Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Połączenie z inną siecią Wi-Fi

Dotyczy:

więcej...

Gdy sieć, z którą chcesz się połączyć, zmieniła się, lub chcesz połączyć system z inną siecią:

  1. Otwórz aplikację SoundTouch®.
  2. Wybierz ikonę Menu (≡) w lewym górnym rogu.
    Uwaga: w przypadku komputerów stacjonarnych i tabletów, jeśli ikona Menu (≡) nie jest widoczna, wysuwane menu może być już otwarte.
  3. Wybierz „Settings” (Ustawienia).
  4. Wybierz „Add or Reconnect Speaker” (Dodaj lub ponownie podłącz głośnik).
  5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby nawiązać połączenie.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.