasło do sieci uległy zmianie lub konieczne jest połączenie systemu z inną siecią:

Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez 3 sekundy ikonę TV oraz przycisk Przejście do tyłu. Gdy wyświetlacz świeci się na kolor pomarańczowy, głośnik soundbar nadaje sygnał własnej sieci Wi-Fi, którą można skonfigurować

W urządzeniu mobilnym przejdź do ekranu ustawień sieci Wi-Fi i połącz się z nazwą sieci rozpoczynającą się od słów „Bose Soundbar”

Otwórz aplikację Bose Music i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby podłączyć głośnik soundbar do sieci

Uwaga: jeśli aplikacja nie wyświetli monitu o skonfigurowanie systemu, dotknij ikony My Bose, znajdującej się w lewym górnym rogu, a następnie dotknij przycisku +, aby dodać produkt

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.